Package information leaflet

NIZORAL shampoo 20 mg/ml

Nizoral 20 mg/ml shampoo

ketokonatsoli

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta ovat neuvoneet sinulle. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee käyttää Nizoral-shampoota huolellisesti saadaksesi siitä parhaan hyödyn.

Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä uudelleen.

Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.

 1. Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.
 2. Käänny lääkärin puoleen,ellei olosi parane tai se huononee.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä Nizoral-shampoo on ja mihin sitä käytetään

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Nizoral-shampoota

3. Miten Nizoral-shampoota käytetään

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Nizoral-shampoon säilyttäminen

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Nizoral-shampoo sisältää ketokonatsolia, joka on hiiva- ja muiden sienitulehduksien hoitoon ja ehkäisyyn tarkoitettu lääkeaine aikuisille ja nuorille. Shampoolla voidaan hoitaa sekä päänahkaa että laajempia ihoalueita esimerkiksi kasvoilla tai rinnassa. Nizoral-shampoota ei ole suositeltavaa käyttää alle 12-vuotiaille lapsille.

Käyttöaiheet:

Nizoral-shampoota käytetään hiiva- ja muiden sienten aiheuttamiin erilaisiin ihotulehduksiin, jotka voidaan tunnistaa seuraavien oireiden perusteella:

päänahan hilseily

punertavanruskeita, hilseileviä läiskiä tavallisesti kasvojen ja rintakehän iholla (seborrooinen ekseema)

pieniä, ruskehtavia tai vaaleita, epäsäännöllisiä läiskiä vartalon iholla, joista raaputettaessa irtoaa vähäistä hilsettä. Läiskät jäävät aurinkoisena aikana ruskettumatta (savipuoli-ihottuma).

Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Nizoral-shampoota

jos olet allerginen ketokonatsolille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa). Yliherkkyyden oireita ovat ihon kutina ja punoitus.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Nizoral-shampoota.

Nizoral-shampoon joutumista silmiin tulee välttää. Jos näin kuitenkin tapahtuu, silmät on huuhdeltava vedellä.

Seborrooiseen ekseemaan ja päänahan hilseilyyn, joiden hoitoon Nizoral-shampoota useimmiten käytetään, liittyy hiustenlähtöä myös hoidon aikana.

Muut lääkevalmisteet ja Nizoral-shampoo

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Jos samaa ihoaluetta on hoidettu kortikosteroideilla ja niiden käyttö aiotaan lopettaa, tämä on suositeltavaa tehdä vähitellen 2–3 viikon kuluessa iho-oireiden pahenemisen välttämiseksi. Nizoral-shampoota voi jo käyttää tänä aikana.

Raskaus ja imetys

Nizoral-shampoota voidaan käyttää myös raskaus- ja imetysaikana. Käyttöön raskauden ja imetyksen aikana ei tiedetä liittyvän riskejä.

Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Aikuiset ja nuoret

Tulehtuneet ihoalueet ja hiukset pestään Nizoral-shampoolla, jonka annetaan vaikuttaa 3–5 minuuttia ennen huuhtelua.

Hiusten lisäksi myös tulehtunut ihoalue tai päänahka on pestävä perusteellisesti. Yleensä kämmenellinen shampoota riittää yhteen pesuun.

Nizoral-shampoohoidon kesto riippuu vaivan laadusta ja siitä, onko kysymyksessä vaivan hoito vai ennaltaehkäisy:

 • Päänahan hilseily ja punertavanruskeat, hilseilevät läiskät kasvojen tai rintakehän iholla (seborrooinen ekseema): pesu Nizoral-shampoolla kaksi kertaa viikossa 2–4 viikon ajan. Jos halutaan ehkäistä tulehduksen uusiminen, Nizoral-shampoota käytetään kerran viikossa tai joka toinen viikko.
 • Pienet, ruskehtavat tai vaaleat, epäsäännölliset läiskät vartalon iholla (savipuoli-ihottuma): pesu Nizoral-shampoolla kerran päivässä 1 päivän ajan.

Jos käytät enemmän Nizoral-shampoota kuin sinun pitäisi

Nizoral-shampoota ei tule niellä. Jos näin kuitenkin on tapahtunut, ota yhteys lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Melko harvinaisina haittavaikutuksina (alle 1 potilaalla sadasta) on raportoitu:

 • yliherkkyysreaktiot (allergia)
 • makuhäiriöt
 • karvatupentulehdus
 • silmien ärsytysoireet, lisääntynyt kyynelnesteen eritys
 • akne, ihon kuivuminen
 • kaljuuntuminen, hiusrakenteen muutokset
 • polttava tunne iholla, ihottuma, ihon kuoriutuminen, kontaktidermatiitti
 • käyttöalueen ihoreaktiot, punoitus, ärsytys, kutina, yliherkkyysreaktiot tai märkärakkulat.

Yleisyysluokaltaan tuntemattomia, myyntiluvan jälkeiseen raportointiin perustuvia haittavaikutuksia ovat:

 • urtikaria
 • hiusten värimuutokset
 • yhtäkkinen ihon tai limakalvojen turvotus; erityisesti silmien, kasvojen tai huulten alueella.

Mikäli shampoo aiheuttaa sinulle haittavaikutuksia, lopeta valmisteen käyttö.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi 

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea 

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri 

PL 55 

00034 FIMEA 

Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Säilytä alle 25 ºC. Pidä pullo huolellisesti suljettuna.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Nizoral sisältää

 1. Vaikuttava aine on ketokonatsoli
 2. Muut aineet ovat natriumlauryylieetterisulfaatti, dinatriummonolauryyli-eetterisulfosuksinaatti, kookosrasvahapon dietanoliamidi, hydrolysoitu eläinkollageeni, makrogoli 120, metyyliglukoosidioleaatti, natriumkloridi, kloorivetyhappo, imidurea, natriumhydroksidi, natriumerytrosiini (E127) ja puhdistettu vesi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Vaaleanpunainen, viskoosi neste.

Pakkauskoot: 60 ml ja 100 ml

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Stada Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18

61118 Bad Vilbel

Saksa

Muut valmistajat

Janssen Pharmaceutica N.V.

Turnhoutseweg 30

2340 Beerse

Belgia

Myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja

STADA Nordic ApS, Suomen sivuliike

PL 1310

00101 Helsinki

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 20.6.2019

Tekstin muuttamispäivämäärä

20.06.2019