Package information leaflet

HYDROCORTISON emulsiovoide 0,5 %, 1 %, 2,5 %, liuos iholle 10 mg/ml

Hydrocortison 0,5 %, 1 % ja 2,5 % emulsiovoiteet

Hydrocortison 10 mg/ml liuos iholle

hydrokortisoni

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Käytä tätä lääkettä juuri siten, kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta on neuvonut sinulle.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä uudelleen.
 • Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.
 • Käänny lääkärin puoleen, ellei olosi parane tai se huononee.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Hydrocortison on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Hydrocortison-valmistetta
 3. Miten Hydrocortison-valmistetta käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Hydrocortison-valmisteen säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Hydrokortisoni eli kortisoli on elimistön tärkein luonnollinen glukokortikoidi. Sen pääasiallinen vaikutus on paikallinen tulehdusta vähentävä vaikutus. Se vähentää kutinaa, punoitusta ja turvotusta, jotka liittyvät allergian tai muun ihoärsytyksen aiheuttamaan ihottumaan. Hydrokortisoni ei tuhoa bakteereja, viruksia tai sieniä eikä estä niiden kasvua.

Ulkoiseen käyttöön tarkoitetut, kortikosteroideja sisältävät lääkevalmisteet jaetaan neljään eri vahvuusluokkaan: I Miedot, II Keskivahvat, III Vahvat, IV Erityisen vahvat. Hydrocortison-valmisteet kuuluvat vahvuusluokkaan I "Miedot".

Hydrocortison-valmisteen käyttöaiheet

Hydrocortison-emulsiovoiteita käytetään muiden paikalliskortikosteroidien tavoin monenlaisiin allergisiin ja muusta ärsytyksestä johtuviin ihon sairaustiloihin. Hydrocortison-emulsiovoiteita voidaan käyttää myös auringon polttaman ihon hoitoon, hyönteisten puremiin, lasten taiveihottuman ja lyhytaikaisesti myös vaippaihottuman hoitoon.

Hydrocortison-liuosta käytetään päänahan ärsytyksestä johtuviin sairaustiloihin, erityisesti hilseilevään hiuspohjaan.

Hydrokortisonia, jota Hydrocortison-valmisteet sisältävät, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Hydrocortison-valmistetta
 • jos olet allerginen (yliherkkä) hydrokortisonille tai näiden lääkkeiden jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa)
 • jos sinulla on ihohaavaumia, kuten sääri- ja makuuhaavoja
 • jos sinulla on bakteerien, virusten ja sienten aiheuttamia ihoinfektioita, kuten märkärupi, ruusu, vesirokko, syylät, ontelosyylät, kupan aiheuttamia ihomuutoksia, ihotuberkuloosia tai ihon sienitauteja (epäselvissä tapauksissa on syytä kääntyä lääkärin puoleen).
Varoitukset ja varotoimet

Ole erityisen varovainen Hydrocortison-valmisteen suhteen

 • jos havaitset ihon ohenemista hoitoalueella
 • jos hoidettu ihoalue ärtyy.

Ruusufinni (Acne rosacea) ja suunympärysihottuma voivat pahentua valmisteen käytön yhteydessä.

Jos ihottuma on pahentunut tai pysynyt ennallaan kahden viikon kuluttua hoidon aloittamisesta, ota yhteyttä lääkäriin.

Ota yhteyttä lääkäriin, jos sinulla esiintyy näön hämärtymistä tai muita näköhäiriöitä.

Muut lääkevalmisteet ja Hydrocortison

Mitään haitallisia yhteisvaikutuksia ei tunneta.

Kerro lääkärille, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä. Tämä koskee sekä reseptilääkkeitä että ilman reseptiä saatavia lääkkeitä, rohdosvalmisteita ja luontaistuotteita.

Muista mainita Hydrocortison-valmisteen käytöstä seuraavien lääkärissä käyntien yhteydessä.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä ta apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Lyhytaikaiselle ja suppea-alaiselle käytölle ei ole esteitä. Laaja-alaisesta ja pitkäaikaisesta käytöstä tulee neuvotella lääkärin kanssa.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Hydrocortison-valmisteet eivät vaikuta ajokykyyn tai kykyyn käyttää koneita.

Hydrocortison-emulsiovoiteet sisältävät setostearyylialkoholia, setyylialkoholia ja propyleeniglykolia

Hydrocortison-emulsiovoiteet sisältävät setyylialkoholia, setostearyylialkoholia ja propyleeniglykolia. Voi aiheuttaa paikallisia ihoreaktioita (esim. kosketusihottumaa) ja ihoärsytystä.

Hydrocortison-liuos sisältää propyleeniglykolia

Hydrocortison-liuos sisältää propyleeniglykolia. Voi aiheuttaa ihoärsytystä.

Miten valmistetta käytetään

Käytä näitä lääkkeitä juuri siten, kuin tässä pakkausselosteessa on kuvattu tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Hydrocortison-emulsiovoiteet

Voidetta levitetään hoidettavalle ihoalueelle 1–3 kertaa päivässä. Oireiden lievittyessä riittää tavallisesti voitelu kerran päivässä.

Hydrocortison-liuos

Pieni määrä liuosta (1–3 ml) hierotaan päänahkaan kahdesti päivässä.

Lääkäri on voinut määrätä lääkkeen annostusohjeeksi muun ohjeen kuin tässä mainitun. Noudata aina lääkärin ohjetta.

Tärkeää

Itsehoidossa Hydrocortison-valmisteita tulisi käyttää vain lyhytaikaisesti ja pienehköille ihoalueille. Voidetta ja liuosta tulisi levittää vain hoidettaville ihoalueille.

