Package information leaflet

SERETIDE EVOHALER inhalaatiosumute, suspensio 25/50 mikrog/annos, 25/125 mikrog/annos, 25/250 mikrog/annos

Seretide Evohaler 25 mikrog / 50 mikrog/annos inhalaatiosumute, suspensio

Seretide Evohaler 25 mikrog / 125 mikrog/annos inhalaatiosumute, suspensio

Seretide Evohaler 25 mikrog / 250 mikrog/annos inhalaatiosumute, suspensio

salmeteroli/flutikasonipropionaatti

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä pidä antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä Seretide on ja mihin sitä käytetään

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Seretideä

3. Miten Seretideä käytetään

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Seretiden säilyttäminen

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Seretide sisältää kahta lääkeainetta, salmeterolia ja flutikasonipropionaattia.

 • Salmeteroli on pitkävaikutteinen keuhkoputkia laajentava aine. Se auttaa keuhkoputkia pysymään auki helpottaen ilman kulkua sisään ja ulos. Vaikutus kestää vähintään 12 tuntia.
 • Flutikasonipropionaatti on kortikosteroidi, joka vähentää keuhkoputkien turvotusta ja ärsytystä.

Lääkäri on määrännyt tätä lääkettä helpottamaan hengitykseen liittyviä ongelmia, kuten astmaa.

Käytä Seretideä joka päivä lääkärin ohjeiden mukaisesti. Tämä varmistaa sen, että se vaikuttaa tehokkaasti ja pitää astmasi kurissa.

Seretide auttaa estämään hengenahdistuskohtauksia ja hengityksen vinkumista. Seretideä ei pidä kuitenkaan käyttää äkillisen hengenahdistuksen tai hengityksen vinkunan lievittämiseen. Jos näin käy, käytä nopeavaikutteista, inhaloitavaa kohtauslääkettä, esim. salbutamolia. Pidä nopeavaikutteinen inhaloitava kohtauslääke aina saatavillasi.

Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Seretideä

 • jos olet allerginen salmeterolille, flutikasonipropionaatille tai tämän lääkkeen sisältämälle apuaineelle, norfluraanille (HFA 134a).

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin kanssa ennen kuin käytät Seretideä, jos sinulla on:

 • sydänsairaus, mm. epäsäännöllinen tai nopea sydämen lyöntitiheys
 • kilpirauhasen liikatoimintaa
 • korkea verenpaine
 • diabetes (Seretide saattaa nostaa verensokeriasi)
 • alhainen veren kaliumarvo
 • tuberkuloosi (Tbc) nyt tai aikaisemmin, tai jokin muu keuhkoinfektio.

Ota yhteyttä lääkäriin, jos koet näön hämärtymistä tai muita näköhäiriöitä.

Muut lääkevalmisteet ja Seretide

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä, myös astmalääkkeitä tai lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt. Tämä siksi, että Seretide ei sovi otettavaksi joidenkin muiden lääkkeiden kanssa.

Ennen kuin alat käyttää Seretideä, kerro lääkärille, jos käytät jotain seuraavista lääkkeistä:

 • beetasalpaajat (esim. atenololi, propranololi ja sotaloli). Beetasalpaajia käytetään pääasiassa korkean verenpaineen tai jonkin muun sydänsairauden hoitoon.
 • infektiolääkkeet (esim. ketokonatsoli, itrakonatsoli ja erytromysiini), mukaan lukien jotkin HIV-lääkkeet (esim. ritonaviiri, kobisistaattia sisältävät valmisteet). Jotkin näistä lääkkeistä saattavat lisätä flutikasonipropionaatin tai salmeterolin määrää kehossasi. Tämä voi lisätä riskiäsi saada haittavaikutuksia Seretide-hoidosta, esim. sydämen lyömistä epäsäännöllisesti tai haittavaikutukset voivat pahentua. Lääkäri saattaa haluta seurata tilaasi tarkemmin, jos käytät jotakin näistä valmisteista.
 • kortikosteroidit (suun kautta tai injektiona). Jos olet saanut näitä lääkkeitä äskettäin, tämä voi lisätä vaaraa, että lääke vaikuttaa lisämunuaisiisi.
 • diureetit (nesteenpoistolääkkeet), joilla hoidetaan kohonnutta verenpainetta
 • muut keuhkoputkia laajentavat lääkkeet (kuten salbutamoli)
 • ksantiinilääkkeet. Näitä käytetään usein astman hoitoon.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Seretide ei todennäköisesti vaikuta kykyysi ajaa autoa tai käyttää koneita.

Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

 • Käytä Seretideä joka päivä, kunnes lääkäri neuvoo sinua lopettamaan lääkityksen. Älä ylitä lääkärin määräämää annosta. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.
 • Keskustele lääkärin kanssa ennen kuin lopetat Seretiden käytön tai pienennät annosta.
 • Inhaloi Seretide suun kautta keuhkoihin.

Aikuiset ja yli 12-vuotiaat nuoret

Seretide Evohaler 25/502 inhalaatiota 2 kertaa vuorokaudessa
Seretide Evohaler 25/1252 inhalaatiota 2 kertaa vuorokaudessa
Seretide Evohaler 25/2502 inhalaatiota 2 kertaa vuorokaudessa

4–12-vuotiaat lapset

Seretide Evohaler 25/502 inhalaatiota 2 kertaa vuorokaudessa

 

Seretide Evohaleria ei suositella käytettäväksi alle 4-vuotiaille lapsille.

 

Oireesi voidaan saada hyvään hallintaan käyttäessäsi Seretideä kaksi kertaa vuorokaudessa. Jos näin käy, lääkäri saattaa pienentää annoksesi yhteen kertaan vuorokaudessa. Lääkkeen voi ottaa

 • kerran illalla, jos sinulla on yöllisiä oireita
 • kerran aamulla, jos sinulla on oireita päiväsaikaan.

On hyvin tärkeää, että noudatat lääkärin ohjeita siitä, miten monta suihketta otat ja kuinka usein otat lääkettäsi.

Jos käytät Seretideä astman hoitoon, lääkäri tarkistaa oireesi säännöllisesti. Ota heti yhteys lääkäriin, jos astmasi pahenee tai hengityksesi vaikeutuu.

Saatat huomata, että hengityksesi vinkuu enemmän, rintaasi puristaa useammin tai tarvitset nopeavaikutteista kohtauslääkettäsi useammin. Jos näin käy, jatka Seretiden käyttöä, mutta älä lisää annosten määrää. Hengitysvaikeutesi voivat pahentua, ja voit sairastua vakavasti. Ota yhteys lääkäriin, koska voit tarvita muutakin hoitoa.

Käyttöohje

 • Lääkäri, sairaanhoitaja tai apteekkihenkilökunta opastaa sinua annossumuttimen oikeassa käytössä. Heidän tulisi ajoittain tarkistaa, miten käytät sitä. Jos et käytä Seretide Evohaleria oikein tai niin kuin on määrätty, se ei ehkä auta astmasi hoidossa tarkoitetulla tavalla.
 • Lääke on paineistetussa säiliössä, joka on suukappaleella varustetussa muovisessa annostelijassa.
 • Evohalerin muovikotelon takana on annoslaskin, joka osoittaa, kuinka monta annosta on jäljellä. Joka kerta, kun painat säiliötä, sumuteannos vapautuu ja laskimen lukema pienenee yhdellä. 
 • Ole varovainen, ettei annossumutin pääse putoamaan. Putoaminen saattaa vaikuttaa laskimeen niin, että sen lukema pienenee.

Ennen annossumuttimen käyttöä

image1.png
 1. Kun käytät annossumutinta ensimmäistä kertaa, tarkista että se toimii. Irrota suukappaleen suojus puristamalla sitä etusormella ja peukalolla kevyesti molemmilta sivuilta ja vedä se irti.
 2. Varmistuaksesi siitä, että se toimii, ravista sitä kunnolla, suuntaa suukappale itsestäsi poispäin ja paina säiliötä, jolloin annos vapautuu ilmaan. Toista nämä toimenpiteet, ravistaen annossumutinta ennen jokaisen annoksen vapauttamista, kunnes laskin osoittaa lukua 120. Jos et ole käyttänyt annossumutintasi viikkoon tai sitä pitempään aikaan, vapauta kaksi lääkeannosta ilmaan.

