Package information leaflet

TIMOSAN silmägeeli, kerta-annospakkaus 1 mg/g

TIMOSAN 1 mg/g silmägeeli kerta-annospakkauksessa

Timololi

Yleisiä ohjeita

Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen, vaikka kokemiasi haittavaikutuksia ei olisikaan mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä TIMOSAN on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät TIMOSAN-silmägeeliä
 3. Miten TIMOSAN-silmägeeliä käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. TIMOSAN-silmägeelin säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Tämä lääke on silmään annettava beetasalpaaja.

Sitä käytetään, kun hoidetaan tietyn tyyppisiä silmäsairauksia, joihin liittyy liian korkea paine silmän sisällä. Tällaisia sairauksia ovat glaukooma ja kohonnut silmänpaine.

Timololia, jota TIMOSAN sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä TIMOSAN-silmägeeliä,

 • jos olet allerginen timololimaleaatille, beetasalpaajille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa)
 • jos sinulla on tai on aikaisemmin ollut hengitystieongelmia, kuten astma, vaikea pitkäaikainen ahtauttava keuhkoputkitulehdus (vakava keuhkosairaus, joka saattaa aiheuttaa vinkuvaa hengitystä, hengitysvaikeutta ja/tai pitkäkestoista yskää)
 • jos sinulla on hidas sydämensyke, sydämen vajaatoiminta tai rytmihäiriöitä (epäsäännöllisiä sydämenlyöntejä)
 • jos sinulla on hoitamaton feokromosytooma (liiallinen hormonituotanto, joka aiheuttaa vakavaa valtimoiden ylipainetta)
 • jos sinulla on sarveiskalvon rappeumia.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan kanssa ennen kuin käytät TIMOSAN-silmägeeliä.

Älä lopeta hoitoa yhtäkkiä kysymättä neuvoa lääkäriltä.
Ei saa antaa ruiskeena, ei saa niellä.

Jos käytät TIMOSAN-silmägeeliä, sinun täytyy käydä säännöllisesti tarkistuttamassa silmänpaineesi ja sarveiskalvosi.

Ennen kuin käytät TIMOSAN-silmägeeliä, kerro lääkärille, jos sinulla on tai on aikaisemmin ollut

 • sepelvaltimotauti (oireet saattavat sisältää rintakipua tai puristavaa tunnetta rinnassa, hengenahdistusta tai tukehtumisen tunnetta), sydämen vajaatoiminta, alhainen verenpaine
 • häiriöitä sydämensykkeessä, kuten sydämen harvalyöntisyyttä
 • hengitysongelma, astma tai keuhkoahtaumatauti (keuhkosairaus, joka voi aiheuttaa vinkuvaa hengitystä, hengitysvaikeuksia ja/tai pitkäaikaista yskää)
 • ääreisvaltimotauti (kuten Raynaud’n tauti tai oireyhtymä)
 • sokeritauti, koska timololimaleaatti saattaa peittää matalasta verensokerista johtuvat oireet
 • kilpirauhasen liikatoiminta, koska timololimaleaatti saattaa peittää sen oireet
 • hoidettu feokromosytooma
 • psoriaasi
 • sarveiskalvon sairaus
 • aineenvaihduntatauti.

Varotoimenpiteet piilolinssien käyttäjille

Vältä piilolinssien käyttöä hoidon aikana, sillä hoidon aikana erittyy vähemmän kyynelnestettä, mikä on tyypillistä beetasalpaajien käytön yhteydessä.

Kerro lääkärille ennen nukutusta tai puudutusta, että käytät TIMOSAN-silmägeeliä, koska timololimaleaatti saattaa muuttaa joidenkin anestesialääkkeiden vaikutusta nukutuksen aikana.

Muut lääkevalmisteet ja TIMOSAN

Jos lääkärisi on määrännyt sinulle jonkin muunlaisia silmätippoja, tiputa ne silmään 15 minuuttia ennen TIMOSAN-silmägeeliä.

