Package information leaflet

NICOTINELL depotlaastari 7 mg/24 h, 14 mg/24 h, 21 mg/24 h

Nicotinell 7 mg/24 tuntia depotlaastari

Nicotinell 14 mg/24 tuntia depotlaastari

Nicotinell 21 mg/24 tuntia depotlaastari

nikotiini

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. 

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuten lääkäri tai apteekkihenkilökunta on neuvonut.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.
 • Käänny lääkärin puoleen, ellei olosi parane tai se huononee.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä Nicotinell-depotlaastari on ja mihin sitä käytetään

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Nicotinell-depotlaastareita

3. Miten Nicotinell-depotlaastareita käytetään

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Nicotinell-depotlaastarin säilyttäminen

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Nicotinell on laastari, josta vapautuu elimistöön nikotiinia. Tupakoidessa elimistö tottuu nikotiiniin ja kun tupakointi lopetetaan voi ilmetä ns. vieroitusoireita. Nicotinell lieventää vieroitusoireita ja siten vähentää tupakoinnin uudelleen aloittamisen riskiä. Nikotiinin vapautuminen elimistöön Nicotinellia käytettäessä on vähemmän vaarallista kuin tupakoidessa, sillä laastaria käytettäessä tupakansavussa olevat muut haitalliset aineet jäävät saamatta. Nikotiini on varastoituna laastariin ja sitä siirtyy hitaasti ihon kautta elimistöön. Veren nikotiinipitoisuus on tavallisesti suurin 8-10 tunnin käytön jälkeen.

Nicotinell vähentää tupakoinnin lopettamiseen liittyviä vieroitusoireita ja estää sitä kautta tupakoinnin uudelleenaloittamista.

Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Nicotinell-depotlaastareita

Nicotinellia ei ole tarkoitettu tupakoimattomille.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Nicotinell-depotlaastareita

 • jos sinulla on ollut hiljattain sydänkohtaus, aivohalvaus tai kärsit vakavista sydämen rytmihäiriöistä. Tällöin sinun pitäisi yrittää lopettaa ilman nikotiinilaastareita, ellei terveydenhuollon ammattilainen kehota käyttämään niitä. Ota yhteyttä terveydenhuollon ammattilaiseen, jos haitat sydämessä pahenevat.
 • jos sinulla on diabetes. Sinun tulee seurata veren sokeripitoisuutta useammin kuin tavallisesti, kun käytät nikotiinilaastaria. Insuliini- tai lääkehoidon vaatimukset voivat muuttua nikotiinikorvaushoidon aikana.
 • jos sinulla on sydänongelmia. Älä käytä tällöin nikotiinilaastaria yhdessä nikotiini-imeskelytablettien kanssa ellei terveydenhuollon ammattilainen suosittele sitä.
 • jos sinulla on munuaisten tai maksan vajaatoiminta.
 • jos sinulla on koskaan ollut epileptisiä kohtauksia.
 • jos sinulla on maha- tai pohjukaissuolihaava tai ruokatorven tulehdus, sillä nikotiinikorvaushoito voi pahentaa oireita.

Lopeta laastarin käyttö ja ota yhteys terveydenhuollon ammattilaiseen

 • jos ihosi alkaa punoittaa, turvota tai saat ihottumaa. On todennäköisempää että saat näitä reaktioita, jos sinulla on aiemmin ollut atooppista ihottumaa tai kosketusihottumaa.

Älä koskaan tupakoi samanaikaisesti, kun käytät Nicotinellia, koska silloin elimistön nikotiinipitoisuus nousee niin suureksi, että tulet huonovointiseksi.

Käytetyissä nikotiinilaastareissa on nikotiinia jäljellä, ja ne ovat haitallisia lapsille. Säilytä kaikki lääkkeet poissa lasten ulottuvilta ja näkyviltä.

