Pakkausseloste

OTRIVIN MENTHOL SÄILYTYSAINEETON nenäsumute, liuos 1 mg/ml

Otrivin Menthol Säilytysaineeton 1 mg/ml nenäsumute, liuos

ksylometatsoliinihydrokloridi

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuten lääkäri tai apteekkihenkilökunta on neuvonut.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä uudelleen.
 • Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.
 • Käänny lääkärin puoleen, ellei olosi parane tai se huononee.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Otrivin Menthol on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Otrivin Mentholia
 3. Miten Otrivin Mentholia käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Otrivin Mentholin säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Otrivin Mentholin vaikuttava aine, ksylometatsoliini, on sympatomimeettinen aine. Se supistaa nenän limakalvon verisuonia, jolloin turvotus nenän ja nielun alueella vähenee ja nuhapotilaan on helpompi hengittää nenän kautta. Turvotuksen vähetessä nenän sivuonteloiden (poskionteloiden) ja nenäontelon väliset aukot avautuvat ja eritteen valuminen pois sivuonteloista helpottuu.

Valmisteen vaikutus alkaa muutamassa minuutissa ja kestää noin 10 tuntia. Myös henkilöt, joilla on herkkä nenän limakalvo, sietävät hyvin Otrivin Mentholia.

Otrivin Mentholia käytetään nenän tukkoisuuden lievittämiseen nuhassa ja poskiontelotulehduksessa. Sitä voidaan käyttää myös välikorvatulehduksen yhteydessä. Lääkäri voi määrätä valmistetta käytettäväksi nenän tähystyksen aikana.

Otrivin Menthol sisältää viilentäviä tuoksuaineita, mentolia ja eukalyptolia.

Valmiste ei sisällä säilytysaineita. Säilytysaineet saattavat joskus ärsyttää nenän limakalvoa. Säilytysaineetonta valmistetta käytettäessä nenän limakalvon herkistymisen ja ärsytyksen riski vähenee.

Otrivin Menthol Säilytysaineeton 1 mg/ml ‑nenäsumute on tarkoitettu aikuisille ja 12 vuotta täyttäneille nuorille.

Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Otrivin Mentholia, jos

 • olet allerginen vaikuttavalle aineelle tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa)
 • olet äskettäin ollut nenän tai suun kautta tehdyssä pään alueen leikkauksessa
 • sinulla on kroonista tulehduksellista nenän kuivuutta (karstanuha eli rhinitis sicca tai atrofinen nuha)
 • sinulla on ahdaskulmaglaukooma (kohonnut silmänpaine).

Otrivin Menthol Säilytysaineeton 1 mg/ml ‑nenäsumutetta ei pidä antaa alle 12‑vuotiaille lapsille.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Otrivin Mentholia, jos

 • reagoit herkästi sympatomimeeteille (eli adrenaliinin kaltaisille valmisteille); käyttö saattaa aiheuttaa unettomuutta, huimausta, vapinaa, sydämen rytmihäiriöitä tai verenpaineen kohoamista
 • sinulla on korkea verenpaine
 • sinulla on sydän- tai verisuonisairaus (esim. pitkä QT -oireyhtymä)
 • sinulla on hypertyreoosi (kilpirauhasen liikatoiminta)
 • sinulla on diabetes
 • sinulla on prostatahypertrofia (suurentunut eturauhanen)
 • sinulla on feokromosytooma (lisämunuaisen hyvänlaatuinen kasvain, joka aiheuttaa adrenaliinin ja noradrenaliinin liikaeritystä)
 • käytät samanaikaisesti monoamiinioksidaasin estäjiä (MAO:n estäjiä), tai olet käyttänyt niitä kuluneiden kahden viikon aikana
 • käytät samanaikaisesti tri- tai tetrasyklisiä masennuslääkkeitä.

