Package information leaflet

NICOTINELL MINT imeskelytabletti 1 mg

Nicotinell Mint 1 mg imeskelytabletti

nikotiini

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuten apteekkihenkilökunta on neuvonut.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.
 • Käänny lääkärin puoleen, jos sinulla on vielä tarvetta käyttää Nicotinell Mint ‑imeskelytabletteja 9 kuukauden kuluttua.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Nicotinell Mint on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Nicotinell Mint -valmistetta
 3. Miten Nicotinell Mint -valmistetta käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Nicotinell Mint -valmisteen säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Nicotinell Mint kuuluu tupakoinnin lopettamisen apuna käytettävien lääkkeiden ryhmään. Nicotinell Mint -imeskelytabletti sisältää vaikuttavana aineenaan nikotiinia, joka on yksi tupakan sisältämistä aineista.

Imeskeltäessä nikotiini vapautuu hitaasti ja imeytyy suun limakalvolta.

Tätä lääkevalmistetta käytetään apuna henkilöille, jotka haluavat lopettaa tupakoinnin. Nicotinell Mint ‑imeskelytablettien sisältämä nikotiini lievittää nikotiinin vieroitusoireita ja tupakanhimoa kun lopetat tupakoinnin tai vähennät tupakointia tilapäisesti aikoessasi lopettaa tupakoinnin kokonaan. Nicotinell Mint ehkäisee tupakoinnin uudelleen aloittamista lievittämällä vieroitusoireita ja tupakanhimoa niillä henkilöillä, jotka haluavat lopettaa tupakoinnin.

Potilasneuvonta ja tuki yleensä parantavat onnistumismahdollisuuksia.

Nicotinell Mint ‑imeskelytabletit on tarkoitettu vähintään 18 vuotta täyttäneille tupakoiville henkilöille.

Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Nicotinell Mint -valmistetta

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Nicotinell Mint ‑imeskelytabletteja, jos sinulla on

 • mitä tahansa sydänvaivoja, esim. olet äskettäin sairastanut sydäninfarktin tai sinulla on sydämen rytmihäiriöitä, sydämen vajaatoiminta tai rintakipua (angina pectoris; koskee myös Prinzmetalin anginaa). Jos sydänvaivat lisääntyvät tämän lääkkeen käytön aikana, tämän lääkkeen käyttöä on vähennettävä tai se on lopetettava kokonaan.
 • ollut aivohalvaus (verenvuoto tai veritulppa aivoissa)
 • korkea verenpaine
 • verenkiertohäiriöitä
 • diabetes. Seuraa verensokeriarvojasi tavallista useammin, kun aloitat nikotiini-imeskelytablettien käytön. Insuliinin tai muiden lääkkeiden tarve voi muuttua.
 • kilpirauhasen liikatoiminta (hypertyreoosi)
 • lisämunuaisen kasvain (feokromosytooma)
 • munuais- tai maksasairaus
 • ruokatorvitulehdus (esofagiitti), suun tai kurkun tulehdus, mahatulehdus (gastriitti) tai maha- tai pohjukaissuolihaava
 • ollut epilepsia (kouristuskohtauksia).

Lapset ja nuoret

12–17-vuotiaiden nuorten ei tule käyttää Nicotinell Mint -imeskelytabletteja, ellei terveydenhuollon ammattilainen ole määrännyt sitä. Aikuisen sietämä nikotiiniannos voi aiheuttaa pikkulapselle vakavan myrkytyksen ja johtaa jopa lapsen kuolemaan. Siksi Nicotinell Mint ‑imeskelytabletit on ehdottomasti pidettävä aina poissa lasten ulottuvilta ja näkyviltä. Nicotinell Mint ei ole tarkoitettu alle 12-vuotiaille lapsille.

Muut lääkevalmisteet ja Nicotinell Mint

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Jos lopetat tupakoinnin ja käytät muita lääkkeitä, lääkäri saattaa haluta muuttaa annostusta. Nicotinell Mint -imeskelytablettien ja muiden lääkkeiden yhteisvaikutuksista ei ole tietoa. Joillakin muilla savukkeissa olevilla aineilla kuin nikotiinilla voi olla kuitenkin vaikutusta johonkin lääkkeeseen.

