Pakkausseloste

FRONTLINE COMP paikallisvaleluliuos 67 mg/60,3 mg, 134 mg/120,6 mg, 268 mg/241,2 mg, 402 mg/361,8 mg

ELÄINLÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Frontline Comp 67 mg/60,3 mg paikallisvaleluliuos, koirille
Frontline Comp 134 mg/120,6 mg paikallisvaleluliuos, koirille

Frontline Comp 268 mg/241,2 mg paikallisvaleluliuos, koirille
Frontline Comp 402 mg/361,8 mg paikallisvaleluliuos, koirille

VAIKUTTAVAT JA MUUT AINEET

Frontline Comp on kirkas, kullanruskea liuos. Yksi pipetti sisältää:
Vaikuttavat aineet:

 

Tilavuus (ml)

Fiproniili (mg)

(S)-metopreeni (mg)

Frontline Comp 67 mg/60,3 mg paikallisvaleluliuos

0,67

67,0

60,3

Frontline Comp 134 mg/120,6 mg paikallisvaleluliuos

1,34

134,0

120,6

Frontline Comp 268 mg/241,2 mg paikallisvaleluliuos

2,68

268,0

241,2

Frontline Comp 402 mg/361,8 mg paikallisvaleluliuos

4,02

402,0

361,8

 

Apuaineet:

 

Tilavuus (ml)

Butyylihydroksianisoli
(E320) (mg)

Butyylihydroksitolueeni
(E321) (mg)

Frontline Comp 67 mg/60,3 mg paikallisvaleluliuos

0,67

0,13

0,07

Frontline Comp 134 mg/120,6 mg paikallisvaleluliuos

1,34

0,27

0,13

Frontline Comp 268 mg/241,2 mg paikallisvaleluliuos

2,68

0,54

0,27

Frontline Comp 402 mg/361,8 mg paikallisvaleluliuos

4,02

0,80

0,40

Lisäksi muut apuaineet aina pipetin tilavuuteen saakka.

KÄYTTÖAIHEET

  • Kirpputartuntojen tai samanaikaisten kirppu-, puutiais- ja/tai väivetartuntojen hoitoon koirille.
  • Kirpputartuntojen (Ctenocephalides spp.) hoitoon. Vaikutus uusia kirpputartuntoja (aikuismuodot) vastaan kestää 8 viikkoa. Ehkäisee kirppujen lisääntymistä estämällä munien kehittymistä (ovisidinen vaikutus) sekä toukkien ja koteloiden kehittymistä jo munituista munista (larvisidinen vaikutus) 8 viikon ajan annostuksesta.
  • Puutiaistartuntojen (Ixodes ricinus, Dermacentor variabilis, Dermacentor reticulatus, Rhipicephalus sanguineus) hoitoon. Valmisteen vaikutus puutiaisia vastaan kestää jopa 4 viikkoa (kokeellisten tutkimusten perusteella).
  • Väivetartuntojen (Trichodectes canis) hoitoon.

Valmistetta voidaan käyttää osana kirppuallergiaan liittyvän dermatiitin hoitoa.

VASTA-AIHEET

Valmistetta ei saa käyttää alle 8-viikkoisille ja/tai alle 2 kg painaville koirille, koska tutkimustuloksia ei ole.
Ei saa käyttää sairaille (esim. koko elimistöön vaikuttavat sairaudet, kuume) tai sairaudesta toipuville eläimille.
Ei saa käyttää kaneille, koska haittavaikutuksia, joihin liittyy jopa kuolleisuutta, voi esiintyä. Koska tutkimuksia ei ole tehty, tätä valmistetta ei suositella käytettäväksi muille eläinlajeille kuin kohde-eläinlajille.
Tämä lääke on tarkoitettu koirille. Ei saa käyttää kissoille eikä freteille, koska se saattaa johtaa yliannostukseen.

HAITTAVAIKUTUKSET

Haittavaikutukset ovat hyvin harvinaisia. Antokohdan paikallisia ohimeneviä ihoreaktioita  (ihon värjääntymistä, paikallista karvanlähtöä, kutinaa ja punoitusta) sekä yleistä kutinaa tai karvanlähtöä on esiintynyt käytön jälkeen. Lisääntynyttä syljeneritystä, ohimeneviä hermostollisia oireita (tuntoherkkyyttä, masennusta ja muita hermostollisia oireita), oksentelua tai hengitystieoireita on myös esiintynyt käytön jälkeen.

