Package information leaflet

OTIBORIN korvatipat, liuos 30/200 mg/ml

OTIBORIN®-korvatipat, liuos

boorihappo ja etanoli

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta on neuvonut sinulle.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Saatat tarvita sitä uudelleen.
 • Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa.
 • Käänny lääkärin puoleen, ellei olosi parane 2 päivän jälkeen tai se huononee.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Otiborin-korvatipat ovat ja mihin niitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Otiborin -korvatippoja
 3. Miten Otiborin-korvatippoja käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Otiborin-korvatippojen säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Otiborin-korvatippojen vaikuttavat aineet boorihappo ja etanoli estävät bakteerien ja sienten kasvua korvassa. Tällä niin sanotulla boorispriillä on myös korvakäytävää kuivaava vaikutus. Ilman lääkärin määräystä Otiborin-korvatippoja käytetään äkillisen lievän korvakäytävätulehduksen hoitoon.

Lievän korvakäytävätulehduksen tyypillisiä oireita ovat epämukava tunne, lievä kipu ja/tai kutina korvakäytävässä.

Lääkäri voi määrätä Otiborin-korvatippoja myös muuhun käyttötarkoitukseen.

Käänny lääkärin puoleen, ellet tunne oloasi paremmaksi tai jos tunnet olosi huonommaksi 2 päivän jälkeen.

Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Otiborin-korvatippoja

jos olet allerginen boorihapolle tai etanolille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa "Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa").

Varoitukset ja varotoimet

Neuvottele lääkärin kanssa ennen kuin aloitat Otiborin-korvatippojen käyttämisen, jos hoidettavan korvasi tärykalvo on puhkaistu tai puhjennut, tärykalvossa on pysyvä aukko tai sinulla on tärykalvoputket.

Ota yhteys lääkäriin myös, jos ennen tämän lääkkeen käytön aloittamista tai käytön aikana:

 • sinulla on voimakasta korvakipua,
 • korvasi on lukossa tai kuulosi on heikentynyt,
 • korvan alue punoittaa tai korvan tai leuan alue on kosketusarka,
 • korvastasi tulee verta tai muuta eritettä,
 • sinulla on kuumetta.

Nämä oireet saattavat viitata vakavampaan tulehdukseen, joka vaatii lääkärin hoitoa.

Muut lääkevalmisteet ja Otiborin -korvatipat

Muut samanaikaisesti käytetyt lääkkeet eivät vaikuta Otiborin-korvatippojen tehoon. Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat joutua käyttämään muita lääkkeitä.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä. Otiborin-korvatippoja voidaan käyttää raskauden ja imetyksen aikana. Noudata annostusohjeita ja vältä

yliannostusta.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Otiborin-korvatipat eivät oikein annosteltuina vaikuta ajokykyyn

Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa on kuvattu tai kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Lääke on tarkoitettu vain korvaan. Suositeltu annos on 4 tippaa Otiborin-korvatippoja 3–6 kertaa päivässä suoraan korvakäytävään. Käytä tippoja vielä 2-3 päivää oireiden häviämisen jälkeenkin, mutta älä kuitenkaan yhtäjaksoisesti kuin enintään viikon ajan. Jos oireet eivät parane tässä ajassa, ota yhteys lääkäriin.

Juuri ennen tippojen annostelemista, lämmitä tippapullo kädenlämpöiseksi. Annostele tipat hoidettavaan korvakäytävään mielellään makuulla kylkiasennossa hoidettava korva ylöspäin. Pysy korvatippojen laittamisen jälkeen kylkiasennossa noin 5 minuutin ajan. Jos sinulla on mahdollista saada toiselta henkilöltä apua korvatippojen laittamisessa, on tämä suositeltavaa.

Ei alle 7-vuotiaille lapsille.

Jos käytät enemmän Otiborin-korvatippoja kuin sinun pitäisi

Yliannostuksen aiheuttamia oireita voivat olla pahoinvointi, oksentelu, ripuli, ihon punoitus ja ihottuma.

Jos unohdat käyttää Otiborin-korvatippoja

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Otiborin-korvatipat ovat yleensä hyvin siedettyjä. Ohimenevää kirvelyä voi esiintyä korvassa lääkkeen annon yhteydessä. Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös kaikkia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa.

Valmisteen säilyttäminen

 • Ei lasten ulottuville eikä näkyville.
 • Säilytä pullo tiiviisti suljettuna alle 25°C.
 • Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.
 • Avatun pullon käyttöaika on 28 päivää.
 • Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Otiborin-korvatipat sisältävät

 • Vaikuttavat aineet ovat: boorihappo 30 mg/ml ja etanoli (96 %) 200 mg/ml.
 • Muut aineet ovat injektionesteisiin käytettävä vesi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko
Läpinäkyvä muovinen pullo, valkoinen muovinen kierrekorkki.

Pakkauskoko: 10 ml.

Myyntiluvan haltija

Santen Oy

Niittyhaankatu 20

33720 Tampere

Valmistaja

Santen Oy

Kelloportinkatu 1

33100 Tampere

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 16.3.2020

Tekstin muuttamispäivämäärä

16.03.2020