Aikuiset ja 12 vuotta täyttäneet nuoret voivat käyttää Otrivin Mentholia yhtäjaksoisesti enintään 10 päivän ajan. Valmisteen liiallinen tai pitkäaikainen (yli 10 päivää) yhtäjaksoinen käyttö voi lisätä nenän tukkoisuutta. Jos nenän tukkoisuus jatkuu pitkään, tulee ottaa yhteyttä lääkäriin.

Otrivin Mentholia ei ole tarkoitettu käytettäväksi silmiin tai suuhun.

Suositettuja annoksia ei saa ylittää. Tämä on erityisen tärkeää hoidettaessa vanhuksia ja nuoria.

Lapset ja nuoret

Otrivin Menthol Säilytysaineeton 1 mg/ml -nenäsumutetta ei tule antaa alle 12 -vuotiaille lapsille.

Muut lääkevalmisteet ja Otrivin Menthol

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Älä käytä Otrivin Mentholia, jos käytät:

 • monoamiinioksidaasin estäjiä (MAO:n estäjät), tai olet käyttänyt niitä kuluneiden kahden viikon aikana.
 • tri- tai tetrasyklisiä masennuslääkkeitä.

Jos käytät näitä lääkkeitä, keskustele lääkärin kanssa, ennen kuin käytät Otrivin Mentholia.

Raskaus ja imetys

Verisuonia supistavan vaikutuksensa vuoksi Otrivin Mentholia ei pidä käyttää raskauden aikana.

Neuvottele lääkärin kanssa, ennen kuin käytät Otrivin Mentholia imetysaikana.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Tällä lääkevalmisteella ei ole haitallista vaikutusta tai sillä on vain vähäinen vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn.

Otrivin Menthol sisältää

Otrivin Menthol Säilytysaineeton -nenäsumute sisältää makrogoliglyserolihydroksistearaattia, joka saattaa aiheuttaa ihoreaktioita.

Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa on kuvattu tai kuten lääkäri tai apteekkihenkilökunta on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Suositeltu annos on:

Aikuiset ja 12 vuotta täyttäneet nuoret

1 suihke kumpaankin sieraimeen tarvittaessa enintään 3 kertaa päivässä. Älä käytä lääkettä kumpaankaan sieraimeen useammin kuin kolme kertaa päivässä.

Otrivin Menthol Säilytysaineeton 1 mg/ml ‑nenäsumutetta voidaan käyttää aikuisille ja 12 vuotta täyttäneille nuorille yhtäjaksoisesti enintään 10 päivän ajan.

Käyttö lapsille ja nuorille

Ei alle 12‑vuotiaille lapsille.

Käyttöohjeet

1.

Poista pullon kärjen päällä oleva muovikorkki.

image1.png

2.

Älä leikkaa sumutepullon kärkeä. Nenäsumutepullo on valmis käyttökuntoon saattamista varten.

image2.png

3.

Pidä sumutepulloa pystyasennossa niin, että peukalo on pullon pohjan alla ja pullon suutin kahden sormen välissä.

Ennen ensimmäistä käyttökertaa saata sumutepumppu käyttökuntoon pumppaamalla sitä 4 kertaa (varo suihkeen suuntautumista silmiin tai suuhun), kunnes sumutesuihku on tasainen. Kun pumppu on käyttövalmis, se pysyy normaalisti toimintavalmiina koko hoitojakson ajan. Jos pumpusta ei tule sumutetta lääkettä otettaessa, tai jos valmistetta ei ole käytetty yli 6 päivään, pumppu pitää saattaa käyttökuntoon uudelleen pumppaamalla sitä 4 kertaa samalla tavalla kuin ennen ensimmäistä käyttökertaa.

image3.png

4.

Niistä nenä.

 

5.

Nojaudu hieman eteenpäin ja vie pullon kärki sieraimeen.

Suihkuta kerran ja hengitä samalla varovasti sisään nenän kautta.

Toista sama toiseen sieraimeen.

image4.png

6.

Heti käytön jälkeen puhdista ja kuivaa suutin ja laita pullon kärjen muovikorkki takaisin paikalleen.

