Pakkausseloste

SYMBICORT TURBUHALER FORTE inhalaatiojauhe

Symbicort Turbuhaler forte inhalaatiojauhe

budesonidi, formoterolifumaraattidihydraatti

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä pidä antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnan puoleen.apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Symbicort Turbuhaler forte on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Symbicort Turbuhaler forte -valmistetta
 3. Miten Symbicort Turbuhaler forte -valmistetta käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Symbicort Turbuhaler forte -valmisteen säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Symbicort Turbuhaler forte on lääkeannostelija, jota käytetään astman hoitoon aikuisille ja 12−17-vuotiaille nuorille. Sitä käytetään myös keuhkoahtaumataudin (COPD) oireiden hoitoon vähintään 18-vuotiaille aikuisille. Se sisältää kahta eri lääkettä; budesonidia ja formoterolifumaraattidihydraattia.

 • Budesonidi kuuluu lääkeryhmään, jota kutsutaan kortikosteroideiksi. Se vaikuttaa vähentämällä ja estämällä turvotusta ja tulehdusta keuhkoissasi.
 • Formoterolifumaraattidihydraatti kuuluu lääkeryhmään, jota kutsutaan pitkävaikutteisiksi beeta2-adrenoseptoriagonisteiksi tai keuhkoputkia avaaviksi lääkkeiksi. Se laajentaa hengitysteitä, jolloin sinun on helpompi hengittää.

Astma
Astmaan lääkäri määrä sinulle kaksi erillistä lääkeannostelijaa: Symbicort Turbuhaler forte -valmisteen ja erillisen oirelääkkeen.

 • Symbicort Turbuhaler forte -valmistetta käytetään joka päivä. Se estää astmaoireiden ilmaantumista.
 • Erillistä oirelääkettä käytetään astmaoireiden ilmaantuessa hengityksen helpottamiseksi.

Älä käytä Symbicort Turbuhaler forte -valmistetta oirelääkkeenä.

Keuhkoahtaumatauti (COPD)
Symbicort Turbuhaler forte -valmistetta voidaan käyttää myös keuhkoahtaumataudin oireiden hoitoon aikuisilla. Keuhkoahtaumatauti on pitkäaikainen hengitystiesairaus, joka aiheutuu usein tupakoinnista.

Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Symbicort Turbuhaler forte -valmistetta:

 • jos olet allerginen budesonidille, formoterolille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa), eli laktoosille (joka sisältää pieniä määriä maitoproteiineja).

Varoitukset ja varotoimet
Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Symbicort Turbuhaler forte -valmistetta, jos:

 • olet diabeetikko
 • sinulla on jokin keuhkotulehdus
 • sinulla on korkea verenpaine tai sinulla on joskus ollut sydänvaivoja (mukaan lukien epäsäännöllinen sydämen syke, hyvin nopea pulssi, valtimoiden ahtautumaa tai sydämen vajaatoiminta)
 • sairastat kilpirauhasen tai lisämunuaisten vajaatoimintaa
 • sinulla on matala veren kaliumpitoisuus
 • sinulla on vaikea maksasairaus.

Ota yhteyttä lääkäriin, jos sinulla esiintyy näön hämärtymistä tai muita näköhäiriöitä.

Muut lääkevalmisteet ja Symbicort Turbuhaler forte
Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle erityisesti, jos käytät jotain seuraavista lääkkeistä:

 • beetasalpaajia (kuten atenololi tai propranololi korkean verenpaineen hoitoon), mukaan lukien silmätipat (kuten timololi glaukooman hoitoon)
 • rytmihäiriölääkkeitä (kuten kinidiini)
 • digoksiinin kaltaisia lääkkeitä, jota käytetään tavallisesti sydämen vajaatoimintaan
 • diureetteja, eli nesteenpoistolääkkeitä (kuten furosemidi). Niitä käytetään korkean verenpaineen hoitoon
 • suun kautta otettavia kortisonitabletteja (kuten prednisoloni)
 • ksantiinijohdannaisia (kuten teofylliini tai aminofylliini). Näitä käytetään useimmiten astman hoitoon
 • muita keuhkoputkia avaavia lääkkeitä (kuten salbutamoli)
 • trisyklisiä masennuslääkkeitä (kuten amitriptyliini) ja masennuslääke nefatsodonia
 • fentiatsiinijohdannaisia (kuten klooripromatsiini ja proklooriperatsiini)
 • HIV-infektion hoitoon tarkoitettuja HIV-proteaasinestäjiksi kutsuttuja lääkkeitä (kuten ritonaviiri)
 • infektioiden hoitoon käytettäviä lääkkeitä (kuten ketokonatsoli, itrakonatsoli vorikonatsoli, posakonatsoli, klaritromysiini ja telitromysiini)
 • Parkinsonin taudin hoitoon käytettäviä lääkkeitä (kuten levodopa)
 • kilpirauhaslääkkeitä (kuten levotyroksiini).

