Package information leaflet

DOLPAC VET TABLETIT SUURILLE KOIRILLE tabletti 500,70/124,85/125 mg

ELÄINLÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Dolpac vet tabletit suurille koirille

(10–75 kg)

VAIKUTTAVAT JA MUUT AINEET

1 tabletti sisältää:

Oksanteeli 500,70 mg (vastaa 1397,5 mg oksanteeliembonaattia)

Pyranteeli 124,85 mg (vastaa 360 mg pyranteeliembonaattia)

Pratsikvanteli 125,00 mg

Apuaineet: dekstraatteja, povidoni K30, natriumlayryylisulfaatti, krospovidoni, natriumstearyylifumaraatti ja pekoniaromi.

KÄYTTÖAIHEET

Seuraavien sukkula- ja heisimatolajien aikuismuotojen aiheuttamien sekatartuntojen hoito koiralla

Pyörömadot:

Toxocara canis

Toxascaris leonina

Ancylostoma caninum

Uncinaria stenocephala

Trichuris vulpis

Heisimadot:

Dipylidium caninum

Taenia spp.

Echinococcus multilocularis

Echinococcus granulosus

VASTA-AIHEET

Katso kohta ERITYISVAROITUKSET.

HAITTAVAIKUTUKSET

Oksentelua ja ripulia saattaa esiintyä hoidon jälkeen.

Valmistetta tutkittaessa ei havaittu ruokahaluttomuutta, mutta sitä saattaa esiintyä, koska se on yleinen haittavaikutus pratsikvantelia sisältävillä valmisteilla.

Jos havaitset vakavia vaikutuksia tai joitakin muita sellaisia vaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä selosteessa, ilmoita asiasta eläinlääkärillesi.

KOHDE-ELÄINLAJI

Koira.

ANNOSTUS, ANTOREITIT JA ANTOTAVAT KOHDE-ELÄINLAJEITTAIN

Suositeltu annos on 20 mg oksanteelia / 5 mg pyranteelia / 5 mg pratsikvantelia elopainokiloa kohti, eli yksi tabletti 25 elopainokiloa kohti alla olevan annostustaulukon mukaisesti.

Tabletteja annetaan koirille elopainokilojen mukainen määrä yhtenä kerta-annoksena suun kautta, mieluiten tyhjään vatsaan. Ruokaa voidaan antaa aikaisintaan tunnin kuluttua hoidosta.

Koiran paino

Tablettien lukumäärä

10,1−12,5 kg

½

12,6−25 kg

1

25,1−50 kg

2

50,1−75 kg

3

Tabletit voidaan puolittaa.

Samoissa tiloissa tai kennelissä olevat koirat on hoidettava samanaikaisesti.

ANNOSTUSOHJEET

Ei ole.

VAROAIKA

Ei oleellinen.

SÄILYTYSOLOSUHTEET

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Ei erityisiä säilytysohjeita.

Ei saa käyttää pakkaukseen merkityn viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen.

Hävitä käyttämättömät puolitetut tabletit.

ERITYISVAROITUKSET

Erityisvaroitukset kohde-eläinlajeittain

Loiset voivat kehittyä vastustuskykyisiksi mille tahansa loislääkeryhmälle, jos tämän ryhmän lääkkeitä käytetään usein ja toistuvasti.

Kirput toimivat väli-isäntänä eräälle yleisimmälle heisimadolle, Dipylidium caninumille.

Heisimatotartunta voi uusiutua ellei väli-isäntien (kirppu) häädöstä huolehdita.

Suolinkais- ja hakamatotartunta:

Joillakin eläimillä Ancylostoma caninum- ja Toxocara canis-tartuntaa ei saada lääkityksellä täysin hävitettyä ja tällöin on vaarana, että madonmunien leviäminen ympäristöön jatkuu. Leviämisen ehkäisemiseksi suositellaan ulosteiden tutkimista hoidon jälkeen ja tulosten perusteella matolääkitys voidaan uusia tarvittaessa.

Valmistetta ei suositella käytettäväksi alle kahden kuukauden ikäisille tai alle yhden kilon painoisille pennuille.

Huonokuntoisille eläimille tai eläimille, joilla on runsaasti loisia, valmistetta tulee käyttää vain eläinlääkärin tekemän hyöty-haitta-arvioinnin perusteella.

Ei saa käyttää eläimille, joiden tiedetään olevan yliherkkiä jollekin valmisteen ainesosalle.

Erityiset varotoimenpiteet, joita eläinlääkevalmistetta antavan henkilön on noudatettava

Eräät valmisteen ainesosat saattavat aiheuttaa allergisia reaktioita tai ihon ärsytystä.

Vältä ihokosketusta.

Henkilöiden, joiden tiedetään olevan yliherkkiä jollekin tämän valmisteen ainesosalle, tulee välttää kosketusta eläinlääkevalmisteen kanssa.

Pese kädet käytön jälkeen.

Jos valmistetta niellään vahingossa, on käännyttävä välittömästi lääkärin puoleen ja näytettävä tälle pakkausselostetta tai myyntipäällystä.

Käyttö tiineyden tai laktaation aikana

Eläinlääkkeen turvallisuutta tiineyden ja laktaation aikana ei ole selvitetty, joten sen käyttöä ei suositella tiineyden ja laktaation aikana.

Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset

Ei saa käyttää samanaikaisesti levamisolin, piperatsiinin tai koliiniesteraasi-inhibiittorien kanssa.

Yliannostus (oireet, hätätoimenpiteet, vastalääkkeet)

Terveille koirille, joille annettiin valmistetta 5-kertainen annos kuuden peräkkäisen viikon ajan, ei ilmaantunut haittavaikutuksia.

ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMÄN VALMISTEEN TAI JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI

Käyttämättä jäänyt valmiste toimitetaan hävitettäväksi apteekkiin tai ongelmajätelaitokselle.

PÄIVÄMÄÄRÄ, JOLLOIN PAKKAUSSELOSTE ON VIIMEKSI HYVÄKSYTTY

3.1.2022

MUUT TIEDOT

Eläimille.

Pahvikotelo, jossa 1 kolmen tabletin levy.

Myyntiluvan numero MTnr 23471 FI

Lisätietoja tästä eläinlääkevalmisteesta saa myyntiluvan haltijan paikalliselta edustajalta.

ORION PHARMA Eläinlääkkeet

PL 425, 20101 Turku

Puh: 010 4261

MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI

VETOQUINOL S.A, B.P. 189, Magny-Vernois, F-70204 LURE Cedex, Ranska