Hydrocortison-valmisteita ei pidä käyttää avohaavoihin tai hiertymiin. Ihottumaan tullut rikkouma tai raapiuma ei kuitenkaan ole este valmisteiden käytölle.

Herkkiä ihoalueita (esim. sukuelimet, silmänympärykset) hoidettaessa on noudatettava varovaisuutta.

Hydrocortison-valmisteita ei saa käyttää silmiin. Satunnainen pyyhkiytyminen silmien seudun iholle ei kuitenkaan ole vaarallista eikä vaadi erityisiä varotoimia.

Lääkärin harkinnan ja ohjeiden mukaan valmisteita voidaan käyttää myös silmien seudun ihottumien hoidossa.

Yhtämittainen, päivittäinen hoito on rajoitettava kahteen viikkoon ohuiden ihoalueiden hoidossa ja vaippaihottuman hoidossa, koska hautova vaippa voi lisätä voiteen imeytymistä ja haittavaikutusriskiä. Kahden viikon hoitotauon jälkeen valmistetta voidaan tarvittaessa käyttää uudelleen. Harvemmassa tai satunnaisessa käytössä ei ole aikarajaa.

Pitkäaikainen, jatkuva ja runsas hydrokortisonin käyttö etenkin herkillä ihoalueilla voi altistaa haittavaikutuksille. Lapset ja iäkkäät potilaat ovat alttiimpia samaan haittavaikutuksia.

Jos käytät enemmän Hydrocortison-valmistetta kuin sinun pitäisi

Pitkäaikainen käyttö voi johtaa ihon ohenemiseen hoitoalueella, erityisesti luonnostaan ohuilla ihoalueilla (kasvoissa, kainaloissa, nivusseudussa) sekä imeväisten iholla. Oikein käytettynä Hydrocortison-valmisteet ovat turvallisia.

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Ota tämä lääkepakkaus mukaan, jos hakeudut lääkäriin tai sairaalaan.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Hydrocortison-valmisteet ovat niin mietoja, että haittavaikutuksia esiintyy hyvin harvoin.

Melko harvinaiset haittavaikutukset (useammalla kuin yhdellä 1 000:sta ja harvemmalla kuin yhdellä 100:sta):

 • pitkäaikainen käyttö erityisesti herkillä ihoalueilla (esim. silmänympärykset, kasvot, kainalot, taipeet) voi aiheuttaa ihon ohenemista ja haurastumista
 • arpijuovat, ihon pintaverisuonten laajeneminen ja verenpurkaumat.

Harvinaiset haittavaikutukset (harvemmalla kuin yhdellä 1 000:sta):

 • lisämunuaisten toiminnan heikkeneminen
 • liikakarvaisuus, suunympärysihottuma ja ihon värinpuutos.

Haittavaikutukset, joiden esiintyvyystiheyttä ei tunneta:

 • kaihi, silmänpainetauti
 • yliherkkyysreaktiot, allerginen kosketusihottuma
 • näön hämärtyminen.

Sienitaudit, akne ja herpes simplex voivat pahentua hoidon yhteydessä.

Hoidon aikana iholle saattaa ilmaantua sekundaari-infektio, joka vaatii asianmukaisen antimikrobihoidon.

Hydrocortison-valmisteiden käytön lopettamisen jälkeen paikalliset muutokset korjaantuvat osittain kuukausien kuluessa.

Valmisteen aineosat voivat joillekin käyttäjille aiheuttaa yliherkkyysreaktioita ja allergista kosketusihottumaa.

Haittavaikutusten ilmetessä tulee lääkkeen käyttö keskeyttää.

Muut haittavaikutukset lapsilla

Laaja-alaisessa ja pitkäaikaisessa käytössä lapsilla lääke voi imeytyä siinä määrin, että lapsen lisämunuaisten toiminta häiriintyy.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www‑sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

Valmisteen säilyttäminen

Hydrocortison-emulsiovoiteet: Säilytä alle 25 °C.

Hydrocortison-liuos: Säilytä jääkaapissa (2 °C–8 °C).

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden kanssa. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Hydrocortison sisältää

Hydrocortison-emulsiovoiteet

 • Vaikuttava aine on hydrokortisoni, jota on 5 mg, 10 mg tai 25 mg grammassa voidetta.
 • Muut aineet ovat setyylialkoholi, kolesteroli, emulgoituva setostearyylialkoholi (tyyppi A), valkovaseliini, parafiini (nestemäinen), propyleeniglykoli ja puhdistettu vesi.

Hydrocortison-liuos

 • Vaikuttava aine on hydrokortisoni, jota on 10 mg millilitrassa liuosta.
 • Muut aineet ovat karbomeeri 974P, isopropyylialkoholi, propyleeniglykoli, kloorivetyhappo, natriumhydroksidi ja puhdistettu vesi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Hydrocortison-emulsiovoiteet: valkoinen.

Hydrocortison-liuos: hieman opalisoiva, viskoosi liuos.

Pakkauskoot

Emulsiovoiteet: 0,5 % 20 g ja 50 g; 1 % 10 g, 20 g, 50 g ja 100 g; 2,5 % 20 g, 50 g ja 100 g.

Liuos: 30 ml ja 100 ml.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija

Orion Oyj

Orionintie 1

02200 Espoo

Valmistaja

Hydrocortison 0,5 %, 1 % ja 2,5 % emulsiovoiteet:

Orion Pharma

Tengströminkatu 8

20360 Turku

Orion Pharma

Orionintie 1

02200 Espoo

Hydrocortison 10 mg/ml liuos iholle:

Orion Corporation Orion Pharma

Volttikatu 8

70700 Kuopio

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 19.2.2020

Tekstin muuttamispäivämäärä

19.02.2020