Jos käytät jotakin yllämainituista lääkkeistä tai et ole varma, keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen Symbicort Turbuhaler forte -valmisteen käyttöä.

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle myös, jos olet menossa nukutuksessa tehtävään leikkaukseen tai hammastoimenpiteeseen.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

 • Jos olet raskaana tai aiot tulla raskaaksi, kerro lääkärille ennen Symbicort Turbuhaler forte -valmisteen käyttöä – älä käytä Symbicort Turbuhaler forte -valmistetta, ellei lääkäri siihen sinua kehota.
 • Jos tulet raskaaksi Symbicort Turbuhaler forte -hoidon aikana, älä keskeytä lääkitystäsi, vaan ota välittömästi yhteys lääkärin.
 • Jos imetät, neuvottele lääkärin kanssa ennen Symbicort Turbuhaler forte -valmisteen käyttöä.

Ajaminen ja koneiden käyttö
Symbicort Turbuhaler forte -valmisteella ei ole haitallista vaikutusta ajokykyyn ja koneidenkäyttökykyyn.

Symbicort Turbuhaler forte sisältää laktoosia
Symbicort Turbuhaler forte sisältää laktoosia, joka on eräs sokerilaji. Jos lääkäri on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärin kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista. Tämä määrä laktoosia ei normaalisti aiheuta ongelmia potilaille, joilla on laktoosi-intoleranssi.

Apuaineena käytetty laktoosi sisältää pieniä määriä maitoproteiineja, jotka saattavat aiheuttaa allergisia reaktioita.

Miten valmistetta käytetään

 • Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.
 • On tärkeää käyttää Symbicort Turbuhaler forte -valmistetta joka päivä, vaikka astma- tai keuhkoahtaumatautioireita ei esiintyisikään.
 • Jos käytät Symbicort Turbuhaler forte -valmistetta astman hoitoon, saattaa lääkäri haluta sinun käyvän säännöllisesti kontrollissa.

Jos olet käyttänyt steroiditabletteja astmaan tai keuhkoahtaumatautiin, lääkäri saattaa vähentää käyttämiesi tablettien määrää, kun aloitat Symbicort Turbuhaler forte -valmisteen käytön. Jos olet käyttänyt suun kautta otettavia steroiditabletteja pitkän ajan, lääkäri saattaa tehdä sinulle verikokeita aika ajoin. Kun suun kautta otettavien steroiditablettien määrää vähennetään, sinulla saattaa esiintyä yleistä huonovointisuutta, vaikka keuhko-oireesi paranevatkin. Nenäsi saattaa olla tukkoinen tai vuotaa ja sinulla voi esiintyä heikkoutta, nivel- tai lihaskipuja ja ihottumaa (ekseemaa). Jos jokin tällainen oire vaivaa sinua tai jos sinulla on päänsärkyä, väsymystä, pahoinvointia tai oksentelua, ota välittömästi yhteys lääkäriin. Jos saat allergia- tai niveltulehdusoireita, sinulle voidaan määrätä joku toinen lääke. Jos mietit, kannattaako Symbicort Turbuhaler forte -valmisteen käyttöä jatkaa, kerro asiasta lääkärille.

Lääkäri saattaa määrätä sinulle steroiditabletteja normaalin hoitosi lisäksi stressitilanteiden ajaksi (esimerkiksi, jos sinulla on hengitystieinfektio tai ennen kirurgista toimenpidettä).