Tuote sisältää alumiinia

Älä käytä laastaria magneettikuvauksen (MRI) aikana, sillä Nicotinell-depotlaastarin sisältämä alumiini saattaa kuumentua magneettikuvauksessa ja aiheuttaa palovamman.

Lapset ja nuoret

Alle 18-vuotiaiden ei pidä käyttää Nicotinellia ilman terveydenhuollon ammattilaisen suositusta.

Muut lääkevalmisteet ja Nicotinell-depotlaastari

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Nicotinellilla ei ole merkittäviä tunnettuja yhteisvaikutuksia muiden lääkkeiden kanssa. Tupakoinnin lopettaminen, joko nikotiinikorvaushoitoa käyttäen tai ilman sitä, voi kuitenkin muuttaa muun samanaikaisen lääkityksen vaikutuksia aikaisemmin tupakoineella henkilöllä ja lääkeannosten muuttaminen voi olla tarpeen. Kysy asiasta lääkäriltäsi tai apteekkihenkilökunnalta.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Äidin käyttämä nikotiini kulkeutuu sikiön verenkiertoon ja vaikuttaa haitallisesti sikiöön. Siksi Nicotinellia ei pidä käyttää raskauden aikana muutoin kuin siinä tapauksessa, että tupakoinnin lopettaminen ilman nikotiinikorvaushoitoa ei onnistu. Neuvottele lääkärin kanssa ennen kuin käytät Nicotinellia raskauden aikana.

On mahdollista että nikotiini vaikuttaa imetettävään lapseen. Siksi Nicotinellia ei pidä käyttää imetyksen aikana muutoin kuin siinä tapauksessa, että tupakoinnin lopettaminen ilman nikotiinikorvaushoitoa ei onnistu. Tässä tapauksessa on suositeltavampaa käyttää suun kautta annosteltavia lääkemuotoja kuin laastaria. Neuvottele lääkärin kanssa ennen kuin käytät Nicotinellia imetyksen aikana.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Mitään vaikutuksia autolla ajamiseen tai koneiden käyttämiseen ei ole todettu. On kuitenkin huomioitava, että tupakoinnin lopettaminen saattaa aiheuttaa muutoksia käyttäytymisessä.

Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuten lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Jotta onnistuisit lopettamaan tupakoinnin hoidon avulla, älä tupakoi Nicotinell-hoidon aikana.

Nicotinell-depotlaastaria voidaan käyttää yksin tai yhdessä Nicotinell Mint 1 mg imeskelytablettien kanssa. Muita nikotiinia sisältäviä valmisteita (esim. purukumia) ei tule käyttää samanaikaisesti Nicotinell-depotlaastarin kanssa.

Nicotinell-depotlaastareiden käyttö ainoana hoitovalmisteena

Annos on yksi laastari kerran vuorokaudessa ja sen annetaan olla paikallaan 24 tuntia tai valveillaoloajan. Laastarin ympärivuorokautinen käyttö on tarpeen, jos “tupakanhimo” tuntuu joaamulla. Laastarin vahvuus valitaan tupakointitottumusten mukaan. Yli 20 savuketta päivässä polttaville henkilöille suositellaan hoidon aloittamista Nicotinell 21 mg/24 tuntia -laastarilla. Alle 20 savuketta päivässä polttaville on sopivinta aloittaa hoito Nicotinell 14 mg/24 tuntia -laastarilla. Nicotinell 7 mg/24 tuntia -laastaria käytetään hoidon loppupuolella annostuksen pienentyessä.

