Package information leaflet

CITRAFLEET jauhe oraaliliuosta varten, annospussi

CitraFleet, Jauhe oraaliliuosta varten, annospussi 

Natriumpikosulfaatti, kevyt magnesiumoksidi, sitruunahappo, vedetön

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti Sinun tulee ottaa CitraFleet huolellisesti saadaksesi siitä parhaan hyödyn

 • Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos Sinulla on kysyttävää, käänny lääkärisi tai apteekin puoleen.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia käänny lääkärin, tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks.kohta Mahdolliset haittavaikutukset

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä CitraFleet on ja mihin sitä käytetään

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat CitraFleet-valmistetta

3. Miten CitraFleet-valmistetta otetaan

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. CitraFleet-valmisteen säilyttäminen

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Otat CitraFleet-valmistetta suoliston puhdistamiseksi ennen mitään sellaista diagnostista toimenpidettä, jossa suolen on oltava puhdas, esim. paksusuolen tähystys (siinä katsotaan peräaukon kautta suolesi sisään käyttämällä pitkää, taipuisaa instrumenttia, jonka lääkäri vie paikoilleen peräaukon kautta) tai röntgenkuvaus. CitraFleet on jauhe, joka tuoksuu ja maistuu sitruunalta. Tuote sisältää kahta eri laksatiivia sekoitettuna kuhunkin annospussiin. Kun jauhe liuotetaan veteen ja juodaan, se huuhtelee ja puhdistaa suolet. Suolen on tärkeää olla tyhjä ja puhdas, jotta lääkäri tai kirurgi voi nähdä sen selvästi.

Citrafleet on tarkoitettu 18-vuotta täyttäneille ja sitä vanhemmille aikuisille (ikääntyneet mukaan lukien).

Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä ota CitraFleet-valmistetta

 • jos olet allerginen natriumpikosulfaatille, magnesiumoksidille, sitruunahapolle tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa).
 • Sinulla on sydämen vajaatoiminta (sydän ei pysty pumppaamaan verta kehossa tehokkaasti)
 • Sinulla on gastrinen retentio (mahasi ei tyhjene kunnolla)
 • on mahahaava (kutsutaan joskus myös pohjukaissuolen haavaumaksi)
 • sinulla on suolitukos tai suolen liike ei ole normaali (kutsutaan joskus nimellä ileus)
 • lääkärisi on kertonut Sinulle, että suolesi seinämä on vaurioitunut (kutsutaan joskus nimellä toksinen koliitti)
 • Sinulla on turvonnut paksusuoli (kutsutaan joskus nimellä toksinen megakoolon)
 • olet hiljattain ollut sairas tai tunnet olevasi sairas (pahoinvointia tai oksentelua)
 • olet hyvin janoinen tai epäilet kärsiväsi vakavasta nestehukasta
 • lääkärisi on kertonut Sinulle, että nesteen kerääntymisestä johtuen vatsasi on turvonnut
  (kutsutaan nimellä toksinen askiitti)
 • Sinulle on hiljattain tehty mahaleikkaus kuten umpisuolen poisto
 • Sinulla voi olla lävistynyt/vaurioitunut tai tukkeutunut suoli
 • lääkärisi on kertonut Sinulle, että Sinulla on aktiivinen, tulehduksellinen suolisairaus (kuten esimerkiksi Crohnin tauti tai haavainen koliitti)
 • lääkärisi on kertonut Sinulle, että lihaksesi ovat vaurioituneet ja niiden sisältöä vuotaa vereesi (rabdomyolyysi)
 • Sinulla on vakavia munuaisongelmia tai lääkäri on kertonut, että veressäsi on liikaa
  magnesiumia (hypermagnesemia).