Tärkeää tietoa astma- ja keuhkoahtaumatautioireistasi
Jos tunnet hengenahdistusta tai hengityksesi vinkuu Symbicort Turbuhaler forte -valmisteen käytön aikana, sinun tulee jatkaa lääkitystäsi ja ottaa mahdollisimman nopeasti yhteyttä lääkäriin, sillä saatat tarvita lisähoitoa.

Ota yhteys välittömästi lääkäriin, jos:

 • hengityksesi vaikeutuu ja heräät usein öisiin astmaoireisiin.
 • alat tuntea aamuisin hengenahdistusta tai se kestää tavallista pitempään.

Nämä oireet voivat merkitä, että astmasi tai keuhkoahtaumatautisi ei ole hoitotasapainossa ja saatat tarvita toista lääkettä tai lisähoitoa välittömästi.

Astma
Symbicort Turbuhaler forte -valmistetta käytetään joka päivä.
Se estää astmaoireita.

Aikuiset (vähintään 18-vuotiaat)

 • Tavallinen annos on 1 inhalaatio kahdesti päivässä.
 • Lääkäri saattaa nostaa annoksen 2 inhalaatioon kahdesti päivässä.
 • Jos oireet pysyvät hyvin hallinnassa, lääkäri saattaa vähentää lääkityksen yhteen kertaan päivässä.

Nuoret (12−17-vuotiaat)

 • Tavallinen annos on 1 inhalaatio kahdesti päivässä.
 • Jos oireet pysyvät hyvin hallinnassa, lääkäri saattaa vähentää lääkityksen yhteen kertaan päivässä.

Miedompi vahvuus Symbicort Turbuhaler -valmistetta on saatavilla 6−11 -vuotiaille lapsille.

Symbicort Turbuhaler forte -valmistetta ei suositella alle 6-vuotiaille lapsille.

Lääkäri (tai astmahoitaja) auttaa sinua astman hoidossa. Lääkäri säätää lääkkeesi annostuksen pienimpään annokseen, jolla astmaoireesi pysyvät hallinnassa. Älä kuitenkaan muuta annostasi sopimatta siitä ensiksi lääkärin (tai astmahoitajan) kanssa.

Käytä erillistä oirelääkettä astmaoireiden hoitoon
Pidä oirelääke aina mukanasi tarpeen varalta. Älä käytä Symbicort Turbuhaler forte -valmistetta astmaoireiden hoitoon – käytä oirelääkettäsi.

Keuhkoahtaumatauti (COPD)

 • Vain aikuisten (vähintään 18-vuotiaiden) käyttöön.
 • Tavallinen annos on 1 inhalaatio kahdesti päivässä.

Lääkäri saattaa määrätä keuhkoahtaumataudin hoitoon myös muita keuhkoputkia avaavia lääkkeitä, kuten antikolinergisiä lääkkeitä (esim. tiotropiumia tai ipratropiumbromidia).

Uuden Symbicort Turbuhaler forte -inhalaattorin käyttökuntoon saattaminen
Ennen kuin käytät uutta Symbicort Turbuhaler forte -inhalaattoria ensimmäistä kertaa, tulee se saattaa käyttökuntoon:

 • Kierrä suojahylsy irti ja poista se. Saatat kuulla rahisevan äänen.
 • Pidä Symbicort Turbuhaleria forte -inhalaattoria pystyasennossa punainen rengas alhaalla.
 • Kierrä rengasta ensin yhteen suuntaan niin pitkälle kuin se menee. Tämän jälkeen kierrä takaisin toiseen suuntaan (sillä, mihin suuntaan kiertää ensin ei ole merkitystä). Turbuhalerista pitäisi kuulua naksahdus. Sillä, kuuluuko naksahdus ensimmäisellä vai toisella kierrolla, ei ole merkitystä.
 • Toista tämä kiertämällä punaista rengasta kumpaankin suuntaan.
 • Symbicort Turbuhaler forte -inhalaattori on nyt ladattu ja valmis käytettäväksi.

Kuinka otan lääkeannoksen
Aina kun sinun täytyy ottaa lääkeannos, seuraa alla olevia ohjeita.

