Package information leaflet

BEPANTHEN emulsiovoide 50 mg/g, voide 50 mg/g

Bepanthen-voide ja ‑emulsiovoide 50 mg/g

dekspantenoli

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta ovat neuvoneet sinulle.

  1. Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä uudelleen.
  2. Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.
  3. Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.
  4. Käänny lääkärin puoleen,ellei olosi parane tai se huononee.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä Bepanthen on ja mihin sitä käytetään

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Bepanthen-voidetta tai ‑emulsiovoidetta

3. Miten Bepanthen-voidetta ja ‑emulsiovoidetta käytetään

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Bepanthen-voiteen ja ‑emulsiovoiteen säilyttäminen

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Bepanthen-voide ja -emulsiovoide sisältävät vaikuttavana aineena dekspantenolia, jota on 50 milligrammaa yhdessä grammassa voidetta tai emulsiovoidetta.

Bepanthen-emulsiovoide on helposti levittyvä ja nopeasti imeytyvä, kosmeettisesti miellyttävä lääkevoide, joka soveltuu normaalille ja rasvaiselle iholle, kasvoihin ja käsiin sekä ihokarvojen peittämille alueille.

Emulsiovoide soveltuu erityisesti pienehköjen ihovaurioiden, kuten hiertymien, pykimien, palovammojen, ihoärsytysten (esim. auringonpolttamat ja röntgen- tai UV-valohoidon seurauksena aiheutuvat ärsytykset), haavaumien (myös nänni- ja säärihaavat), vaippaihottumien sekä nenän limakalvojen tulehdusten hoitoon.

Bepanthen-voide jättää iholle suojaavan kerroksen ja soveltuu sekä normaalin ihon paikallishoitoon että kuivan ihon hoitoon erityisesti iäkkäille, joiden ihon uudistuminen on hidastunut.

Voide soveltuu erityisesti palovammoihin, vaippaihottumiin, huonosti paraneviin haavoihin (myös nännihaavat), rohtuneisiin huuliin ja suupielien haavoihin, naarmuihin ja pykimiin sekä sukuelinalueen haavaumiin.

Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Bepanthen-voidetta tai ‑emulsiovoidetta

jos olet allerginen vaikuttavalle aineelle (dekspantenoli) tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa).

Varoitukset ja varotoimet

Ole erityisen varovainen, ettei valmistetta joudu silmiin.

Bepanthen-voiteen sisältämät apuaineet voivat heikentää lateksista valmistettujen ehkäisyvälineiden, kuten kondomien ja pessaarien, ehkäisytehoa.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Ei ole viitteitä siitä, että valmisteen käyttöön raskauden tai imetyksen aikana liittyisi riskejä. Valmistetta tulisi kuitenkin käyttää raskauden aikana vain lääkärin suosituksesta.

Jos valmistetta käytetään imetyksenaikaisten nännihaavaumien hoitoon, se on syytä levittää heti imetyksen ja nännialueen huuhtelun jälkeen ja huuhdella pois ennen lapsen seuraavaa imetyskertaa.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Bepanthen-voiteella tai -emulsiovoiteella ei ole haitallista vaikutusta ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn.

Tärkeää tietoa Bepanthen-voiteen ja ‑emulsiovoiteen sisältämistä aineista

Dekspantenoli muuttuu iho- ja limakalvokudoksessa B5-vitamiiniksi eli pantoteenihapoksi. B5-vitamiini on ihon ja limakalvojen uudistumiselle välttämätön solun kasvutekijä. Paikallisesti käytettynä dekspantenolin imeytyminen ihoon ja limakalvoihin on hyvin nopeaa. Haavojen paranemisessa B5-vitamiinilla on solujen jakaantumista ja kollageenin kestävyyttä parantava vaikutus sekä haavojen paranemista nopeuttava vaikutus.

Bepanthen-voide ja -emulsiovoide sisältävät setyylialkoholia, stearyylialkoholia ja villarasvaa, joka voi aiheuttaa paikallisia ihoreaktioita (esim. kosketusihottumaa). Bepanthen-emulsiovoide sisältää propyleeniglykolia, joka voi aiheuttaa ihoärsytystä.

Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa on kuvattu tai kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Paikallisesti käytettynä Bepanthen-voide ja ‑emulsiovoide edesauttavat pienehköjen iho- ja limakalvovaurioiden paranemista ja epiteelikerroksen (= ihon ja limakalvojen pintaa päällystävä verisuoneton kerros) muodostumista.

Aikuiset ja lapset: Voidetta / Emulsiovoidetta levitetään kerran tai useita kertoja päivässä vaurioituneelle alueelle.

Purista emulsiovoide- tai voidetuubia sen päästä korkkia kohti. Älä taita tuubia.

Jos käytät enemmän Bepanthen-voidetta tai ‑emulsiovoidetta kuin sinun pitäisi

Tämä ei ole vaarallista, sillä yliannostustilaa ei tunneta.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, myös Bepanthen voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Seuraavia haittatapahtumia on raportoitu: yliherkkyysreaktiot ja ihoreaktiot, kuten kosketusihottuma, yliherkkyysihottuma, kutina, eryteema, ekseema, ihottuma, nokkosihottuma, ihon ärsytys sekä ihorakkulat.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä

pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www‐sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus‐ ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Säilytä alle 25°C.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Älä käytä Bepanthenia, jos huomaat näkyviä muutoksia lääkevalmisteen ulkonäössä.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Bepanthen sisältää

  1. Vaikuttava aine on dekspantenoli. 1 gramma voidetta tai emulsiovoidetta sisältää 50 milligrammaa dekspantenolia.
  2. Muut aineet ovat:

Bepanthen-voide: villarasva, Protegin X, valkovaseliini, valkovaha, manteliöljy, setyylialkoholi, stearyylialkoholi, nestemäinen parafiini ja puhdistettu vesi.

Bepanthen-emulsiovoide: pantolaktoni, 2-fenoksietanoli, Amphisol K, setyylialkoholi, stearyylialkoholi, villarasva, isopropyylimyristaatti, propyleeniglykoli ja puhdistettu vesi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Bepanthen 50 mg/g emulsiovoide: lievästi kellertävä tai valkoinen, läpikuultamaton, pehmeä ja homogeeninen emulsiovoide.

Bepanthen 50mg/g voide: rasvainen, valkokeltainen voide.

Voiteessa saattaa olla villarasvalle ominainen tuoksu.

Molempia valmisteita on saatavana 30 gramman ja 100 gramman pehmeissä alumiinituubeissa, jossa on polypropyleenikorkki

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija:

Bayer Oy, Pansiontie 47, 20210 Turku, Suomi

Valmistaja:

GP Grenzach Produktions GmbH, Grenzach-Wyhlen, Saksa

 

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltija:

Bayer Oy, Consumer Health, PL 73, 02151 Espoo. Puh. 020 78521, faksi 020 7858214.

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 28.5.2024

 

Tekstin muuttamispäivämäärä

28.05.2024