Package information leaflet

DRONCIT VET tabletti 50 mg

ELÄINLÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Droncit vet 50 mg tabletti

Pratsikvanteli

VAIKUTTAVAT JA MUUT AINEET

Yksi tabletti sisältää:

Vaikuttava aine

Pratsikvanteli 50 mg

Apuaineet

Laktoosimonohydraatti, selluloosa mikrokiteinen, maissitärkkelys, povidoni, natriumlauryylisulfaatti, magnesiumstearaatti, piidioksidi kolloidinen vedetön.

KÄYTTÖAIHEET

Heisimatojen häätö.

VASTA-AIHEET

Ei tunneta.

HAITTAVAIKUTUKSET

Ei tunneta.

Jos havaitset vakavia vaikutuksia tai joitakin muita sellaisia vaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä selosteessa, ilmoita asiasta eläinlääkärillesi.

KOHDE-ELÄINLAJI

Kissa ja koira.

ANNOSTUS, ANTOREITIT JA ANTOTAVAT KOHDE-ELÄINLAJEITTAIN

Muut heisimadot kuin leveä heisimato (normaali annos): Kerta-annos 5 mg/kg (1 tabletti/10 kg).

Annostaulukko:

Eläimen paino

Tablettien lukumäärä

< 5 kg

½

5-10 kg

1

11-20 kg

2

21-30 kg

3

31-40 kg

4

41-50 kg

5

51-60 kg

6

Leveä heisimato (Diphyllobothrium latum): Kerta-annos 40 mg/kg (8 tablettia/10 kg). Tätä loista saattaa esiintyä raa’assa järvikalassa.

Jos eläinlääkäri on määrännyt yllä olevasta poikkeavan annoksen, noudatetaan eläinlääkärin ohjetta.

Lääkitys uusitaan, jos eläin saa uuden heisimatotartunnan.

Droncit vet annetaan suoraan eläimen suuhun tai sekoitetaan pieneen määrään ruokaa.

ANNOSTUSOHJEET

Ei erityisohjeita.

VAROAIKA

Ei oleellinen.

SÄILYTYSOLOSUHTEET

Ei lasten näkyville eikä ulottuville.

Tämä eläinlääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysohjeita.

Ei saa käyttää pakkaukseen merkityn viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen.

ERITYISVAROITUKSET

Tiineys ja imetys

Valmistetta voidaan käyttää tiineyden ja imetyksen aikana.

Yliannostus

Yliannostuksen oireet: Valmiste voi aiheuttaa pahoinvointia.

ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMÄN VALMISTEEN TAI JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI

Käyttämättä jäänyt valmiste toimitetaan hävitettäväksi apteekkiin tai ongelmajätelaitokselle.

PÄIVÄMÄÄRÄ, JOLLOIN PAKKAUSSELOSTE ON VIIMEKSI HYVÄKSYTTY

9.10.2020

MUUT TIEDOT

Pakkauskoot: läpipainopakkaukset 2 ja 20 tablettia.

Lisätietoja tästä eläinlääkevalmisteesta saa myyntiluvan haltijan paikalliselta edustajalta.

 

MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI

Myyntiluvan haltija:

Vetoquinol S.A.

Magny-Vernois

70200 Lure

Ranska

Valmistaja:

KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH

Projensdorfer Str. 324

D-24106 Kiel

Saksa