 

7.

Infektion leviämisen estämiseksi sumutepullon tulee olla vain yhden henkilön käytössä.

 

Jos käytät enemmän Otrivin Mentholia kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos unohdat käyttää Otrivin Mentholia

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Kun lopetat Otrivin Mentholin käytön

Otrivin Mentholin pitkäaikaisen käytön lopettamisen yhteydessä voivat nuhaoireet ja limakalvon turvotus toisinaan ilmaantua uudelleen (ns. rebound- eli kimmovasteilmiö). Tämän välttämiseksi tulee hoidon kesto rajata niin lyhyeksi kuin mahdollista ja noudattaa annettuja annostus- ja käyttöohjeita.

Jos nuha tai nenän tukkoisuus jatkuu pitkään tai se pahenee, käänny lääkärin puoleen.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

LOPETA Otrivin Mentholin käyttö ja ota heti yhteyttä lääkäriin tai apteekkihenkilökuntaan, jos sinulla ilmenee jokin seuraavista allergiaoireista:

 • hengitys- tai nielemisvaikeudet
 • kasvojen, huulten, kielen tai kurkun turvotus
 • voimakas ihon kutina ja punoittava ihottuma tai paukamat.

Yleinen (saattaa esiintyä 1 käyttäjällä 10:stä): nenän limakalvon kuivuminen tai ärsytys, pahoinvointi, päänsärky, paikallinen polttelun tunne nenässä.

Melko harvinainen (saattaa esiintyä 1 käyttäjällä 100:sta): nenäverenvuoto.

Hyvin harvinainen (saattaa esiintyä harvemmalla kuin 1 käyttäjällä 10 000:sta): allergiset reaktiot (ihottuma, kutina), ohimenevä näön sumeneminen, sydämensykkeen epäsäännöllisyys tai tiheneminen.

Potilailla, jotka ovat hyvin herkkiä Otrivin Mentholin vaikutukselle, saattaa ilmetä mm. unihäiriöitä, pyörrytystä tai vapinaa. Jos nämä oireet ovat häiritseviä, ota yhteys lääkäriin.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www‐sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus‐ ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

Valmisteen säilyttäminen

Säilytä alle 25 oC.

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Avatun pakkauksen käyttökelpoisuus: lääke on käyttökelpoinen pakkaukseen merkittyyn viimeiseen käyttöpäivämäärään asti.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Otrivin Menthol -nenäsumute sisältää

 • Vaikuttava aine on ksylometatsoliinihydrokloridi 1 mg/ml.
 • Muut aineet ovat sorbitoli, natriumkloridi, dinatriumfosfaattidodekahydraatti, makrogoliglyserolihydroksistearaatti (Cremophor RH 40), natriumdivetyfosfaattidihydraatti, dinatriumedetaatti, levomentoli, eukalyptoli (kineoli), puhdistettu vesi.

Otrivin Menthol Säilytysaineeton 1 mg/ml -nenäsumutteen yhdessä suihkeessa on nenäsumuteliuosta 0,14 ml (0,14 mg ksylometatsoliinihydrokloridia).

Valmiste on säilytysaineeton. Kiinteän annossumuttimen pumppu on suunniteltu siten, että ilma ei virtaa takaisin pulloon, kun sumutinta käytetään. Tästä syystä säilytysaine ei ole tarpeen.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

Kirkas tai valkeahko, mentolilta ja eukalyptolilta tuoksuva liuos.

Pakkauskoko: 10 ml.

 

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija

Haleon Denmark ApS 
Delta Park 37 
2665 Vallensbæk Strand 
Tanska 

Valmistaja

Haleon Denmark ApS 
Delta Park 37 
2665 Vallensbæk Strand 
Tanska 

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:

Puh. 0800 77 40 80, s-posti: mystory.nd@haleon.com

 

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 14.04.2023

Tekstin muuttamispäivämäärä

14.04.2023