Saavutettuasi toivotun vaikutuksen 3-4 viikon hoidon jälkeen siirry käyttämään seuraavaa, miedompaa vahvuutta. Annosta voidaan edelleen pienentää siirtymällä jälleen seuraavaan, miedompaan vahvuuteen tai jatkamalla miedoimman vahvuuden käyttöä vielä 3-4 viikkoa. Nicotinell-laastareita ei pidä pienentää leikkaamalla, koska silloin annos ei ehkä ole enää oikea. Nicotinell-hoidon ei tule kestää enempää kuin 3 kuukautta.

image7.png

Käyttöohje

1. Leikkaa suojapakkaus auki merkkiviivaa pitkin ja ota laastari esiin.

2. Irrota alumiinikalvon kapeampi osa.

3. Vedä alumiinikalvon toinen osa irti. Vältä liimapinnan koskettamista.

image8.png

Laastari tulee kiinnittää puhtaalle, kuivalle, karvattomalle ja terveelle ihoalueelle rintakehälle, selkään, olkavarteen tai lantiolle. Paina kämmenellä laastaria ihoon 10-20 sekuntia. Varmista että laastari kiinnittyy reunoiltaan hyvin ihoon. Älä irrota tai siirrä laastaria, koska silloin se kiinnittyy huonommin. Iholla, jolle laastari kiinnitetään, ei saa olla ihovoidetta tai -rasvaa. Älä kiinnitä Nicotinell-depotlaastaria kahta kertaa peräkkäin samaan paikkaan. Samaa ihoaluetta voi käyttää uudelleen aikaisintaan viikon kuluttua. Näin vältät ihon ärtymistä ja vaurioitumista. Laastari pysyy hyvin iholla ja sitä voidaan käyttää saunan ja suihkun aikana. Jos laastari irtoaa, ota pakkauksesta uusi laastari ja kiinnitä se eri paikkaan iholle. Pese kädet huolellisesti depotlaastarin kiinnittämisen jälkeen, jotta sormiin tarttunut nikotiini ei pääse ärsyttämään silmiä tai nenää. Pidä käytetyt laastarit poissalasten ulottuvilta ja näkyviltä, ja hävitä ne huolellisesti.

Nicotinell-depotlaastareiden käyttö yhdessä Mint 1 mg -imeskelytablettien kanssa

Tupakoinnin lopettaminen:

Jos et ole onnistunut lopettamaan tupakointia käyttäen Nicotinell Mint -imeskelytabletteja ainoana hoitovalmisteena, voit käyttää Nicotinell-depotlaastareita yhdessä Nicotinell Mint 1 mg -imeskelytablettien kanssa.

HUOM: Lue Nicotinell Mint 1 mg imeskelytablettien pakkausseloste ennen käyttöä.

Jotta sinulla olisi paremmat mahdollisuudet lopettaa tupakointi, sinun tulee luopua tupakoinnista kokonaan koko hoitoajaksi, kun aloitat Nicotinell Mint -imeskelytablettien käytön yhdessä Nicotinell- depotlaastareiden kanssa.

Nicotinell-depotlaastareiden käyttöä yhdessä Nicotinell Mint 1 mg -imeskelytablettien kanssa suositellaan kohtalaisesti, vahvasti tai hyvin vahvasti nikotiinista riippuvaisille henkilöille (yli 20 savuketta päivässä). On erityisen suositeltavaa, että yhdistelmähoitoon yhdistetään terveydenhuollon ammattilaisten ohjaus ja tukitoimet.

Yhdistelmähoitoa tulee käyttää vain tupakoinnin lopettamiseen.

Yhdistelmähoidon aloitus:

Aloita hoito yhdellä Nicotinell 21 mg/24 tuntia -depotlaastarilla yhdistettynä Nicotinell Mint 1 mg -imeskelytabletteihin. Käytä vähintään 4 imeskelytablettia (1 mg) päivässä. Useimmissa tapauksissa 5–6 imeskelytablettia on riittävä määrä. Älä käytä enempää kuin 15 imeskelytablettia päivässä. Tavallisesti hoidon kesto on 6–12 viikkoa. Tämän jälkeen sinun tulisi asteittain vähentää nikotiinin saantia.

Nikotiiniannoksen pienentäminen 6–12 hoitoviikon jälkeen:

Annoksen pienentäminen voidaan tehdä kahdella tavalla.