Annossumuttimen käyttö

On tärkeää, että aloitat mahdollisimman hitaan hengityksen juuri ennen kuin käytät annossumutinta.

1. Seiso tai istu suorassa käyttäessäsi annossumutinta.

2. Irrota suukappaleen suojus (kuten ensimmäisessä kuvassa näytetään). Tarkista suukappale sisä- ja ulkopuolelta ja varmista, että se on puhdas ja ettei siellä ole irrallisia esineitä.

3. Ravista annossumutinta 4 tai 5 kertaa. Näin varmistat, että mahdolliset irralliset esineet irtoavat ja että annossumuttimen sisältö sekoittuu tasaisesti.
image3.png4. Pidä annossumutinta pystysuorassa siten, että peukalosi on suukappaleen alapuolella. Hengitä ulos niin syvään kuin tuntuu mukavalta.
image4.png5. Pane suukappale suuhun hampaittesi väliin. Purista huulet sen ympärille. Älä pure suukappaletta.
image5.png6. Aloita hidas, syvä sisäänhengitys suun kautta. Vapauta heti sen jälkeen sumuteannos painamalla säiliön päältä napakasti. Jatka samalla tasaista, syvää sisäänhengitystä.
image6.png7. Pidätä hengitystäsi, ota annossumutin pois suustasi ja irrota sormesi säiliön päältä. Pidätä hengitystäsi muutaman sekunnin ajan tai niin pitkään kuin tuntuu mukavalta.

8. Odota noin puoli minuuttia ennen kuin otat toisen inhalaation. Tee tämä toistamalla vaiheet 3–7.

9. Huuhtele suusi vedellä ja sylje vesi pois ja/tai harjaa hampaat. Tämä voi auttaa ehkäisemään sammasta ja äänen käheytymistä.

10. Pane käytön jälkeen suukappaleen suojus aina paikalleen, ettei annossumuttimeen pääse pölyä. Kun suukappaleen suojus laitetaan takaisin oikeaan asentoon, se naksahtaa paikalleen. Jos naksahdusta ei kuulu, käännä suojus toisin päin ja yritä uudestaan. Älä käytä tähän voimaa.

Älä kiirehdi kohtien 4, 5, 6 ja 7 vaiheita. On tärkeää, että aloitat mahdollisimman hitaan sisäänhengityksen juuri ennen kuin käytät annossumutinta. Harjoittele peilin edessä muutamia kertoja. Jos näet ’sumua’ tulevan annossumuttimen päältä tai suupielistäsi, aloita uudelleen kohdasta Miten valmistetta käytetään.

Kuten kaikkia inhalaattoreita käytettäessä, lapsipotilaan hoitajan on varmistettava, että määrättyä Seretide Evohaleria käyttävän lapsen inhalaatiotekniikka on oikea, kuten edellä on kuvattu.

Jos sinun tai lapsesi on vaikea käyttää Evohaleria, lääkäri, sairaanhoitaja tai muu terveydenhoidon ammattilainen voi suositella tilajatkeen käyttöä (esim. Volumaticia tai Babyhaleria) annossumuttimen kanssa. Lääkärin, sairaanhoitajan, apteekkihenkilökunnan tai muun terveydenhoidon ammattilaisen tulisi näyttää sinulle, miten tilajatketta käytetään annossumuttimen kanssa ja miten hoitaa tilajatketta, ja vastata mahdollisiin kysymyksiin. On tärkeää, että et lopeta tilajatkeen käyttöä keskustelematta ensin lääkärin tai sairaanhoitajan kanssa, jos käytät tilajatketta annossumuttimen kanssa. On myös tärkeää, että tilajatkeen mallia ei vaihdeta keskustelematta lääkärin kanssa. Jos lopetat tilajatkeen käyttämisen tai vaihdat tilajatkeen mallia, lääkäri saattaa nähdä tarpeelliseksi vaihtaa astman hallintaan tarvittavaa lääkeannosta. Keskustele aina lääkärin kanssa, ennen kuin teet mitään muutoksia astman hoitoosi.