Tupakoinnin lopettaminen voi vaikuttaa joidenkin lääkkeiden tehoon, esim.:

 • teofylliini (keuhkoastman hoidossa käytettävä lääke)
 • takriini (Alzheimerin taudin hoidossa käytettävä lääke)
 • olantsapiini ja klotsapiini (skitsofrenian hoidossa käytettäviä lääkkeitä)
 • insuliinin annosta (diabeteksen hoidossa käytettävä lääke) voidaan joutua muuttamaan.

Nicotinell Mint ruuan ja juoman kanssa

Kahvi, happamat juomat ja virvoitusjuomat voivat vähentää nikotiinin imeytymistä. Näiden juomien nauttimista tulee välttää 15 minuutin ajan ennen Nicotinell Mint -imeskelytabletin imeskelemistä. Älä syö äläkä juo, kun sinulla on imeskelytabletti suussasi.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Raskaus

On hyvin tärkeää olla tupakoimatta raskauden aikana, koska se voi johtaa lapsen kasvun heikentymiseen. Se voi aiheuttaa myös ennenaikaisen synnytyksen tai jopa keskenmenon. Paras vaihtoehto on luopua tupakoinnista kokonaan käyttämättä nikotiinia sisältäviä lääkkeitä. Jos et onnistu siinä, sinun tulee käyttää Nicotinell Mintia vain, jos olet ensin keskustellut asiasta terveydenhuollon ammattilaisen kanssa.

Imetys

Nicotinell Mint ‑valmistetta tulee välttää imetysaikana, koska nikotiinia erittyy äidinmaitoon ja se voi vaikuttaa lapseen. Jos terveydenhuollon ammattilainen on suositellut ottamaan Nicotinell Mint -valmistetta imetysaikana, imeskelytabletti otetaan heti imetyksen jälkeen tai viimeistään kaksi tuntia ennen imetystä.

Hedelmällisyys

Tupakointi suurentaa hedelmättömyyden riskiä sekä naisilla että miehillä. Nikotiinin vaikutusta hedelmällisyyteen ei tunneta.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Ajamiseen tai koneiden käyttöön liittyvistä riskeistä ei ole näyttöä, kun imeskelytabletteja käytetään annossuositusten mukaisesti, mutta tupakoinnin lopettaminen voi aiheuttaa käytöksen muutoksia.

Nicotinell Mint sisältää aspartaamia, maltitolia ja natriumia

Tämä lääkevalmiste sisältää 10 mg aspartaamia per imeskelytabletti. Aspartaami on fenyylialaniinin lähde. Voi olla haitallinen henkilöille, joilla on fenyyliketonuria (PKU), harvinainen perinnöllinen sairaus, jossa fenyylialaniinia kertyy elimistöön, koska elimistö ei kykene poistamaan sitä riittävästi.

Koska Nicotinell Mint 1 mg -imeskelytabletit sisältävät maltitolia (E965), joka on fruktoosin lähde,

 • jos lääkäri on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärisi kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.
 • lääke voi olla lievästi laksatiivinen.

Maltitolin energiasisältö on 2,3 kcal/g. Nicotinell Mint -imeskelytablettien aineosat ovat sopivia diabeetikoille.

Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per imeskelytabletti eli sen voidaan sanoa olevan ”natriumiton”.

Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuten lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Nicotinell Mint -imeskelytabletteja on kahta vahvuutta: 1 mg ja 2 mg.

Nicotinell Mint 1 mg -imeskelytabletteja voidaan käyttää (a) yksin tai (b) yhdessä Nicotinell-depotlaastareiden kanssa.

Yli 18-vuotiaat aikuiset

(a) Nicotinell Mint -imeskelytabletit ainoana hoitovalmisteena

Nicotinell Mint 1 mg -imeskelytabletteja suositellaan vähän tai kohtalaisesti nikotiinista riippuvaisille tupakoitsijoille. Niitä ei suositella vahvasti tai erittäin vahvasti nikotiinista riippuvaisille tupakoitsijoille.