Nuolemisesta voi olla seurauksena lyhytaikainen runsas syljeneritys, joka pääasiassa johtuu kantaja-aineesta.

Älä yliannostele.

Jos havaitset vakavia vaikutuksia tai joitakin muita sellaisia vaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä selosteessa, ilmoita asiasta eläinlääkärillesi.

Vaihtoehtoisesti voit myös ilmoittaa kansallista raportointijärjestelmää käyttäen www.fimea.fi/elainlaakkeet/

KOHDE-ELÄINLAJI

Koira.

ANNOSTUS, ANTOREITIT JA ANTOTAVAT KOHDE-ELÄINLAJEITTAIN

Ulkoisesti. Annostellaan iholle.

1 pipetti à 0,67 ml/koiralle, joka painaa 2–10 kg
1 pipetti à 1,34 ml/koiralle, joka painaa 10–20 kg
1 pipetti à 2,68 ml/koiralle, joka painaa 20–40 kg
1 pipetti à 4,02 ml/koiralle, joka painaa yli 40 kg

Uusintakäsittelyä ei saa tehdä useammin kuin joka 4. viikko, koska lyhyemmistä hoitoväleistä ei ole tehty tutkimuksia.
Turkin ulkonäkö voi tilapäisesti muuttua annostelukohdassa (toisiinsa takertuneet karvat/öljyinen turkki).

ANNOSTUSOHJEET

Ks. ulkopakkaus.

SÄILYTYSOLOSUHTEET

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.
Säilytä alle 30 °C.
Säilytä alkuperäispakkauksessa.
Ei saa käyttää pakkaukseen merkityn viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen.

ERITYISVAROITUKSET

Eläimiä koskevat erityiset varotoimet:
On tärkeää, että valmiste annostellaan alueelle, mistä eläin ei pääse nuolemaan sitä pois, ja varmistaa, että eläimet eivät nuole toisiaan annostelun jälkeen. Vältä tuotteen joutumista eläimen silmiin.
Eläintä ei pidä kylvettää/kastella kahteen päivään lääkekäsittelyn jälkeen eikä kylvettää useammin kuin kerran viikossa, sillä näiden vaikutuksia valmisteen tehoon ei ole tutkittu. Eläimen voi pestä pehmentävällä shampoolla ennen hoitoa, mutta lääkevalmisteen annostelun jälkeen viikoittain käytettäessä se lyhentää kirpuilta suojaavan vaikutuksen keston noin 5 viikkoon. Pesu 2 % klooriheksidiiniä sisältävällä shampoolla kerran viikossa ei vaikuttanut valmisteen tehoon kirppuja vastaan 6 viikkoa kestäneessä tutkimuksessa.

Koirien ei tule antaa uida vesistössä kahteen päivään käsittelyn jälkeen (ks. kohta Erityiset varotoimet käyttämättömän valmisteen tai jätemateriaalin hävittämiseksi).
Yksittäisiä puutiaisia saattaa kiinnittyä eläimeen. Sen vuoksi puutiaisista siirtyviä infektiotauteja ei voida täysin sulkea pois, mikäli olosuhteet ovat epäsuotuisat.
Koska kirppuja esiintyy myös tartunnan saaneen eläimen ympäristössä (nukkumapaikat, matot ja huonekalut), on tärkeää hoitaa myös ympäristö säännöllisellä imuroinnilla ja sopivalla hyönteismyrkyllä varsinkin hoidon alussa ja jos loistartunta on voimakas.

Yliannostus:
Koirilla ja koiranpennuilla (8 viikon ikäiset koirat, kasvavat koirat ja noin 2 kg painoiset koirat) tehdyissä turvallisuustutkimuksissa ei ole raportoitu haittavaikutuksia 5 kertaa ohjeannosta suuremmilla annoksilla. Yliannostus voi kuitenkin lisätä haittavaikutusten todennäköisyyttä (ks. kohta Haittavaikutukset), joten eläin tulee aina hoitaa sen painon mukaisella pipetillä.