Isompien lasten tai henkilöiden, joilla on heikot kädet, saattaa olla helpompaa pitää annossumutinta molemmin käsin. Laita molemmat etusormet annossumuttimen päälle ja molemmat peukalot suukappaleen alapuolelle.

Sinun on syytä hankkia uusi annossumutin, kun laskimessa näkyy luku 020. Lopeta annossumuttimen käyttö, kun laskimen lukema on 000, koska säiliössä mahdollisesti jäljellä oleva lääke ei ehkä anna koko annosta. Älä koskaan yritä muuttaa laskimen lukemaa tai irrottaa laskinta metallisäiliöstä.

Annossumuttimen puhdistaminen

Jotta annossumuttimesi ei tukkeutuisi, on tärkeää puhdistaa se vähintään kerran viikossa.

Näin puhdistat annossumuttimen:

 • Irrota suukappaleen suojus.
 • Älä milloinkaan irrota metallisäiliötä muovisesta annostelijasta.
 • Pyyhi suukappale sisä- ja ulkopuolelta ja muovinen annostelija kuivalla kangas- tai paperiliinalla.
 • Pane suukappaleen suojus takaisin paikalleen. Kun se laitetaan oikeaan asentoon, se naksahtaa paikalleen. Jos naksahdusta ei kuulu, käännä suojus toisin päin ja yritä uudestaan. Älä käytä tähän voimaa.

Älä pane metallisäiliötä veteen.

Jos käytät enemmän Seretideä kuin sinun pitäisi

On tärkeää, että käytät annossumutinta ohjeiden mukaan. Jos otat vahingossa määrättyä suuremman annoksen, keskustele asiasta lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa. Voit huomata, että sydämesi lyö tavallista nopeammin ja tuntea olosi huteraksi. Voit myös saada huimausta, päänsärkyä, lihasheikkoutta ja nivelesi voivat särkeä.

Jos olet käyttänyt suuria annoksia pitkän aikaa, sinun on syytä kysyä neuvoa lääkäriltä tai apteekista. Tämä siksi, että suuret annokset Seretideä voivat pienentää lisämunuaisten tuottamien steroidihormonien tuotantoa.

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos unohdat käyttää Seretideä

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen. Ota seuraava annos tavanomaiseen aikaan.

Jos lopetat Seretiden käytön

On hyvin tärkeää, että otat Seretideä joka päivä ohjeiden mukaan. Jatka lääkkeen käyttöä, kunnes lääkäri kehottaa sinua lopettamaan. Älä lopeta Seretiden käyttöä tai pienennä annostasi äkillisesti. Tämä voi pahentaa hengitysvaikeuksiasi.

Lisäksi Seretiden äkillinen käytön lopettaminen tai annoksen pienentäminen voivat joskus hyvin harvoin aiheuttaa lisämunuaisten vajaatoimintaa, joka voi joskus johtaa haittavaikutuksiin.

Mahdollisia haittavaikutuksia ovat:

 • mahakipu
 • väsymys ja ruokahaluttomuus, pahoinvointi
 • huonovointisuus ja ripuli
 • painonlasku
 • päänsärky ja uneliaisuus
 • alhainen veren sokeripitoisuus
 • alhainen verenpaine ja kohtaukset.

Lisämunuaisen vajaatoiminta voi pahentua elimistöösi kohdistuessa stressiä esim. kuumeen, vamman (esim. auto-onnettomuuden), infektion tai leikkauksen vuoksi. Silloin sinulla saattaa ilmetä yllä mainittuja oireita.

Jos sinulla ilmenee haittavaikutuksia, keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa. Lääkäri voi määrätä lisää kortikosteroideja tabletteina (esim. prednisolonia) näiden oireiden estämiseksi.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin, sairaanhoitajan tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Haittavaikutusten vaaran vähentämiseksi lääkäri määrää sinulle pienimmän Seretide-annoksen, jolla astmasi pysyy hallinnassa.