Valitse seuraavasta taulukosta sopiva vahvuus, kun käytät Nicotinell Mint ‑imeskelytabletteja ainoana hoitovalmisteena:

Jos suurta annosmuotoa (2 mg imeskelytablettia) käytettäessä ilmenee haittavaikutuksia, pienen annosmuodon (1 mg imeskelytabletin) käyttöä tulee harkita.

Annostus yli 18-vuotiaille aikuisille:

Yksi imeskelytabletti laitetaan suuhun, kun tupakan tarve tuntuu voimakkaana. Yleensä voidaan käyttää yksi imeskelytabletti joka tai joka toinen tunti. Useimmissa tapauksissa riittää 8-12 imeskelytablettia vuorokaudessa. Jos vielä tunnet tarvetta tupakoida, voit imeskellä lisää imeskelytabletteja. Suurin vuorokausiannos 1 mg:n imeskelytabletteja käytettäessä on 24 imeskelytablettia (koskee sekä tupakoinnin lopettamista että tupakoinnin vähentämistä). Käytä enintään yksi imeskelytabletti tunnissa.

Nicotinell Mint -imeskelytablettien pääasiallinen käyttötarkoitus on tupakoinnin lopettaminen.

Tupakoinnin lopettaminen:

Jotta sinulla olisi paremmat mahdollisuudet lopettaa tupakointi, sinun tulee luopua tupakoinnista kokonaan koko hoitoajaksi, kun aloitat imeskelytablettien käytön.

Hoidon kesto on yksilöllinen, mutta yleensä hoidon tulisi kestää vähintään 3 kuukautta. Sen jälkeen vuorokaudessa käytettyjen imeskelytablettien määrää pienennetään asteittain. Hoito tulee lopettaa, kun annos on pienennetty 1-2 imeskelytablettiin vuorokaudessa. Yli 6 kuukautta kestävää hoitoa ei normaalisti suositella, mutta jotkut tupakoitsijat voivat tarvita pitempiaikaista hoitoa imeskelytabletilla tupakoinnin uudelleen aloittamisen välttämiseksi.

Jos käytät imeskelytabletteja vielä 9 kuukauden kuluttua, kysy neuvoa lääkäriltä tai apteekkihenkilökunnalta.

Neuvonta voi parantaa mahdollisuuksia tupakoinnin lopettamisessa.

Tupakoinnin vähentäminen:

Nicotinell Mint -imeskelytabletteja tulee käyttää tupakointijaksojen välillä tupakoimattomien jaksojen pidentämiseksi. Tarkoituksena on vähentää tupakoinnin määrää mahdollisimman paljon. Savukkeiden lukumäärä korvataan asteittain Nicotinell Mint -imeskelytableteilla. Jos et ole onnistunut vähentämään päivittäisten savukkeiden lukumäärää vähintään puoleen kulutuksestasi 6 viikon jälkeen, käänny terveydenhuollon ammattilaisen puoleen. Sinun tulee yrittää tupakoinnin lopettamista heti kun tunnet olevasi siihen valmis, mutta viimeistään 4 kuukauden kuluessa hoidon aloittamisesta. Tämän jälkeen imeskelytablettien määrää tulisi asteittain pienentää, esim. vähentämällä annostusta yhdellä imeskelytabletilla joka 2.–5. päivä.

Jos et ole onnistunut tupakoinnin lopettamisessa 6 kuukauden kuluessa hoidon aloittamisesta, käänny terveydenhuollon ammattilaisen puoleen. Yli 6 kuukautta kestävää Nicotinell Mint -imeskelytablettien käyttöä ei yleensä suositella. Jotkut tupakoinnin lopettaneista saattavat tarvita pitempiaikaista imeskelytablettihoitoa tupakoinnin uudelleen aloittamisen välttämiseksi. Ohjaus saattaa auttaa tupakoitsijoita lopettamaan.

