Pakkausseloste

RIMADYL VET purutabletti 20 mg, 50 mg, 100 mg

ELÄINLÄÄKEVALMISTEEN NIMI

RIMADYL VET 20 mg, 50 mg ja 100 mg purutabletit

Karprofeeni.

VAIKUTTAVAT JA MUUT AINEET

20 mg purutabletti:

Vaikuttava aine: Karprofeeni 20 mg.

Apuaineet: Sumukuivattu sianmaksajauhe, hydrolysoitu kasviproteiini, maissitärkkelys, laktoosimonohydraatti, tomusokeri, vehnänalkio, vedetön kalsiumvetyfosfaatti, maissisiirappi, liivate, magnesiumstearaatti.

50 mg purutabletti:

Vaikuttava aine: Karprofeeni 50 mg.

Apuaineet: Sumukuivattu sianmaksajauhe, hydrolysoitu kasviproteiini, maissitärkkelys, laktoosimonohydraatti, tomusokeri, vehnänalkio, vedetön kalsiumvetyfosfaatti, maissisiirappi, liivate, magnesiumstearaatti.

100 mg purutabletti:

Vaikuttava aine: Karprofeeni 100 mg.

Apuaineet: Sumukuivattu sianmaksajauhe, hydrolysoitu kasviproteiini, maissitärkkelys, laktoosimonohydraatti, tomusokeri, vehnänalkio, vedetön kalsiumvetyfosfaatti, maissisiirappi, liivate, magnesiumstearaatti.

KÄYTTÖAIHEET

Tulehdusoireiden ja kivun lievittäminen lihas-, nivel- ja luustoperäisissä tautitiloissa sekä kirurgisten toimenpiteiden jälkeen.

VASTA-AIHEET

Valmistetta ei tule käyttää tiineillä eikä imettävillä nartuilla, koska turvallisuustutkimuksia tiineillä tai imettävillä koirilla tai imevillä pennuilla ei ole suoritettu.

Valmistetta ei tule käyttää kissoilla, koska kissat ovat herkempiä karprofeenin vaikutuksille.

Valmistetta ei saa käyttää, jos eläimellä on maha-suolikanavan haavauma tai verenvuoto tai todettu muutos verenkuvassa.

Yliherkkyys jollekin valmisteen sisältämälle aineosalle. Invasiiviset mahasuolikanavan leikkaukset.

HAITTAVAIKUTUKSET

Hyvin harvoin esiintyviä haittavaikutuksia ovat mahasuolikanavan oireet, munuaisiin kohdistuvat ja allergian kaltaiset (idiosynkraattiset) maksan haitat sekä mahasuolikanavan verenvuodot. Nämä haittavaikutukset voivat yksittäisissä tapauksissa olla vakavia ja johtaa kuolemaan.

Jos havaitset vakavia vaikutuksia tai joitakin muita sellaisia vaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä selosteessa, ilmoita asiasta eläinlääkärillesi.

KOHDE-ELÄINLAJI

Koira.

ANNOSTUS, ANTOREITIT JA ANTOTAVAT KOHDE-ELÄINLAJEITTAIN

1-6 vrk: Suun kautta 4 mg/kg kerran päivässä tai jaettuna kahteen osaan.

7-14 vrk: 2 mg/kg kahdesti päivässä.

Ylläpitohoidossa 2 mg/kg/vrk annetaan kerta-annoksena.

Toimenpiteiden aikaisen injektiona annetun karprofeenihoidon jälkeen voidaan kivunlievitystä ja tulehdusoireiden hoitoa jatkaa tableteilla annoksella 4 mg/painokg/vrk 5 vuorokauden ajan.

ANNOSTUSOHJEET

Ei oleellinen.

VAROAIKA

Ei oleellinen.

SÄILYTYSOLOSUHTEET

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Säilytä alle 25 °C. Säilytä alkuperäispakkauksessa, pidä pakkaus tiiviisti suljettuna valmisteen suojaamiseksi valoa ja kosteutta vastaan.

Rimadyl purutabletit tulee säilyttää turvallisessa paikassa maukkaan makunsa vuoksi. Vakavia haittavaikutuksia voi ilmetä, jos suuria määriä on nautittu. Ota yhteyttä eläinlääkäriin, jos epäilet, että koirasi on nauttinut Rimadyl purutabletteja enemmän kuin suositeltu annos on.

ERITYISVAROITUKSET

Eläinlääkärin määräämiä annosteluohjeita on noudatettava.

Karprofeenia pitää käyttää varovaisesti hyvin nuorilla (alle 6 vk) sekä hyvin vanhoilla eläimillä.

Valmisteen käyttö maksan, munuaisten tai sydämen vajaatoimintaa ja bakteeritulehdusta sairastavilla eläimille tulee perustua eläinlääkärin tekemään arvioon hoidon hyödyistä ja haitoista.

Voimakkaiden munuaisiin vaikuttavien lääkeaineiden tai muiden tulehduskipulääkkeiden samanaikaista käyttöä pitäisi välttää 24 tunnin ajan Rimadyl-annoksesta.

ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMÄN VALMISTEEN TAI JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI

Lääkkeitä ei saa hävittää jäteveden tai talousjätteiden mukana.

Käyttämätön valmiste on toimitettava hävitettäväksi apteekkiin tai ongelmajätelaitokselle.

PÄIVÄMÄÄRÄ, JOLLOIN PAKKAUSSELOSTE ON VIIMEKSI HYVÄKSYTTY

21.10.2013

MUUT TIEDOT

Karprofeenilla ei havaittu haitallista vaikutusta koiran nivelen tulehtuneeseen rustokudokseen, kun sitä annettiin kahdeksan viikon ajan toistettuina terapeuttisina annoksina. Terapeuttisina annoksina annetun karprofeenin on lisäksi osoitettu in vitro lisäävän glykosaminoglykaanisynteesiä (GAG) koiran nivelten tulehtuneesta rustokudoksesta eristetyissä rustosoluissa.

GAG-synteesin stimulointi vähentää rappeutumisnopeuden ja rustomatriksin uudistumisen välistä eroa ja hidastaa siten ruston tuhoutumista.

 

MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI

Myyntiluvan haltija: Zoetis Finland Oy, Tietokuja 4, 00330 Helsinki

Erän vapauttamisesta vastaava valmistaja:

Zoetis Belgium SA, Rue Laid Burniat No 1, B-1348 Louvain-la-Neuve, Belgia.