Allergiset reaktiot: voit huomata, että hengityksesi vaikeutuu heti Seretiden käytön jälkeen. Hengityksesi voi vinkua ja sinua voi yskittää tai hengästyttää. Voit myös havaita kutinaa, ihottumaa (nokkosihottuma) ja turvotusta (yleensä kasvoissa, huulilla, kielessä tai kurkussa), tai voit yhtäkkiä havaita, että sydämesi sykkii tiheästi, tai tuntea että sinua heikottaa tai huimaa (mikä voi johtaa pyörtymiseen tai tajunnan menetykseen). Jos saat minkä tahansa näistä vaikutuksista tai jos niitä ilmaantuu äkillisesti Seretiden käytön jälkeen, lopeta Seretiden käyttö ja kerro asiasta heti lääkärille. Allergiset reaktiot Seretidelle ovat melko harvinaisia (voi esiintyä korkeintaan yhdellä potilaalla sadasta).

Muut haittavaikutukset luetellaan alla:

Hyvin yleiset (voi esiintyä useammalla kuin yhdellä potilaalla kymmenestä)

 • Päänsärky, tämä menee yleensä ohi hoidon jatkuessa.
 • On raportoitu, että keuhkoahtaumatautipotilaiden nuhakuumeiden määrä on suurentunut.

Yleiset (voi esiintyä korkeintaan yhdellä potilaalla kymmenestä)

 • Sammas (kipeät, kermankeltaiset, kohollaan olevat laikut) suussa ja kurkussa. Kipu kielessä ja äänen käheys sekä kurkun ärsytys. Suun huuhtominen vedellä ja/tai hampaiden harjaaminen jokaisen lääkeannoksen jälkeen saattaa auttaa. Vesi on syljettävä heti pois suusta. Lääkäri voi määrätä sinulle sienilääkettä sammaksen hoitoon.
 • Särkevät, turvonneet nivelet ja lihaskipu.
 • Lihaskouristukset.

Seuraavia haittavaikutuksia on myös raportoitu keuhkoahtaumatautipotilailla (COPD-potilailla):

 • Keuhkokuume ja keuhkoputkitulehdus. Kerro lääkärille, jos havaitset jonkin seuraavista oireista: lisääntynyt limaneritys, liman värin muutos, kuume, kylmänväristykset, lisääntynyt yskiminen, lisääntyneet hengitysvaikeudet.
 • Mustelmat ja murtumat.
 • Poskionteloiden tulehdukset (puristava tai tukkoinen tunne nenässä, poskissa ja silmien takana; toisinaan tähän liittyy jyskyttävä särky).
 • Veren kaliumpitoisuuden lasku (voit saada rytmihäiriöitä, voit tuntea lihasheikkoutta tai saada kramppeja).

Melko harvinaiset (voi esiintyä korkeintaan yhdellä potilaalla sadasta)

 • Veren sokeripitoisuuden (glukoosi) nousu (hyperglykemia). Jos sinulla on diabetes, saattaa olla tarpeen tarkkailla veresi sokeriarvoja useammin ja mahdollisesti muuttaa diabeteshoitoasi.
 • Kaihi (silmän linssin samentuminen).
 • Hyvin nopea sydämen lyöntitiheys (takykardia).
 • Vapina (tremor) ja nopea tai epäsäännöllinen sydämen lyöntitiheys (palpitaatio) – nämä ovat yleensä harmittomia ja vähenevät hoidon jatkuessa.
 • Rintakipu.
 • Ahdistuneisuus (näitä vaikutuksia on pääasiallisesti lapsilla).
 • Unihäiriöt.
 • Allerginen ihottuma.