1. Kierrä suojahylsy auki ja poista se. Saatat kuulla rahisevan äänen.

2. Pidä Symbicort Turbuhaler forte -inhalaattoria pystyasennossa punainen rengas alhaalla.

3. Älä pidä kiinni suukappaleesta ladatessasi Symbicort Turbuhaler forte -inhalaattoria. Ladataksesi Symbicort Turbuhaler forte -inhalaattoriin annoksen kierrä punaista rengasta ensin yhteen suuntaan niin pitkälle kuin se menee.

Tämän jälkeen kierrä takaisin toiseen suuntaan (aloituskääntösuunnalla ei ole merkitystä). Naksahduksen pitäisi kuulua. Sillä, kuuluuko naksahdus ensimmäisellä vai toisella kierrolla, ei ole merkitystä. Symbicort Turbuhaler forte -inhalaattori on nyt ladattu ja käyttövalmis. Lataa Symbicort Turbuhaler forte -inhalaattori vain silloin, kun sitä tarvitset.

4. Älä pidä Symbicort Turbuhaler forte -inhalaattoria suusi läheisyydessä. Hengitä rauhallisesti ulos (niin kauan kuin mahdollista). Älä hengitä Symbicort Turbuhaler forte -inhalaattoriin.

5. Aseta suukappale hampaiden väliin ja sulje huulet. Hengitä voimakkaasti ja syvään sisään suukappaleen kautta. Älä pure suukappaletta.

6. Ota Symbicort Turbuhaler forte -inhalaattori pois suusta ennen uloshengitystä. Hengitä rauhallisesti ulos. Lääkkeen määrä on hyvin pieni, joten et välttämättä tunne makua lääkkeenoton jälkeen. Noudattaessasi näitä ohjeita, voit olla varma, että olet saanut lääkeannoksen ja se on nyt keuhkoissasi.

7. Jos sinun täytyy ottaa toinen lääkeannos, toista kohdat kaksi-kuusi.

8. Sulje suojahylsy huolellisesti käytön jälkeen.

9. Huuhtele suu vedellä päivittäisen aamu- ja/tai ilta-annoksen jälkeen ja sylje vesi pois.

Älä yritä poistaa tai vääntää suukappaletta; se on kiinnitetty Symbicort Turbuhaler forte -inhalaattoriin ja sitä ei pidä poistaa. Älä käytä Symbicort Turbuhaler forte -inhalaattoria, jos se on vaurioitunut tai suukappale irtoaa.

Kuten kaikkien inhalaattorien kyseessä ollessa, hoitohenkilöiden on varmistettava, että lapset, joille on määrätty Symbicort Turbuhaler forte -valmistetta, käyttävät oikeanlaista edellä kuvattua inhalaatiotekniikkaa.

Symbicort Turbuhaler forte -inhalaattorin puhdistaminen
Pyyhi suukappaleen ulkopinta kerran viikossa kuivalla paperipyyhkeellä. Älä koskaan käytä vettä tai muita nesteitä.

Milloin ottaa uusi inhalaattori käyttöön

 • Annoslaskurista näkyy kuinka monta annosta (inhalaatiota) Symbicort Turbuhaler forte -inhalaattorissa on jäljellä. Symbicort Turbuhaler forte -inhalaattori sisältää 60 annosta.

 • Annoslaskurissa on merkinnät 10 annoksen välein, siksi se ei näytä kaikkia annoksia.
 • Kun punainen merkki näkyy ensimmäisen kerran annoslaskurin reunassa, on jäljellä noin 20 annosta. Kun jäljellä on 10 annosta, annoslaskurin tausta on punainen. Kun punaisella taustalla oleva "0" näkyy annoslaskurin keskellä, tulee sinun ottaa uusi Symbicort Turbuhaler forte -inhalaattori käyttöön.

Huom!

 • Vaikka Symbicort Turbuhaler forte -inhalaattori olisikin tyhjä, niin rengasta voi yhä kiertää ja naksahdus kuulua.
 • Ääni, joka kuuluu Symbicort Turbuhaler forte -inhalaattoria ravistettaessa, tulee kuivausaineesta, ei lääkeaineesta. Siksi kyseinen ääni ei osoita lääkeaineen määrää Symbicort Turbuhaler forte -inhalaattorissa.
 • Jos lataat vahingossa Symbicort Turbuhaler forte -inhalaattorin useamman kuin yhden kerran ennen lääkkeenottoa, saat kuitenkin vain yhden annoksen. Annoslaskuri rekisteröi kuitenkin ladatun annoksen.