Käyttöohje:

Älä niele imeskelytabletteja.

 1. Imeskele tablettia, kunnes maku tuntuu voimakkaana.
 2. Anna imeskelytabletin sitten levätä posken ja ikenen välissä.
 3. Kun maku heikkenee, voit aloittaa imeskelyn uudelleen.
 4. Toista esitettyä menettelyä, kunnes imeskelytabletti on kokonaan liuennut (n. 30 minuuttia).

Vältä kahvin, happamien juomien ja virvoitusjuomien juomista 15 minuutin kuluessa ennen valmisteen imeskelyä, sillä nämä juomat voivat heikentää nikotiinin imeytymistä. Älä syö äläkä juo, jos sinulla on imeskelytabletti suussasi.

(b) Nicotinell Mint 1 mg -imeskelytabletit yhdessä Nicotinell-depotlaastareiden kanssa

Tupakoinnin lopettaminen:

Jos et ole onnistunut lopettamaan tupakointia käyttäen Nicotinell Mint -imeskelytabletteja ainoana hoitovalmisteena, voit käyttää Nicotinell-depotlaastareita yhdessä Nicotinell Mint 1 mg -imeskelytablettien kanssa.

HUOM: Lue Nicotinell-depotlaastarien pakkausseloste ennen käyttöä.

Jotta sinulla olisi paremmat mahdollisuudet lopettaa tupakointi, sinun tulee luopua tupakoinnista kokonaan koko hoitoajaksi, kun aloitat Nicotinell Mint -imeskelytablettien käytön yhdessä Nicotinell-depotlaastareiden kanssa.

Nicotinell-depotlaastareiden käyttöä yhdessä Nicotinell Mint 1 mg -imeskelytablettien kanssa suositellaan kohtalaisesti, vahvasti tai hyvin vahvasti nikotiinista riippuvaisille henkilöille (yli 20 savuketta päivässä). On erityisen suositeltavaa, että yhdistelmähoitoon yhdistetään terveydenhuollon ammattilaisten ohjaus ja tukitoimet.

Yhdistelmähoitoa tulee käyttää vain tupakoinnin lopettamiseen.

Yhdistelmähoidon aloitus:

Aloita hoito yhdellä Nicotinell 21 mg/24 tuntia -depotlaastarilla yhdistettynä Nicotinell Mint 1 mg -imeskelytabletteihin. Käytä vähintään 4 imeskelytablettia (1 mg) päivässä. Useimmissa tapauksissa 5–6 imeskelytablettia on riittävä määrä. Älä käytä enempää kuin 15 imeskelytablettia päivässä. Tavallisesti hoidon kesto on 6–12 viikkoa. Tämän jälkeen sinun tulisi asteittain vähentää nikotiinin saantia.

Aseta depotlaastari puhtaalle, kuivalle, karvattomalle ja ehjälle ihoalueelle vartalolle, käsivarteen tai lantiolle ja paina laastaria ihoa vasten 10–20 sekunnin ajan.

Paikallisen ihoärsytysriskin pienentämiseksi vaihtele depotlaastarin kiinnityspaikkaa.

Pese kädet huolellisesti depotlaastarin kiinnittämisen jälkeen, jotta sormiin tarttunut nikotiini ei pääse ärsyttämään silmiä.

Nikotiiniannoksen pienentäminen 6–12 hoitoviikon jälkeen:

Annostuksen pienentäminen voidaan tehdä kahdella tavalla.

Vaihtoehto 1:

Käytä Nicotinell-depotlaastarin miedompaa vahvuutta (14 mg/24 tuntia laastari) 3–6 viikkoa ja sen jälkeen vahvuutta 7 mg/24 tuntia 3-6 viikkoa yhdessä Nicotinell Mint 1 mg -imeskelytablettien aloitusannoksen kanssa. Sen jälkeen vähennä imeskelytablettien määrää asteittain. Yli 6 kuukautta kestävää Nicotinell Mint -imeskelytablettien käyttöä ei yleensä suositella. Jotkut tupakoinnin lopettaneista saattavat tarvita pitempiaikaista imeskelytablettihoitoa tupakoinnin uudelleen aloittamisen välttämiseksi, mutta hoidon kokonaiskesto ei saa ylittää 9 kuukautta.

