Package information leaflet

CANESTEN emätinpuikko, kapseli, pehmeä 500 mg

Canesten 500 mg -pehmeä emätinpuikko, kapseli

klotrimatsoli

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta on neuvonut sinulle.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä uudelleen.
 • Kysy apteekista tarvittaessa lisätietoja ja neuvoja.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.
 • Käänny lääkärin puoleen, ellei olosi parane 7 päivän jälkeen tai se huononee.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä Canesten pehmeä emätinpuikko on ja mihin sitä käytetään

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Canesten pehmeää emätinpuikkoa

3. Miten Canesten pehmeää emätinpuikkoa käytetään

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Canesten pehmeän emätinpuikon säilyttäminen

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Canesten pehmeän emätinpuikon vaikuttava aine on klotrimatsoli, joka kuuluu imidatsolien ryhmään. Klotrimatsolilla on laaja sieniä tappava tai niiden lisääntymistä ehkäisevä vaikutus. Se tehoaa myös mikro-organismeihin, kuten silsasieneen, hiivasieneen ja homesieneen.

Canesten pehmeää emätinpuikkoa käytetään klotrimatsolille herkkien sienten aiheuttamien emätintulehdusten ja ulkoisten sukupuolielinten tulehduksien hoitoon. Tulehdukset ovat yleensä Candida-hiivasienen aiheuttamia. Tulehduksen oireita ovat mm. kutina, polttava tunne, paksu, väriltään valkoisesta kellertävään oleva hajuton valkovuoto (raejuustomainen), punoitus, turvotus ja arkuus.

Valmiste on tarkoitettu aikuisille ja vähintään 16-vuotiaille.

Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Canesten pehmeää emätinpuikkoa

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin kanssa ennen Canesten pehmeän emätinpuikon käytön aloittamista, jos sinulla on

 • ensimmäinen emätintulehdus
 • emätintulehdus raskauden ensimmäisen kolmanneksen aikana
 • toistuvia infektioita, enemmän kuin kaksi infektiota edeltävän kuuden kuukauden aikana
 • kuumetta ≥ 38 °C
 • alavatsakipu, selkäkipu
 • pahanhajuinen vuoto emättimestä
 • pahoinvointi
 • verenvuoto emättimestä ja/tai samanaikainen kipu hartioissa.

Canesten pehmeää emätinpuikkoa ei suositella käytettäväksi kuukautisten aikana. Hoito tulisi lopettaa ennen kuukautisten alkua.

Älä käytä tamponeja, emätinhuuhteita, spermisidejä tai muita emättimeen tarkoitettuja valmisteita samaan aikaan Canesten pehmeän emätinpuikon kanssa.

Vältä yhdyntää valmisteen käytön aikana, sillä tulehdus saattaa tarttua sukupuolikumppaniisi.

Jos sukupuolikumppanillasi on hiivatulehduksen oireita, ne tulisi hoitaa samaan aikaan. Sukupuolikumppanin hoito saattaa auttaa tulehduksen uusiutumisen ehkäisemisessä.

Lateksista valmistettujen ehkäisyvalmisteiden, kuten kondomien ja pessaarien, teho saattaa heiketä.

Älä niele Canesten pehmeää emätinpuikkoa.

Lapset ja nuoret

Alle 16-vuotiaat nuoret eivät saa käyttää Canesten pehmeä emätinpuikkoja ilman lääkärin määräystä.

Muut lääkevalmisteet ja Canesten pehmeä emätinpuikko

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Ota yhteyttä lääkäriin, jos käytät vaikuttavana aineena takrolimuusia tai sirolimuusia sisältävää lääkettä, jota käytetään hillitsemään elimistön immuunivastetta elinsiirron jälkeen.

Joidenkin lääkkeiden pitoisuus voi mahdollisesti suurentua, jos niitä käytetään samanaikaisesti Canesten pehmeän emätinpuikon kanssa. Tällaisen ilmaantuminen on kuitenkin epätodennäköistä käytettäessä 500 mg:n kerta-annosta. Kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa, jos et ole varma jonkin lääkkeen käytön sopivuudesta samanaikaisesti Canesten pehmeän emätinpuikon kanssa.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

 • Raskaus

Jos hoitoon on tarvetta kolmen ensimmäisen raskauskuukauden aikana, tulee lääkärin kanssa puhua ennen hoidon aloittamista.

Raskauden aikana ei tule käyttää asetinta. Raskauden aikana emätinpuikko työnnetään sormella emättimeen ilman asetinta, ettei kohdunkaula vahingoittuisi.

 • Imetys

Canesten pehmeitä emätinpuikkoja voi käyttää imetyksen aikana. Kysy neuvoa lääkäriltä tai apteekista.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Canesten pehmeällä emätinpuikolla ei ole haitallista vaikutusta ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn.

Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa on kuvattu tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta on neuvonut sinulle. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Suositeltu annos on

 • yksi emätinpuikko syvälle emättimeen kerta-annoksena illalla.

Yleensä tulehdus on sekä emättimessä että ulkoisissa sukupuolielimissä. Jos hiivasienitulehdus on levinnyt ulkoisiin sukupuolielimiin, emätinpuikkohoitoa voi täydentää paikallishoitovalmisteella (klotrimatsoli 20 mg/g emätinemulsiovoide tai yhdistelmävalmisteella, joka sisältää 10 mg/g klotrimatsoli emulsiovoiteen ja yhden klotrimatsoli 500 mg:n emätinpuikon). Ulkoisten sukupuolielinten hoidossa emulsiovoidetta/emätinemulsiovoidetta levitetään ohuelti hoidettavalle alueelle 2–3 kertaa päivässä, kunnes oireita ei enää ole ollut 3 päivään, yleensä yhteensä 1–2 viikon ajan.