Jos käytät enemmän Symbicort Turbuhaler forte -valmistetta kuin sinun pitäisi
Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

On tärkeää, että otat annoksesi kuten lääkemääräyksessä sanotaan tai kuten lääkäri on neuvonut. Älä ylitä annostasi kysymättä lääkäriltä ensin.

Jos olet käyttänyt Symbicort Turbuhaler forte -valmistetta enemmän kuin pitäisi, tavallisimmat oireet, joita voi ilmaantua ovat vapina, päänsärky ja sydämentykytys.

Jos unohdat ottaa Symbicort Turbuhaler forte -annoksen

 • Jos unohdat ottaa annoksen, ota se niin pian kuin muistat. Jos kuitenkin seuraavan lääkeannoksen aika on lähellä, jätä unohtunut annos ottamatta.
 • Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi annoksen.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Lopeta Symbicort Turbuhaler forte -valmisteen käyttö ja ota välittömästi yhteys lääkäriin, jos jonkin seuraavista oireista ilmaantuu:

 • kasvojen turvotus, erityisesti suun ympärillä (kieli ja/tai kurkku ja/tai nielemisvaikeudet) tai nokkosrokko yhdessä hengitysvaikeuksien kanssa (angioedeema) ja/tai äkillinen pyörtymisen tunne. Tämä saattaa olla allerginen reaktio. Tätä tapahtuu harvoin ja se koskee harvempaa kuin 1 potilasta tuhannesta.
 • äkillisesti alkava hengityksen vinkuminen tai hengenahdistus välittömästi inhalaattorin käytön jälkeen. Jos sinulla esiintyy jokin näistä oireista, lopeta Symbicort Turbuhaler forte-inhalaattorin käyttö välittömästi ja käytä kohtausten hoitoon tarkoitettua normaalia inhalaattoriasi. Ota välittömästi yhteys lääkäriin, sillä hoidon muuttaminen voi olla tarpeen. Tätä tapahtuu hyvin harvoin, alle yhdellä henkilöllä 10 000:sta.

Muut mahdolliset haittavaikutukset:

Yleiset (saattavat ilmaantua alle 1 potilaalle kymmenestä):

 • sydämentykytys (tuntemus sydämen lyönneistä), vapina tai tärinä. Jos näitä vaikutuksia esiintyy, ne ovat yleensä lieviä ja tavallisesti häviävät, kun Symbicort Turbuhaler forte -valmisteen käyttöä jatketaan.
 • sammas (sienitulehdus suussa). Sen todennäisyys pienenee, jos huuhtelet suun vedellä jokaisen Symbicort Turbuhaler forte -valmisteen käyttökerran jälkeen.
 • lievä kurkun ärsytys, yskiminen, käheys
 • päänsärky
 • keuhkokuume (pneumonia) keuhkoahtaumatautipotilailla.

Kerro lääkärille, jos sinulla ilmenee jokin seuraavista oireista Symbicort Turbuhaler forte -valmistetta käyttäessäsi, sillä nämä oireet voivat viitata keuhkoinfektioon:

 • kuume tai vilunväristykset
 • liman erityksen lisääntyminen, liman värin muutokset
 • yskän tai hengitysvaikeuksien lisääntyminen.

Melko harvinaiset (saattavat ilmaantua alle 1 potilaalle sadasta):

 • levottomuus, hermostuneisuus, kiihtymys
 • unihäiriöt
 • huimauksen tunne
 • pahoinvointi
 • nopea sydämen syke
 • ihon mustelmat
 • lihaskouristukset
 • näön hämärtyminen.

Harvinaiset (saattavat ilmaantua alle 1 potilaalle tuhannesta):

 • ihottuma, kutina
 • bronkospasmi (keuhkoputkien äkillinen supistuminen, joka aiheuttaa vinkumista). Jos vinkuminen ilmaantuu heti Symbicort Turbuhaler forte -annoksen jälkeen, lopeta valmisteen käyttö ja ota yhteys lääkäriin välittömästi).
 • veren matala kaliumpitoisuus
 • epäsäännöllinen sydämen syke.