Vaihtoehto 2:

Lopeta depotlaastarien käyttö ja vähennä asteittain 1 mg imeskelytablettien määrää. Yli 6 kuukautta kestävää Nicotinell Mint -imeskelytablettien käyttöä ei yleensä suositella. Jotkut tupakoinnin lopettaneista saattavat tarvita pitempiaikaista imeskelytablettihoitoa tupakoinnin uudelleen aloittamisen välttämiseksi, mutta hoidon kokonaiskesto ei saa ylittää 9 kuukautta.

Suositeltu annostus:

Hoitojakso

Depotlaastari

Imeskelytabletti 1mg

Hoidon aloitusvaihe (tämän jälkeen siirrytään vaihtoehtoon 1 tai vaihtoehtoon 2)

Ensimmäiset 6-12 viikkoa

1 laastari 21 mg/24 tuntia

Tarvittaessa, suositeltu määrä on 5-6 imeskelytablettia päivässä

Nikotiiniannoksen vähentäminen – Vaihtoehto 1

Seuraavat 3-6 viikkoa

1 laastari 14 mg/24 tuntia

Jatka imeskelytablettien käyttöä tarvittaessa

Tämän jälkeen 3-6 viikon ajan

1 laastari 7 mg/24 tuntia

Jatka imeskelytablettien käyttöä tarvittaessa

Yhteensä korkeintaan 9 kk ajan

-

Vähennä imeskelytablettien määrää asteittain

Nikotiiniannoksen vähentäminen – Vaihtoehto 2

Yhteensä korkeintaan 9 kk ajan

-

Jatka imeskelytablettien määrän vähentämistä asteittain

Jos käytät imeskelytabletteja ja depotlaastareita vielä 9 kuukauden kuluttua, kysy neuvoa lääkäriltä tai apteekkihenkilökunnalta.

Jos käytät enemmän Nicotinell Mint -valmistetta kuin sinun pitäisi

Mikäli imeskelytabletteja otetaan liikaa, esiintyy samanlaisia oireita kuin tupakoitaessa liikaa. Nikotiinin yliannostuksen oireita ovat heikotus, ihon kalpeus, hikoilu, lisääntynyt syljeneritys, nielun polttelu, pahoinvointi, oksentelu, ripuli, vatsakipu, näön tai kuulon häiriöt, päänsärky, sydämentykytys tai muut häiriöt sydämen sykkeessä, hengenahdistus, huimaus, vapina ja sekavuus.

Suurten yliannosten yhteydessä näiden oireiden jälkeen voi esiintyä voimakasta väsymystä, verenpaineen laskua, verenkierron romahtamista, koomaa, hengitysvaikeuksia ja kouristuskohtauksia.

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos lapsen epäillään saaneen nikotiinimyrkytyksen, ota heti yhteys lääkäriin. Pienetkin määrät nikotiinia ovat vaarallisia ja mahdollisesti hengenvaarallisia lapsille ja voivat aiheuttaa vakavia oireita tai kuoleman.

Jos unohdat käyttää Nicotinell Mint ‑valmistetta

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Ensimmäisten päivien aikana voi esiintyä heitehuimausta, päänsärkyä ja unihäiriöitä. Nämä voivat olla tupakoinnin lopettamisesta johtuvia vieroitusoireita ja johtua nikotiinin riittämättömästä saannista. Muita mahdollisia tupakoinnin lopettamiseen liittyviä vieroitusoireita ovat unettomuus, yskä, heikotus, väsymys, yleisesti sairas olo ja influenssan kaltaiset oireet.

Lopeta Nicotinell Mint ‑imeskelytablettien käyttö ja ota välittömästi yhteys lääkäriin, jos sinulle kehittyy mitään seuraavista vakavan allergisen reaktion (angioedeeman tai anafylaktisen reaktion) oireista:

 • kasvojen, kielen tai nielun turvotus; nielemisvaikeudet; nokkosihottuma ja hengitysvaikeudet. Nämä haittavaikutukset ovat harvinaisia.