Vaihtoehto 1:

Käytä Nicotinell-depotlaastarin miedompaa vahvuutta (14 mg/24 tuntia laastari) 3–6 viikkoa ja sen jälkeen vahvuutta 7 mg/24 tuntia 3-6 viikkoa yhdessä Nicotinell Mint 1 mg -imeskelytablettien aloitusannoksen kanssa. Sen jälkeen vähennä -imeskelytablettien määrää asteittain. Yli 6 kuukautta kestävää Nicotinell Mint -imeskelytablettien käyttöä ei yleensä suositella. Jotkut tupakoinnin lopettaneista saattavat tarvita pitempiaikaista imeskelytablettihoitoa tupakoinnin uudelleen aloittamisen välttämiseksi, mutta hoidon kokonaiskesto ei saa ylittää 9 kuukautta.

Vaihtoehto 2:

Lopeta depotlaastarien käyttö ja vähennä asteittain 1 mg imeskelytablettien määrää. Yli 6 kuukautta kestävää Nicotinell Mint -imeskelytablettien käyttöä ei yleensä suositella. Jotkut tupakoinnin lopettaneista saattavat tarvita pitempiaikaista imeskelytablettihoitoa tupakoinnin uudelleen aloittamisen välttämiseksi, mutta hoidon kokonaiskesto ei saa ylittää 9 kuukautta.

Suositeltu annostus:

Hoitojakso

Depotlaastari

Imeskelytabletti 1 mg

Hoidon aloitusvaihe (tämän jälkeen siirrytään vaihtoehtoon 1 tai vaihtoehtoon 2)

Ensimmäiset 6-12 viikkoa

1 laastari 21 mg/24 tuntia

Tarvittaessa, suositeltu määrä on 5-6 imeskelytablettia päivässä

Nikotiiniannoksen vähentäminen – Vaihtoehto 1

Seuraavat 3-6 viikkoa

1 laastari 14 mg/24 tuntia

Jatka imeskelytablettien käyttöä tarvittaessa

Tämän jälkeen 3-6 viikon ajan

1 laastari 7 mg/24 tuntia

Jatka imeskelytablettien käyttöä tarvittaessa

Yhteensä korkeintaan 9 kk ajan

-

Vähennä imeskelytablettien määrää asteittain

Nikotiiniannoksen vähentäminen – Vaihtoehto 2

Yhteensä korkeintaan 9 kk ajan

-

Jatka imeskelytablettien määrän vähentämistä asteittain

Jos käytät imeskelytabletteja ja depotlaastareita vielä 9 kuukauden kuluttua, kysy neuvoa lääkäriltä tai apteekkihenkilökunnalta.

Jos käytät enemmän Nicotinell-depotlaastareita kuin sinun pitäisi

Jos olet käyttänyt liian monta laastaria kerralla, sinulle voi tulla huono olo ja voit tuntea pahoinvointia tai huimausta. Poista kaikki laastarit, pese iho vedellä (ei saippuaa) ja kuivaa. Ota heti yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen.

Jo pienet nikotiinimäärät ovat mahdollisesti hengenvaarallisia lapsilla. Jos lapsella epäillään myrkytystä, ota välittömästi yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen.

Yliannoksen oireita ovat kalpea iho, lisääntynyt hikoilu, tahaton lihasten supistelu, aistihäiriöt ja sekavuus.

Hyvin suuret yliannokset voivat aiheuttaa uupumusta, kouristuksia, verenpaineen laskua johtaen verenkierron romahtamiseen tai hengitysvajaukseen.

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos unohdat käyttää Nicotinell-depotlaastaria

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi annoksen.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Nicotinell voi aiheuttaa samanlaisia haittavaikutuksia kuin tupakansavun mukana elimistöön joutunut nikotiini. Jotkut hermostoperäiset haittavaikutukset kuten ärtyneisyys ja levottomuus voivat olla myös tupakoinnin lopettamiseen liittyviä vieroitusoireita.