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin otat Citra Fleet-valmistetta, jos:

 • Sinulle on hiljattain tehty suolileikkaus
 • Sinulla on munuais-tai sydänongelmia
 • Sinulla on vesi- ja/tai elektrolyyttitasapainon (natrium tai kalium) häiriö tai jos otat
  lääkkeitä, jotka voivat vaikuttaa vesi- ja/tai elektrolyyttitasapainoon
  (natrium tai kalium) kehossa, kuten diureetteja, kortikosteroideja tai litiumia
 • Sinulla on epilepsia tai ollut aiemmin kohtauksia
 • Sinulla on matala verenpaine (hypotensio)
 • olet janoinen tai epäilet kärsiväsi lievästä tai kohtalaisesta nestehukasta
 • olet ikääntynyt tai fyysisesti heikko
 • Sinulla on joskus ollut veren natrium- tai kaliumvajetta (tunnetaan myös hyponatremiana tai hypokalemiana)
 • ilmoita lääkärille, jos sinulle ilmaantuu CitraFleetin oton jälkeen vaikeaa tai pitkittynyttä vatsakipua ja/tai verenvuotoa peräaukosta, sillä CitraFleetin käyttöön on liittynyt harvinaisissa tapauksissa suolistotulehdusta (paksusuolitulehdusta).

Muista, että CitraFleetin ottamisen jälkeen suoli toimii tiheästi ja ulosteet ovat nestemäisiä. Juo runsaasti kirkkaita nesteitä (ks. kohta Miten valmistetta käytetään) menettämäsi nesteen ja suolojen korvaamiseksi. Muutoin sinulle voi kehittyä nestehukkaa ja verenpaineen laskua, joka voi aiheuttaa pyörtymistä.

Muut lääkevalmisteet ja CitraFleet

Kerro lääkärillesi tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

CitraFleet voi vaikuttaa muihin samanaikaisesti otettaviin lääkkeisiin tai ne voivat vaikuttaa CitraFleetiin. Jos otat jotakin muita alla lueteltuja lääkkeitä, hoitava lääkärisi voi päättää, että sinulle pitäisi antaa eri lääkettä tai että annostusta täytyy muuttaa. Jos et ole vielä keskustellut näistä lääkkeistä lääkärisi kanssa, palaa takaisin lääkärisi luokse ja pyydä toimintaohjeita:

 • suun kautta otettavat ehkäisyvalmisteet, sillä niiden teho voi laskea
 • diabeteslääkkeet tai lääkkeet, joilla hoidetaan epilepsiaa (kohtauksia), koska niiden teho voi laskea
 • antibiootit, sillä niiden teho voi laskea
 • muut laksatiivit, mukaan lukien leseet
 • diureetit, kuten furosemidi, jolla estetään nesteen kertyminen kehoon
 • kortikosteroidit, kuten prednisoni, jolla hoidetaan esimerkiksi reumaan, astmaan ja
  heinänuhaan liittyviä tulehduksia, dermatiittia ja tulehduksellista suolisairautta
 • digoksiini, jota käytetään sydänvian hoitoon
 • steroideihin kuulumattomat tulehduskipulääkkeet kuten esim. aspiriini ja ibuprofeeni, joita käytetään kivun ja tulehduksen hoitoon
 • trisykliset masennuslääkkeet kuten imipramiini ja amtryptiliini sekä selektiiviset serotoniinin takaisinoton estäjät (SSRIs), kuten fluoksetiini, paroksetiini ja sitalopraami, joita käytetään masennuksen ja ahdistuksen hoitoon
 • psykoosilääkkeet, kuten haloperidoli, klotsapiini ja risperidoni, joilla hoidetaan skitsofreniaa
 • litium, jota käytetään maanisdepressiivisyyden (kaksisuuntaisen mielialahäiriön) hoitoon
 • karbamatsepiini, jota käytetään epilepsian hoitoon
 • penisillamiini, jota käytetään nivelreuman ja muiden tilojen hoitoon.

Raskaus imetys ja hedelmällisyys

Jos olet raskaana, suunnittelet raskaaksi tuloa tai imetät, kysy lääkäriltä neuvoja ennen tämän lääkkeen ottamista.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Älä aja tai käytä työvälineitä tai koneita, jos alat tuntea olosi väsyneeksi tai sinua alkaa huimata CitraFleetin ottamisen jälkeen.

Citrafleet sisältää kaliumia

CitraFleet sisältää 5 mmol (tai 195 mg) kaliumia.  Jos sinulla on munuaisongelmia tai jos noudatat vähäkaliumista ruokavaliota, keskustele asiasta lääkärisi kanssa.