Hyvin harvinaiset (saattavat ilmaantua alle 1 potilaalle kymmenestätuhannesta):

 • masennus
 • käytöshäiriöt, etenkin lapsilla
 • rintakipu tai ahdistus rinnassa (angina pectoris)
 • verensokerin nousu (glukoosi)
 • makuaistin muutokset, kuten epämiellyttävä maku suussa
 • verenpaineen muutokset.

Inhaloitavat kortikosteroidit voivat vaikuttaa elimistön normaaliin steroidihormonien tuotantoon, erityisesti käytettäessä pitkään korkeita annoksia. Vaikutuksia ovat mm:

 • luun mineraalitiheyden muutokset (luiden haurastuminen)
 • kaihi (silmän linssin samentuminen)
 • glaukooma (silmänpaineen nousu)
 • lasten ja nuorten pituuskasvun hidastuminen
 • vaikutus lisämunuaisiin (munuaisten vierellä olevat pienet rauhaset).

Nämä vaikutukset ovat epätodennäköisempiä inhaloitavista kortikosteroideista kuin kortisonitableteista.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

Valmisteen säilyttäminen

 • Ei lasten ulottuville eikä näkyville.
 • Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa tai etiketissä mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.
 • Tämä lääke ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.
 • Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Symbicort Turbuhaler forte sisältää

-Vaikuttavat aineet ovat budesonidi ja formoterolifumaraattidihydraatti. 1 annos (inhalaatio) sisältää 400 mikrogrammaa budesonidia ja 12 mikrogrammaa formoterolifumaraattidihydraattia. Jokainen inhaloitu annos sisältää 320 mikrogrammaa budesonidia ja 9 mikrogrammaa formoterolifumaraattidihydraattia.

-Muu aine on laktoosimonohydraatti (sisältää maitoproteiineja).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Symbicort Turbuhaler forte on lääkeannostelija, jonka sisältämä inhalaatiojauhe on valkoista.

Yksi punaisella kierrettävällä renkaalla varustettu valkoinen inhalaattori sisältää 60 annosta. Kierrettävässä renkaassa on pistekirjoituksella merkitty numerokoodi 6, joka on tarkoitettu erottamaan muista AstraZenecan inhaloitavista tuotteista.

Symbicort Turbuhaler forte -valmistetta on saatavilla 1, 2, 3, 10 tai 18 Turbuhalerin pakkauksissa.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija:
AstraZeneca Oy
Itsehallintokuja 4
02600 Espoo
Suomi

Valmistaja:
AstraZeneca AB
SE-151 85 Södertälje
Ruotsi

Tällä lääkevalmisteella on myyntilupa Euroopan talousalueeseen kuuluvissa jäsenvaltioissa seuraavilla kauppanimillä:

Jäsenvaltion nimi Kauppanimi
Islanti, Norja, Ruotsi, Tanska, Unkari Symbicort forte Turbuhaler 320/9 µg/inhalaatio inhalaatiojauhe
Suomi Symbicort Turbuhaler forte 320/9 µg/inhalaatio inhalaatiojauhe
Bulgaria, Kroatia, Espanja, Kreikka, Kypros, Latvia, Liettua, Puola, Romania, Slovenia, Tšekin tasavalta Symbicort Turbuhaler 320/9 µg/inhalaatio inhalaatiojauhe
Viro Symbicort Turbuhaler, 320/9 µg
Alankomaat, Ranska, Slovakia Symbicort Turbuhaler 400/12 µg/inhalaatio inhalaatiojauhe
Belgia, Itävalta, Luxemburg, Saksa Symbicort forte Turbohaler 320/9 µg/inhalaatio inhalaatiojauhe
Portugali Symbicort Turbohaler 320/9 µg/inhalaatio inhalaatiojauhe
Irlanti, Iso-Britannia, Malta Symbicort Turbohaler 400/12 µg/inhalaatio inhalaatiojauhe
Italia Symbicort forte 320/9 µg/inhalaatio inhalaatiojauhe

 

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 13.10.2020

Tekstin muuttamispäivämäärä

13.10.2020