Lopeta valmisteen käyttö ja ota välittömästi yhteyttä lääkäriin tai apteekkihenkilökuntaan:

 • jos saat vakavien allergisten reaktioiden oireita. Näitä ovat äkillinen hengityksen vinkuminen tai puristava tunne rinnassa, ihottuma tai heikotuksen tunne.
 • jos sinulla on nopea tai epäsäännöllinen syke.

Hyvin yleisiä haittavaikutuksia (esiintyy useammalla kuin yhdellä kymmenestä):

Kiinnityskohdan ihoreaktiot, kuten punoitus, kutina, poltteleva tai pistelevä tunne kohdassa, johon olet kiinnittänyt laastarin. Nämä reaktiot yleensä häviävät nopeasti, kun laastari irrotetaan.

Unihäiriöt, mukaan lukien unen puute ja epänormaalit unet. Päänsärky, pahoinvointi, huimaus, oksentelu.

Yleisiä haittavaikutuksia (esiintyy 1-10 henkilöllä sadasta):

Hermostuneisuus, vapina, sydämentykytys, hengenahdistus, kipeä tai turvonnut kurkku, yskä, ruuansulatusvaivat, vatsakipu, ripuli, suun kuivuminen, ummetus, lisääntynyt hikoilu, kosketusihottuma, nivel- tai lihassärky, väsymys tai heikotuksen tunne, kipu laastarin kiinnityskohdassa.

Melko harvinaisia haittavaikutuksia (esiintyy 1-10 henkilöllä tuhannesta):

Sydämen tiheälyöntisyys (takykardia), yleinen huonovointisuus, influenssan kaltaiset oireet.

Harvinaisia haittavaikutuksia (esiintyy 1-10 henkilöllä kymmenestätuhannesta):

Rytmihäiriöt.

Hyvin harvinaisia haittavaikutuksia (esiintyy harvemmalla kuin yhdellä henkilöllä kymmenestätuhannesta):

Ihon valoherkkyys.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 Fimea

Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Taita käytetty laastari kokoon (ulkopinta päällepäin) ja aseta pussiin, josta olet ottanut uuden laastarin. Hävitä pussi laastareineen niin, ettei se jää lasten tai lemmikkieläinten ulottuville.

Säilytä alle +25 °C.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Nicotinell-depotlaastari sisältää

 • Vaikuttava aine on nikotiini.
 • Muut aineet ovat
  Päällyskalvo: alumiinilla päällystetty ulkopinnaltaan vaaleanruskea polyesterikalvo. Matriksi- ja liimakerrokset: akryyli-metakryyliestereiden kopolymeeri (Eudragit E100), akryyliesteri-vinyyliasetaattipohjainen kopolymeeri (Durotak 387-2516), keskipitkäketjuiset triglyseridit (Miglyol 812). Suojakalvo: alumiinilla ja silikonilla päällystetty polyesterikalvo (poistetaan ennen laastarin kiinnittämistä iholle).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Laastareita on kolmea vahvuutta:

 • Nicotinell depotlaastari 21 mg/24 tuntia sisältää 52,5 mg nikotiinia.
 • Nicotinell depotlaastari 14 mg/24 tuntia sisältää 35,0 mg nikotiinia.
 • Nicotinell depotlaastari 7 mg/24 tuntia sisältää 17,5 mg nikotiinia.

Kaikkia vahvuuksia on kahta pakkauskokoa: 7 ja 21 laastaria.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija

Haleon Denmark ApS  Delta Park 37  2665 Vallensbæk Strand

Tanska

Valmistaja

LTS Lohmann Therapie-Systeme AG

Lohmannstrasse 2

56626 Andernach

Saksa

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:

Puh: 0800 77 40 80

S-posti: mystory.nd@haleon.com

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 25.03.2024

Tekstin muuttamispäivämäärä

25.03.2024