Hoito voidaan toistaa. Toistuvat tulehdukset voivat kuitenkin merkitä vakavampaa tilaa ja tällöin tulisi hakeutua lääkäriin.

Käyttöohjeet

Emätinpuikko työnnetään pakkauksessa olevan asettimen avulla mahdollisimman syvälle emättimeen, mielellään makuuasennossa, illalla ennen nukkumaanmenoa.

 1. Vedä asettimen mäntää ulospäin, kunnes se pysähtyy. Laita emätinpuikko asettimeen.

image1.jpeg

 1. Aseta emätinpuikko tiukasti asettimen pidikkeeseen kiertämällä sitä hellävaraisesti.

image2.jpeg

image3.jpeg

 1. Työnnä asetin puikkoineen syvälle emättimeen. Tämä onnistuu parhaiten selin makuulla jalat hieman kohotettuina. Työnnä mäntä kokonaan asettimen sisään. Poista asetin mäntä sisään painettuna.

Emätinpuikon asettaminen ilman asetinta:

Jos olet raskaana, emätinpuikko asetetaan emättimeen sormin.

Hoidon kesto

Canesten pehmeää emätinpuikkoa käytetään kerta-annoshoitona.

Käänny lääkärin puoleen, elleivät oireet parane seitsemän päivän jälkeen hoidon aloittamisesta, jotta tulehduksen syy voidaan varmistaa. Käänny lääkärin puoleen, jos oireesi pahenevat.

Jos käytät enemmän Canesten emätinpuikkoja kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Haittavaikutuksia voi esiintyä seuraavien esiintymistiheyksien mukaan:

Yleinen, voi esiintyä alle 1 henkilöllä kymmenestä:

 • polttava tunne

Melko harvinainen, voi esiintyä alle 1 henkilöllä sadasta:

 • vatsakipu
 • kutina
 • ihon punoitus/ärsytys

Harvinainen, voi esiintyä alle 1 henkilöllä tuhannesta:

 • yliherkkyysreaktiot
 • turvotus
 • ihottuma
 • emätinverenvuoto

Yleisyys tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin)

 • ihon kesiminen sukupuolielimissä
 • epämukava tunne emättimessä
 • kipu emättimessä
 • pahoinvointi
 • nokkosihottuma
 • emättimen valkovuoto
 • kipu

Keskeytä hoito, jos sinulla esiintyy paikallisia haittavaikutuksia tai allergisia reaktioita (mukaanlukien anafylaktinen reaktio, angioedeema (turvotus), verenpaineen laskeminen, hengenahdistus ja/tai pyörtyminen).

Paikalliset reaktiot voivat muistuttaa hoidettavan sairauden oireita, joten tulehdusoireiden erottaminen lääkkeen aiheuttamista haittavaikutuksista voi joskus olla vaikeaa.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www‐sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus‐ ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 Fimea

Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten näkyville eikä ulottuville.

Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen (Käyt.viim.). Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Canesten pehmeä emätinpuikko sisältää

 • Vaikuttava aine on klotrimatsoli.
  • Yksi pehmeä emätinpuikko sisältää 500 mg klotrimatsolia.
 • Muut aineet ovat
  • liivate
  • glyseroli
  • valkovaseliini
  • parafiini nestemäinen
  • puhdistettu vesi
  • titaanidioksidi (E171)
  • kinoliinikeltainen (E104)
  • paraoranssi (E110)
  • lesitiini (E322)
  • keskipitkäketjuiset tyydyttyneet triglyseridit.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

1 keltainen pehmeä emätinpuikko foliopakkauksessa ja asetin, jotka molemmat on pakattu pahvikoteloon.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija

Bayer Oy, Pansiontie 47, 20210 Turku, Suomi

Valmistaja GP Grenzach Produktions GmbH, Emil-Barell Strasse 7, 79639 Grenzach-Wyhlen, Saksa

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltija:

Bayer Oy, Consumer Health, PL 73, 02151 Espoo. Puh. 020 78521.

Tällä lääkevalmisteella on myyntilupa Euroopan talousalueeseen kuuluvissa jäsenvaltioissa seuraavilla kauppanimillä:

Itävalta: Canesten Clotrimazol 0,5 g Weichkapsel zur vaginalen Anwendung

Kroatia: Canesten 1 500 mg meka kapsula za rodnicu

Kypros: Gyno-Canesten 500 mg κολπικό καψάκιο, μαλακό

Tsekin tasavalta: Canesten Gyn 1 den

Viro: Canesten

Suomi: Canesten 500 mg emätinpuikko pehmeä kapseli

Kreikka: Gyno-Canesten 500 mg κολπικό καψάκιο, μαλακό

Italia: Gyno-Canesten Monodose

Latvia: Canesten

Liettua: Canesten

Puola: Canesten

Romania: Canesten Gyn Uno 500 mg capsula moale vaginala

Slovakia: Canesten Gyn 1 deň 500 mg mäkká vaginálna kapsula

Slovenia: Canesten1 500 mg mehka vaginalna kapsula

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 16.3.2022

Tekstin muuttamispäivämäärä

16.03.2022