Erityiset varotoimenpiteet, joita eläinlääkevalmistetta antavan henkilön on noudatettava:
Lääke saattaa aiheuttaa limakalvojen, ihon ja silmien ärsytystä, joten valmisteen joutumista suuhun, iholle ja silmiin pitää välttää.
Hyönteismyrkyille tai alkoholille yliherkkien eläinten ja henkilöiden tulee välttää kosketusta Frontline Comp -valmisteen kanssa. Vältä valmisteen joutumista käsille. Mikäli näin tapahtuu, pese kädet vedellä ja saippualla.
Jos valmistetta joutuu silmiin, ne on huuhdeltava huolellisesti puhtaalla vedellä.
Pese kädet valmisteen käytön jälkeen.
Älä käsittele eläintä ennen kuin antokohta on kuivunut. Lasten ei tule antaa leikkiä hoidettujen eläinten kanssa ennen kuin antokohta on kuivunut. Tästä syystä on suositeltavaa, että eläin hoidetaan illalla, eikä juuri lääkityn eläimen anneta nukkua omistajan, varsinkaan lapsen, kanssa.
Valmistetta käsitellessä ei saa tupakoida, syödä tai juoda.

ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMÄN VALMISTEEN TAI JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI

Fiproniili ja (S)-metopreeni voivat vaikuttaa haitallisesti vedessä eläviin pieneliöihin. Tästä syystä on vältettävä valmisteen tai tyhjien pakkausten joutumista lammikoihin, vesistöihin tai ojiin.
Käyttämättä jäänyt valmiste toimitetaan hävitettäväksi apteekkiin tai ongelmajätelaitokselle.

PÄIVÄMÄÄRÄ, JOLLOIN PAKKAUSSELOSTE ON VIIMEKSI HYVÄKSYTTY

1.4.2019

MUUT TIEDOT

Käyttö tiineyden ja imetyksen aikana:
Frontline Comp -valmistetta voidaan käyttää tiineyden ja imetyksen aikana.

Farmakodynaamiset ominaisuudet:
Fiproniili tappaa kirput 24 tunnin kuluessa sekä puutiaiset ja väiveet 48 tunnin kuluessa hoidosta.

Pakkauskoot:
2–10 kg painoisille koirille:
Läpipainopakkaus, jossa on 1 x 0,67 ml pipetti.
Pahvikoteloon pakattu läpipainopakkaus, jossa on 3 x 0,67 ml pipetti.
Pahvikoteloon pakattu läpipainopakkaus, jossa on 4 x 0,67 ml pipetti.
Pahvikoteloon pakattuna 2 läpipainopakkausta, joissa molemmissa on 3 x 0,67 ml pipetti.

10–20 kg painoisille koirille:
Läpipainopakkaus, jossa on 1 x 1,34 ml pipetti.
Pahvikoteloon pakattu läpipainopakkaus, jossa on 3 x 1,34 ml pipetti.
Pahvikoteloon pakattu läpipainopakkaus, jossa on 4 x 1,34 ml pipetti.
Pahvikoteloon pakattuna 2 läpipainopakkausta, joissa molemmissa on 3 x 1,34 ml pipetti.

20–40 kg painoisille koirille:
Läpipainopakkaus, jossa on 1 x 2,68 ml pipetti.
Pahvikoteloon pakattu läpipainopakkaus, jossa on 3 x 2,68 ml pipetti.
Pahvikoteloon pakattu läpipainopakkaus, jossa on 4 x 2,68 ml pipetti.
Pahvikoteloon pakattuna 2 läpipainopakkausta, joissa molemmissa on 3 x 2,68 ml pipetti.

Yli 40 kg painoisille koirille:
Läpipainopakkaus, jossa on 1 x 4,02 ml pipetti.
Pahvikoteloon pakattu läpipainopakkaus, jossa on 3 x 4,02 ml pipetti.
Pahvikoteloon pakattu läpipainopakkaus, jossa on 4 x 4,02 ml pipetti.
Pahvikoteloon pakattuna 2 läpipainopakkausta, joissa molemmissa on 3 x 4,02 ml pipetti.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole markkinoilla.

MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI

Myyntiluvan haltija

Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S

Strødamvej 52

2100 Kööpenhamina Ö

Tanska

Valmistaja
MERIAL
4 chemin du Calquet
31300 Toulouse
Ranska