 

Miten valmistetta käytetään

Ota CitraFleetiä juuri sen verran kuin lääkärisi on määrännyt, koska sairaalassa tehtävä toimenpide on ehkä toistettava, jos suolesi eivät ole täysin huuhdotut. Jos sinulle ei ole annettu mitään erillisiä ohjeita, alla oleva hoitosuunnitelma osoittaa, kuinka voit ottaa CitraFleetiä turvallisesti ja tehokkaasti.

Valmistaudu siihen, että CitraFleet-annoksen ottamisen jälkeen ulostaminen on tiheää ja uloste löysää. Tämä on normaalia ja osoittaa lääkkeen toimivan. Varmista, että pääset nopeasti käymälään, kunnes lääkkeen vaikutus on lakannut.

On tärkeää noudattaa erityistä (vähän kiinteää ruokaa sisältävää) ruokavaliota toimenpidettä edeltävänä päivänä. Älä nauti kiinteää ruokaa sen jälkeen, kun olet aloittanut annospussien ottamisen. Odota, kunnes toimenpide on ohi. Noudata aina lääkärisi antamia ruokavaliosuosituksia. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Ellei lääkäri ole muuta määrännyt, älä ylitä suositeltua annosta 24 tunnin aikana.

Hoitosuunnitelma

Sinun olisi pitänyt saada kaksi pussillista CitraFleetiä. Kumpikin pussi sisältää yhden aikuisten annoksen.

Annokset voidaan ottaa seuraavasti:

 • Yksi annospussi toimenpidettä edeltävänä iltana ja toinen toimenpidepäivän aamuna tai
 • Ensimmäinen annospussi toimenpidettä edeltävänä iltapäivänä ja toinen toimenpidettä edeltävänä iltana. Tätä tapaa suositellaan, kun toimenpide suoritetaan aikaisin aamulla.

Annospussit tulee ottaa vähintään 5 tunnin välein. 

Jokainen annospussi tulisi sekoittaa lasilliseen vettä. Valmistetta ei saa laimentaa juomalla heti annoksen ottamisen jälkeen lisää vettä.

Odota annoksen ottamisen jälkeen kymmenen minuuttia ja juo sitten noin 1,5–2 litraa kirkkaita nesteitä, vähintään noin 250 ml (pieni juomalasi) ja korkeintaan 400 ml (suuri juomalasi) tunnissa. Kirkkaita keittoja ja/tai balansoituja elektrolyyttiliuoksia suositellaan. Pelkän veden juomista ei suositella. 

Sen jälkeen kun olet ottanut toisen annospussin ja juonut 1,5–2 litraa kirkkaita nesteitä, ole syömättä ja juomatta vähintään kaksi tuntia ennen toimenpidettä tai noudata lääkärin antamia ohjeita.

KÄYTTÖOHJEET:

18-vuotiaat ja sitä vanhemmat aikuiset (ikääntyneet mukaan lukien):

 • Vaihe 1 -Sekoita 1 pussin sisältö kupilliseen kylmää vesijohtovettä (noin 1.5 dl).
 • Vaihe 2 -Sekoita 2 -3 minuutin ajan. Jos liuos kuumenee sekoitettaessa, odota kunnes
  se jäähtyy niin, että sen voi juoda. Juo liuos heti, kun se on valmista. Liuos näyttää samealta.

Jos olet ottanut enemmän CitraFleetiä kuin Sinun pitäisi tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi. 

 

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. CitraFleetin tunnetut sivuvaikutukset ja niiden esiintymistiheydet on lueteltu alla:

Hyvin yleinen (voi esiintyä yli 1/10 ihmisestä):

Vatsakipu.

    

Yleinen (voi esiintyä korkeintaan 1/10 ihmisestä):

Vatsan distensio (vatsan turvotus), janon tunne, epämiellyttävä tunne peräaukossa ja proktalgia (kipua peräaukossa tai alapäässä), uupumus (väsymys), unihäiriöt, päänsärky, kuiva suu, pahoinvointi (ylenantaminen).

    

Melko harvinainen (voi esiintyä korkeintaan 1/100 ihmisestä):

Heitehuimaus, oksentelu (ylenantaminen), kyvyttömyys hallita suolen liikkeitä (ulosteen pidätyskyvyttömyys).