Muita mahdollisia haittavaikutuksia:

Hyvin yleinen (voi esiintyä yli 1 henkilöllä 10:stä)

 • pahoinvointi.

Yleinen (voi esiintyä enintään 1 henkilöllä 10:stä)

 • suun limakalvotulehdus, epämukava tunne suussa
 • kurkkukipu
 • oksentelu
 • epämukava tunne mahassa, mahakipu
 • ripuli
 • ruoansulatushäiriöt/närästys. Nämä oireet yleensä lievittyvät, jos imeskelet valmistetta hitaammin.
 • ilmavaivat
 • nikottelu
 • ummetus
 • heitehuimaus, päänsärky
 • unettomuus
 • yskä
 • suun kuivuminen.

Melko harvinainen (voi esiintyä enintään 1 henkilöllä 100:sta)

 • sydämentykytys.

Harvinainen (voi esiintyä enintään 1 henkilöllä 1 000:sta)

 • sydämen rytmihäiriöt ja allergiset reaktiot
 • yliherkkyysreaktiot.

Tuntematon

 • nokkosihottuma
 • haavainen suutulehdus
 • vapina
 • hengenahdistus
 • nielemisvaikeudet
 • röyhtäily
 • lisääntynyt syljeneritys
 • heikotus
 • väsymys
 • yleisesti sairas olo ja influenssan kaltaiset oireet.

Suun haavaumia voi esiintyä tupakoinnin lopettamisen yhteydessä, mutta yhteys nikotiinikorvaushoitoon on epäselvä.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä kotelossa, läpipainopakkauksessa ja putkessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän Käyt. viim. tai EXP jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Säilytä alle 25 °C.

Säilytä alkuperäispakkauksessa.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Nicotinell Mint 1 mg sisältää

 • Vaikuttava aine on nikotiini.
  Yksi Nicotinell Mint 1 mg -imeskelytabletti sisältää 1 mg nikotiinia (3,072 mg nikotiinibitartraattidihydraattia).
 • Muut aineet ovat maltitoli (E 965), vedetön natriumkarbonaatti, natriumvetykarbonaatti, polyakrylaatti, ksantaanikumi, kolloidinen vedetön piidioksidi, levomentoli, piparminttuöljy, aspartaami (E 951), magnesiumstearaatti.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko (-koot)

Valkoinen, mintunmakuinen, pyöreä, kaksoiskupera imeskelytabletti.

Nicotinell Mint -imeskelytabletteja on kahta vahvuutta: 1 mg ja 2 mg. Tämä pakkausseloste koskee Nicotinell Mint 1 mg -imeskelytabletteja.

Imeskelytabletteja sisältävät läpipainoliuskat on pakattu koteloihin, joissa on 12, 36, 72, 96, 144, 192 tai 204 imeskelytablettia.

Putkilot on pakattu kartonkikoteloihin, joissa on 24, 72, 96 tai 144 imeskelytablettia. Yhdessä putkilossa on 24 imeskelytablettia. Kartonkikoteloissa on 1, 3, 4 tai 6 putkiloa.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

 

Myyntiluvan haltija

Haleon Denmark ApS

Delta Park 37

2665 Vallensbæk Strand

Tanska

 

Valmistaja

Haleon Denmark ApS

Delta Park 37

2665 Vallensbæk Strand

Tanska

 

tai

 

Haleon Belgium n.v./s.a.

Site Apollo - Avenue Pascal 2-4-6

1300 Wavre

Belgia

 

tai

 

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare GmbH & Co. KG

Barthstraße 4

80339 München

Saksa

 

tai

 

Haleon Germany GmbH

Barthstraße 4

80339 München

Saksa

 

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:

Puh: 0800 77 40 80

S-posti: mystory.nd@haleon.com

 

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 08.05.2023

Tekstin muuttamispäivämäärä

08.05.2023