TIMOSAN voi vaikuttaa haitallisesti muiden lääkkeiden tehoon, joita käytät, tai muut lääkkeet voivat vaikuttaa haitallisesti TIMOSAN-silmägeelin tehoon, mukaan lukien muut silmätipat glaukooman hoitoon. Kerro lääkärille jos käytät tai olet aloittamassa verenpainelääkkeen, sydänlääkkeen, diabeteslääkkeen, kinidiinin (käytetään sydänsairauksien ja joidenkin malariatyyppien hoitoon), tai fluoksetiinia tai paroksetiinia sisältävän masennuslääkkeen käytön. Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai ole äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Älä käytä TIMOSAN-silmägeeliä jos olet raskaana, ellei lääkäri pidä sitä välttämättömänä.
Älä käytä TIMOSAN-silmägeeliä jos imetät. Timololimaleaatti saattaa päästä äidinmaitoon. Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Lääkkeen silmään annon jälkeen voi esiintyä väliaikaista näön sumentumista. Odota, kunnes näkösi on palautunut normaaliksi ennen kuin ajat ajoneuvoa tai käytät koneita. TIMOSAN saattaa aiheuttaa myös muita sivuvaikutuksia (huimausta, väsymystä), jotka todennäköisesti vaikuttavat kykyysi kuljettaa ajoneuvoa tai käyttää koneita. Jos sinua huolestuttaa, kysy neuvoa lääkäriltäsi.

Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

Urheilu

Tämän lääkevalmisteen vaikuttava aine saattaa aiheuttaa positiivisen tuloksen dopingtestissä.

Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Annostus

 • Aikuiset
  Tavallisesti annostus on yksi tippa sairaaseen silmään tai silmiin kerran päivässä (aamulla).
  Yksi kerta-annospakkaus sisältää tarpeeksi geeliä molempien silmien hoitoon.
 • Lapset ja murrosikäiset
  TIMOSAN-silmägeelin vaikutuksista lapsiin ja murrosikäisiin ei ole tietoa. Siksi tämän lääkkeen käyttöä näille potilaille ei suositella.
 • Vanhukset
  Annostuksen säätäminen ei ole tarpeen.

Kuinka usein lääkettä käytetään

Tiputa yksi tippa sairaaseen silmään tai silmiin kerran päivässä (aamulla).

Antotapa

Tämä lääke annetaan silmään.

Vain yhtä käyttökertaa varten.

 • Pese kätesi huolellisesti ennen kuin tiputat geeliä silmään.

 • Ravista geeli kerta-annospakkauksen kärkeen ennen käyttöä.

 • Vältä koskettamasta kärjellä silmiä tai silmäluomia.

 • Vedä hoidettavan silmän alaluomea varovasti alaspäin ja katso samalla ylöspäin. Tiputa tippa silmään.

 • Kun olet käyttänyt TIMOSAN-silmägeeliä, paina sormella nenänpuoleista silmäkulmaa kahden minuutin ajan. Tämä estää timololimaleaattia pääsemästä muualle kehoon.

 • Hävitä kerta-annospakkaus käytön jälkeen. Älä säilytä käyttääksesi sitä uudelleen.

Jos käytät enemmän TIMOSAN-silmägeeliä kuin sinun pitäisi

Esimerkkinä vaikutuksista: voit tuntea huimausta, hengitys voi tuntua vaikealta tai sydämen syketiheys saattaa tuntua hidastuneen.

OTA YHTEYTTÄ LÄÄKÄRIIN TAI APTEEKKIIN VÄLITTÖMÄSTI.

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977 riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos unohdat TIMOSAN-annoksen

Älä käytä kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen. Tiputa unohtunut annos silmään niin pian kuin mahdollista. Kuitenkin, jos muistat unohtuneen annoksen vasta, kun seuraavan annoksen tiputtamisen aika on lähellä, jätä väliin unohtunut annos.

Jos lopetat TIMOSAN-silmägeelin käytön

Paine silmäsi sisällä saattaa kohota ja vaurioittaa näköäsi.
Älä lopeta lääkkeen käyttöä yhtäkkiä kysymättä lääkäriltäsi.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärisi tai apteekin puoleen.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, TIMOSAN-silmägeelikin voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Voit jatkaa silmätippojen käyttöä, elleivät haittavaikutukset ole vakavia. Jos olet huolissasi, niin kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Älä lopeta TIMOSAN-silmägeelin käyttöä keskustelematta lääkärin kanssa.

Kuten muut paikallisesti annettavat silmälääkkeet, timololimaleaatti imeytyy verenkiertoon. Tämä saattaa aiheuttaa samanlaisia haittavaikutuksia, kuin suonensisäisesti annettavilla ja/tai suun kautta otettavilla beetasalpaajilla. Haittavaikutusten esiintyminen silmään annettavilla beetasalpaajilla on harvinaisempaa kuin esim. suun kautta otettavilla tai suonensisäisesti annettavilla beetasalpaajilla. Alla listatut haittavaikutukset pitävät sisällään eri silmään annettavilla beetasalpaajilla havaitut haitat:

