Package information leaflet

WELPAN VET oraalisuspensio 15/5 mg/ml

ELÄINLÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Welpan vet. 15 mg/ml + 5 mg/ml oraalisuspensio koiralle

Febanteeli 15 mg/ml / Pyranteeli 5 mg/ml

VAIKUTTAVAT JA MUUT AINEET

1 ml punertavaa oraalisuspensiota sisältää

Vaikuttavat aineet:

Febanteeli 15 mg

Pyranteeli 5 mg (vastaa 14,4 mg pyranteeliembonaattia)

Apuaineet:

Natriumbentsoaatti (E211) 2,05 mg

Natriumpropionaatti (E281) 2,05 mg

Ponceau 4R (E124) 0,25 mg

KÄYTTÖAIHEET

Seuraavien sukkula- eli pyörömatojen aiheuttamien tartuntojen hoito pennuilla ja enintään vuoden ikäisillä nuorilla koirilla:

Suolinkaiset: Toxocara canis, Toxascaris leonina

Hakamadot: Ancylostoma caninum, Uncinaria stenocephala

Piiskamadot: Trichuris vulpis

VASTA-AIHEET

Ei saa käyttää tiineyden tai imetyksen aikana.

Ei saa käyttää samanaikaisesti piperatsiinia sisältävien yhdisteiden kanssa.

HAITTAVAIKUTUKSET

Hyvin harvinaisissa tapauksissa saattaa esiintyä lieviä ja ohimeneviä ruuansulatuskanavaoireita (esimerkiksi oksentelua ja ripulia).

Haittavaikutusten esiintyvyys määritellään seuraavasti:

  • Hyvin harvinainen (alle 1 / 10 000 eläintä, mukaan lukien yksittäiset ilmoitukset)

Jos havaitset vakavia vaikutuksia tai joitakin muita sellaisia vaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä selosteessa, ilmoita asiasta eläinlääkärillesi.

KOHDE-ELÄINLAJI

Koira (pennut ja enintään vuoden ikäiset nuoret koirat).

ANNOSTUS, ANTOREITIT JA ANTOTAVAT KOHDE-ELÄINLAJEITTAIN

Annostus ja hoitoajankohdat

Kerta-annos suun kautta: 15 mg febanteelia ja 5 mg pyranteelia (embonaattina) vastaten 14,4 mg pyranteeliembonaattia elopainokiloa kohti eli 1 ml suspensiota elopainokiloa kohden.

Istukan ja maitorauhasten kautta siirtyvien tartuntojen johdosta suolinkaistartuntoja voi olla hyvin nuorilla pennuilla. Joissakin tapauksissa, erityisesti hyvin vakavissa tartunnoissa, suolinkaisten häätö voi jäädä epätäydelliseksi, eikä tällöin voida sulkea pois riskiä tartunnoista ihmiseen. Missä epidemiologisesti on tarkoituksenmukaista, lääkitys on suositeltavaa aloittaa kahden viikon ikäisillä pennuilla ja toistaa se sopivin väliajoin (esimerkiksi kahden viikon välein) vieroitukseen asti. Muutoin hoidon tulisi perustua esimerkiksi ulostenäytetutkimuksen avulla varmennettuun tartuntaan.

ANNOSTUSOHJEET

Valmiste voidaan antaa eläimelle suoraan suuhun tai se voidaan sekoittaa ruokaan. Erityistä ruokavaliota ei tarvita. Sekoita valmiste kääntämällä pakkausta ylösalaisin ennen halutun annoksen mittaamista.

VAROAIKA

Ei oleellinen.

SÄILYTYSOLOSUHTEET

Ei lasten näkyville eikä ulottuville.

Tämä avaamaton eläinlääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysohjeita. Avaamisen jälkeen valmistetta ei saa säilyttää yli 25 °C lämpötilassa.

Älä käytä tätä eläinlääkevalmistetta erääntymispäivän jälkeen, joka on ilmoitettu etiketissä ja ulkopakkauksessa {EXP}. Erääntymispäivällä tarkoitetaan kuukauden viimeistä päivää.

Säilyvyys ensimmäisen avaamisen jälkeen: 12 viikkoa.

ERITYISVAROITUKSET

Loisissa voi kehittyä vastustuskykyä mille tahansa matolääkeryhmälle, jos tämän ryhmän lääkkeitä käytetään usein ja toistuvasti.

Ei saa käyttää tiineyden ja imetyksen aikana.

Eläimiä koskevat erityiset varotoimet:

Valmisteen turvallisuutta ei ole tutkittu pennuilla, jotka ovat alle kahden viikon ikäisiä ja painavat alle 0,600 kg.

Sekä pyranteelin (aiheuttaa parasiitin spastisen halvauksen) että piperatsiinin (aiheuttaa parasiitin neuromuskulaarisen halvauksen) vaikutukset saattavat kumoutua, jos näitä kahta lääkeainetta käytetään samanaikaisesti.

Pennuille ja nuorille koirille annettu viisinkertainen annos valmistetta ei aiheuttanut kliinisiä haittavaikutuksia.

Ensimmäinen haittavaikutus (oksentaminen) ilmeni kymmenkertaisella annostuksella.

Erityiset varotoimenpiteet, joita eläinlääkevalmistetta antavan henkilön on noudatettava:

Kädet on pestävä käytön jälkeen.

Vältä valmisteen joutumista iholle tai silmiin. Jos valmistetta roiskuu vahingossa, tulee kyseinen alue huuhdella välittömästi puhtaalla juoksevalla vedellä.

ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMÄN VALMISTEEN TAI JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI

Käyttämättä jäänyt valmiste toimitetaan hävitettäväksi apteekkiin tai ongelmajätelaitokselle.

PÄIVÄMÄÄRÄ, JOLLOIN PAKKAUSSELOSTE ON VIIMEKSI HYVÄKSYTTY

9.10.2020

MUUT TIEDOT

Pakkauskoot: 50 ml (mukana 5 ml:n ruisku).

Lisätietoja tästä eläinlääkevalmisteesta saa myyntiluvan haltijan paikalliselta edustajalta.

 

MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI

Myyntiluvan haltija:

Vetoquinol S.A.

Magny-Vernois

70200 Lure

Ranska

Erän vapauttamisesta vastaava valmistaja:

KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH

Projensdorfer Str. 324

D-24106 Kiel

Saksa