Harvinaiset (voi esiintyä korkeintaan yhdellä potilaalla tuhannesta)

 • Hengitysvaikeudet tai hengityksen vinkuminen, jotka pahenevat heti Seretiden käytön jälkeen. Jos näin tapahtuu, lopeta Seretide-annossumutteen käyttö. Käytä nopeavaikutteista kohtauslääkettäsi helpottamaan hengitystäsi ja kerro asiasta heti lääkärille.
 • Seretide saattaa vaikuttaa kehon normaaliin steroidihormonien tuotantoon, varsinkin jos olet ottanut suuria annoksia pitkinä ajanjaksoina. Vaikutuksia ovat
  • lasten ja nuorten kasvun hidastuminen
  • luiden oheneminen
  • glaukooma
  • painonnousu
  • kasvojen pyöreys (kuukasvot) (Cushingin oireyhtymä).
   Lääkäri tarkistaa säännöllisesti, onko sinulla näitä haittavaikutuksia, ja varmistaa, että saat pienintä mahdollista Seretide-annosta, joka pitää astmasi hallinnassa.
 • Käytösmuutokset, kuten epänormaali aktiivisuus ja ärtyneisyys (näitä vaikutuksia on pääasiallisesti lapsilla).
 • Sydämen epäsäännöllinen syke tai lisälyönnit (rytmihäiriöt). Kerro asiasta lääkärille, mutta älä lopeta Seretiden käyttämistä, ellei lääkäri niin määrää.
 • Ruokatorven sieni-infektio, joka voi aiheuttaa nielemisvaikeuksia.

Tuntematon: koska saatavissa oleva tieto ei riitä esiintyvyyden arviointiin 

 • Masentuneisuutta tai aggressiivisuutta. Näitä vaikutuksia tulee useimmin lapsille.
 • Näön hämärtyminen.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä etiketissä ja kotelossa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen (EXP). Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Säilytä alle 25 °C. Älä säilytä kylmässä. Ei saa jäätyä.

Muiden painepakattujen inhalaatiovalmisteiden tavoin tämän lääkevalmisteen hoitoteho voi heiketä, jos säiliö on kylmä.

Säiliössä on paineistettua nestettä. Älä altista yli 50 °C:n lämpötilalle, suojaa suoralta auringonvalolta. Älä puhkaise tai polta säiliötä, vaikka se olisi ilmeisesti tyhjä.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Seretide sisältää

 • Yksi mitattu annos sisältää 25 mikrogrammaa salmeterolia (salmeteroliksinafoaattina) ja 50, 125 tai 250 mikrogrammaa flutikasonipropionaattia.
 • Muu aine on ponneaine norfluraani (HFA 134a).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

 • Seretide Evohaler toimitetaan annossumuttimessa, josta lääke tulee suun kautta keuhkoihin hengitettävänä paineistettuna suspensiona.
 • Paineistetussa säiliössä on valkoista tai kellertävää suspensiota.
 • Säiliö on sovitettuna muoviseen annostelijaan, jossa on suukappale ja pölysuojus.
 • Annossumutin on kotelossa, jossa on 1, 2 tai 3 Evohaleria.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija:

GlaxoSmithKline Oy

Porkkalankatu 20 A

00180 Helsinki

puh. 010 303 030

Valmistaja:

Glaxo Wellcome Production

Zone Industrielle No. 2, 23 Rue Lavoisier, La Madeleine, 27000 Evreux, Ranska

tai

Glaxo Wellcome S.A.

Avenida de Extremadura, 3‑09400, Aranda de Duero, Burgos, Espanja

tai

Aspen Bad Oldesloe GmbH

Industriestrasse 32‑36

D-23843, Bad Oldesloe, Saksa

Tällä lääkkeellä on myyntilupa Euroopan talousalueeseen kuuluvissa jäsenvaltioissa seuraavilla kauppanimillä:

Itävalta

Seretide Dosieraerosol

Belgia

Seretide

Tanska

Seretide

Suomi

Seretide Evohaler

Ranska

Seretide

Saksa

atmadisc

Kreikka

Islanti

Seretide Inhaler

Seretide

Irlanti

Seretide Evohaler

Italia

Seretide

Luxemburg

Seretide

Alankomaat

Seretide

Portugali

Seretaide Inalador

Espanja

Seretide

Ruotsi

Seretide Evohaler

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 31.8.2023

Tekstin muuttamispäivämäärä

31.08.2023