 • Levinnyt lupus erythematosus, yleiset allergiset reaktiot mukaan lukien ihonalainen turvotus (jota voi esiintyä kasvoissa tai raajoissa, ja joka voi tukkia hengitystiet ja saattaa aiheuttaa nielemis- tai hengitysvaikeuksia), nokkosihottuma (tai kutiava ihottuma), paikallinen tai laaja-alainen ihottuma, kutina, vakava ja yllättävä henkeä uhkaava allerginen reaktio.
 • Alhainen verensokeri.
 • Unettomuus, masentuneisuus, painajaiset, muistinmenetys, hallusinaatiot.
 • Pyörtyminen, aivohalvaus, aivoverenkiertohäiriö, myasthenia gravis (lihasheikkoussairaus) oireiden lisääntyminen, huimaus, epätavalliset tuntemukset (kuten pistely) ja päänsärky.
 • Silmä-ärsytyksen oireet (esim. polte, kirvely, kutina, kyynelehtiminen, punoitus), sidekalvon punoitus, sidekalvotulehdus, luomitulehdus, sarveiskalvotulehdus, hämärtynyt näkö ja verkkokalvonalaisen verisuonia sisältävän kerroksen irtauma filtroivan silmäleikkauksen jälkeen, mikä saattaa aiheuttaa näköhäiriöitä, sarveiskalvon tuntoherkkyyden aleneminen, kuivat silmät, sarveiskalvon haavauma (silmämunan etuosan vaurio), riippuluomi (silmä pysyy puoliummessa), kahtena näkeminen, muutokset taittokyvyssä (joskus mioottisilmätippahoidon lopettamisen jälkeen).
 • Hidas sydämensyke, rintakipu, sydämen tykytys, turvotus (nesteen kertyminen), sydämen rytmin tai sykenopeuden muutokset, sydämen vajaatoiminta (sydänsairaus, jossa esiintyy hengästymistä ja jalkojen turpoamista nesteen kertymisen takia), tietyn tyyppisiä rytmihäiriöitä, sydänkohtaus, sydämen vajaatoiminta, kouristuksia ja/tai särkyä alaraajoissa (ontuminen).
 • Alhainen verenpaine, Raynaudin ilmiö, kylmät kädet ja jalat.
 • Keuhkoputkien supistus (etupäässä potilailla, joilla on keuhkoputkia ahtauttava sairaus), hengenahdistus, yskä.
 • Makuhäiriö, pahoinvointi, ruuansulatushäiriö, ripuli, kuiva suu, vatsakipu, oksentaminen.
 • Hiustenlähtö, hopeanhohtoisen valkea ihottuma (psoriaasin kaltainen ihottuma) tai psoriaasin pahentuminen, ihottuma.
 • Lihassärky, joka ei johdu liikunnasta.
 • Seksuaalinen toimintahäiriö, alentunut sukupuolinen halu, impotenssi.
 • Lihasheikkous/väsymys.
 • Tumavasta-aineiden esiintyminen.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä kotelossa ja pussissa käyt.viim. -tekstin ja kerta-annospakkauksessa EXP-lyhenteen jälkeen mainitun viimeisen käyttöpäivän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivä on mainitun kuukauden viimeinen päivä.

Säilytä kerta-annospakkaukset pussissa ja kotelossa suojataksesi ne valolta.

Käytä kerta-annospakkaus heti avaamisen jälkeen ja hävitä se heti käytön jälkeen.
Pussin avaamisen jälkeen kerta-annospakkaukset säilyvät yhden kuukauden.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä TIMOSAN sisältää

 • Vaikuttava aine on timololi. 1 g geeliä sisältää timololimaleaattia, joka vastaa 1 mg timololia.
 • Muut aineet ovat sorbitoli, polyvinyylialkoholi, karbomeeri 974P, natriumasetaattitrihydraatti, lysiinimonohydraatti ja injektionesteisiin käytettävä vesi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

TIMOSAN on opaalinen, väritön tai hieman kellertävä silmägeeli, pakattu kerta-annospakkauksiin, jotka on pakattu 10 kappaleen pussiin, yksi kerta-annospakkaus sisältää 0,4 g geeliä.

Pakkauskoko: 30 (3 x 10) tai 90 (9 x 10) kerta-annospakkausta.
Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija
Santen Oy
Niittyhaankatu 20
33720 Tampere

Valmistaja
Santen Oy
Kelloportinkatu 1
33100 Tampere

Tällä lääkevalmisteella on myyntilupa Euroopan talousalueeseen kuuluvissa jäsenvaltioissa seuraavilla kauppanimillä:

Islanti, Tanska: TIMOSAN DEPOT
Suomi: TIMOSAN

Tämä seloste on tarkistettu viimeksi 1.2.2022.

Tekstin muuttamispäivämäärä

01.02.2022