    

Muita haittavaikutuksia, joiden esiintymistiheyttä ei tunneta (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin):

Anafylaksia tai yliherkkyys, jotka ovat vakavia allergisia reaktioita. Jos sinulla on hengitysvaikeuksia, alat punoittaa tai sinulla on muita mielestäsi vakavaan allergiseen reaktioon viittavia oireita, mene suoraan sairaalaan.

Hyponatremia (veren alhaiset natriumtasot), epilepsia, kouristukset (kohtaukset), ortostaattinen hypotensio (alhainen verenpaine seisomaan noustessa niin, että tunnet heitehuimausta tai olosi epävakaaksi), sekavuustila, ihottumat mukaan lukien urtikaria (nokkosihottuma), pruriitti (kutina) ja purppura (ihonalainen verenvuoto).

Suolikaasut ja kipu.

Tämän lääkkeen tarkoitus on saada sinut ulostamaan löysää ulostetta säännöllisesti ripulin tapaan. Jos lääkkeen ottamisen jälkeen suolen toiminta kuitenkin alkaa aiheuttaa ongelmia tai huolta, keskustele asiasta lääkärin kanssa.

Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä selosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärillesi tai apteekkiin.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www‐sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus‐ ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 Fimea

 

Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville

Säilytä alle 25°C.

Älä käytä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

 

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä CitraFleet sisältää

 • Vaikuttavat aineet ovat natriumpikosulfaatti 10.0 mg, kevyt magnesiumoksidi 3.5 g, sitruunahappo, vedetön 10.97 g kussakin annospussissa
 • Muut aineet ovat kaliumvetykarbonaatti, sakariininatrium, sitruuna-aromi (sitruuna-aromi, maltodekstriini, tokoferoliuute E307). Ks.kohta Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

CitraFleet on annospussissa oleva jauhe oraaliliuosta varten, ja sitä on saatavana 2, 50, 50 (25 x 2), 100, 100 (50 x 2), 200, 200 (100 x 2), 500, 500 (250 x 2), 1000 annospussin pakkauksissa tai 50 ja 50 (25 x 2) annospussin pakkauksissa (sairaalapakkaus). Kukin annospussi sisältää valkoisia jauhekiteitä yhden aikuisen annoksen 15,08 grammaa. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Casen Recordati, S.L.

Autovía de Logroňo Km 13,300

50180 UTEBO

Zaragoza

Espanja 

    

Markkinoija Suomessa:

Recordati AB, Ruotsi

Puh: +46 8 545 80 230

 

Saat lisätietoja CitraFleetistä kirjoittamalla seuraavaan sähköpostiosoitteeseen: info@casenrecordati.com

 

Tämä lääkevalmiste on saanut ETA-jäsenmaissa myyntiluvan seuraavilla tuotenimillä:

 

Jäsenvaltion nimi Kauppa nimi
Tanska Citrafleet
Finland CitraFleet, Jauhe oraaliliuosta varten, annospussi
Ranska CitraFleet, Poudre pour solution buvable en sachet-dose
Saksa CitraFleet Pulver zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen in einem Beutel
Yhdistynyt kuningaskunta/ Irlanti CitraFleet, Powder for oral solution in sachet
Italia CitraFleet Polvere per soluzione orale in bustina
Norja Citrafleet, pulver til mikstur, oppløsning i dosepose
Portugali CitraFleet, Pó para solução oral em saqueta
Espanja CitraFleet, Polvo para solución oral
Ruotsi CitraFleet, Pulver till oral lösning i dospåse
Itävalta

CitraFleet Pulver zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen

Belgia CitraFleet, poeder voor drank
Hollanti CitraFleet, poeder voor drank
Unkari CitraFleet, Por belsőleges oldathoz
Islanti CitraFleet, mixtúruduft, lausn í skammtapoka
Luxemburg CitraFleet, poudre pour solution buvable
Puola

CitraFleet, (0,01 g + 3,50 g + 10,97 g)/saszetkę, proszek do sporządzania roztworu doustnego

Tšekki Citrafleet prášek pro perorální roztok
Romania CitraFleet pulbere pentru soluţie orală
Slovakia CitraFleet, prášok na perorálny roztok vo vrecku
Kreikka CitraFleet, Κόνις για πόσιμο διάλυμα σε φακελίσκο

 

Tämä seloste on hyväksytty viimeksi 8.6.2023

 

Tekstin muuttamispäivämäärä

08.06.2023