Package information leaflet

LAMISIL emulsiovoide 1 %

Lamisil 1 % emulsiovoide

terbinafiinihydrokloridi

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta ovat neuvoneet sinulle.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Saatat tarvita sitä uudelleen.
 • Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.
 • Käänny lääkärin puoleen, ellei olosi parane 14 päivän kuluessa tai se huononee.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1.  Mitä Lamisil-emulsiovoide on ja mihin sitä käytetään
 2.  Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Lamisil-emulsiovoidetta
 3.  Miten Lamisil-emulsiovoidetta käytetään
 4.  Mahdolliset haittavaikutukset
 5.  Lamisil-emulsiovoiteen säilyttäminen
 6.  Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Lamisil-emulsiovoidetta käytetään jalkasilsan ja varpaiden välisen sienitulehduksen hoitoon. Se vaikuttaa tappamalla iho-oireita aiheuttavan sienen.

Lääkärin määräyksestä valmistetta voidaan käyttää myös muuhun käyttöaiheeseen.

Käänny lääkärin puoleen, ellet tunne oloasi paremmaksi 14 päivän kuluessa tai jos tunnet olosi huonommaksi.

Jos et ole varma johtuvatko vaivasi jalkasilsasta, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen saadaksesi neuvoja ennen Lamisil-emulsiovoiteen käyttämistä.

Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Lamisil-emulsiovoidetta

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos tämä koskee sinua äläkä käytä Lamisil-emulsiovoidetta.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Lamisil-emulsiovoidetta.

 • Käytä vain ulkoisesti.
 • Älä laita valmistetta suuhun tai niele sitä.

Emulsiovoide voi ärsyttää silmiä. Jos lääkettä vahingossa joutuu silmiin, huuhtele silmät huolellisesti juoksevalla vedellä. Jos ärsytys silmissä jatkuu, ota yhteyttä lääkäriin.

Paikallisesti iholle käytettäviä terbinafiinivalmisteita, kuten Lamisil-emulsiovoidetta, ei ole tarkoitettu kynsisienen hoitoon. Jos epäilet, että sinulla on kynsisieni (esim. kyntesi väri on muuttunut tai kynsi on paksuuntunut), käänny lääkärin puoleen.

Lapset ja nuoret

Alle 12-vuotiaiden lasten ei pidä käyttää Lamisil-emulsiovoidetta.

Muut lääkevalmisteet ja Lamisil-emulsiovoide

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat joutua käyttämään muita lääkkeitä.

Älä käytä hoidettavalla alueella muita lääkkeitä tai hoitoja (myöskään ilman reseptiä saatavia itsehoitovalmisteita) samaan aikaan Lamisil-emulsiovoiteen kanssa.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Lamisil-emulsiovoidetta ei saa käyttää raskauden aikana, ellei se ole selvästi tarpeellista.

Älä käytä Lamisil-emulsiovoidetta imetysaikana. Lääkeainetta saattaa kulkeutua rintamaitoon. Älä päästä imeväisiä kosketukseen Lamisililla hoidetun ihoalueen kanssa, rintojen iho mukaanlukien.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Lamisil-emulsiovoiteen käyttö ei vaikuta ajokykyyn ja kykyyn käyttää koneita.

Lamisil-emulsiovoide sisältää bentsyylialkoholia, setyylialkoholia ja stearyylialkoholia

Tämä lääkevalmiste sisältää 10 mg/g bentsyylialkoholia. Bentsyylialkoholi saattaa aiheuttaa allergisia reaktioita ja lievää paikallisärsytystä.

Setyylialkoholi ja stearyylialkoholi saattavat aiheuttaa paikallisia ihoreaktioita (esim. kosketusihottumaa).

Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa on kuvattu tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Miten usein ja kuinka kauan emulsiovoidetta levitetään

Tavallinen annos aikuisille ja 12 vuotta täyttäneille lapsille ja nuorille:

Kerran päivässä viikon ajan.

Jos lääke on lääkärin määräämä, noudata hänen antamiaan ohjeita, jotka ovat apteekissa kirjoitetussa ohjelipussa.

Käyttöohjeet

 • Puhdista ja kuivaa hoidettava ja sitä ympäröivä ihoalue huolellisesti ennen Lamisil-emulsiovoiteen levittämistä ja pese kädet.
 • Kierrä korkki auki ja jos käytät emulsiovoidetta ensimmäistä kertaa, puhkaise putkilon suu korkin terävällä päällä.
 • Levitä emulsiovoidetta ohuena kerroksena ihottuma-alueelle ja sitä ympäröivälle iholle ja hiero kevyesti ihoon.
 • Kierrä korkki takaisin putkiloon.
 • Pese kädet Lamisil-emulsiovoiteen levittämisen jälkeen, koska infektio saattaa muutoin levitä toiselle ihoalueelle tai muihin ihmisiin.

Emulsiovoide on väritön iholla. Se ei värjää vaatteita ja voidaan pestä pois vedellä ja saippualla.

Jos hoidat ihopoimussa sijaitsevaa infektiota, voit peittää hoidetun alueen sideharsolla, etenkin yön ajaksi. Jos peität alueen sideharsolla, vaihda siihen uusi sideharso aina emulsiovoiteen levittämisen yhteydessä.

Käytä emulsiovoidetta suositellun hoitojakson ajan, vaikka oireet häviäisivät muutamassa päivässä. Sieni-infektio näyttää paranevan muutaman päivän jälkeen, mutta saattaa uusiutua jos Lamisil-emulsiovoidetta ei käytetä säännöllisesti tai hoito lopetetaan liian aikaisin.

Lamisil-emulsiovoiteen pitäisi alkaa helpottaa oireita muutamassa päivässä. Voiteen hoitava vaikutus säilyy myös hoitojakson loputtua.

Jos oireet eivät ala hävitä kahden viikon kuluessa hoidon aloittamisesta, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen saadaksesi neuvoja.

Hoitoa edistäviä tekijöitä

 • Pidä hoidettava ihoalue puhtaana pesemällä se säännöllisesti. Kuivaa ihoalue hyvin, mutta älä hankaa sitä vaan taputtele kevyesti. Vaikka iho saattaa kutista, yritä olla raapimatta sitä, koska siitä voi aiheutua lisähaittaa ja se voi hidastaa paranemista tai levittää infektiota.
 • Käytä omaa pyyhettä ja omia vaatteitasi äläkä anna toisten käyttää niitä, koska tällaiset infektiot voivat tarttua helposti. Pese vaatteesi ja pyyhkeesi usein välttyäksesi infektion uusiutumiselta.

Jos käytät enemmän Lamisil-emulsiovoidetta kuin sinun pitäisi

Jos sinä tai joku muu henkilö vahingossa nielee Lamisil-emulsiovoidetta, ota aina yhteys lääkäriin tai Myrkytystietokeskukseen (p. 0800 147 111).

Jos unohdat käyttää Lamisil-emulsiovoidetta

Jos unohdat levittää emulsiovoidetta iholle, levitä sitä mahdollisimman pian ja jatka sitten hoitoa normaaliin tapaan. Jos muistat vasta, kun on aika levittää seuraava kerta-annos iholle, käytä emulsiovoidetta tavanomainen määrä ja jatka hoitoa sitten tavanomaiseen tapaan. Älä käytä kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtuneen kerta-annoksen.

Käytä emulsiovoidetta käyttöohjeen mukaisesti. Tämä on tärkeää, koska hoitokertojen poisjääminen suurentaa infektion uusiutumisriskiä.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Jotkut henkilöt saattavat olla allergisia Lamisil-emulsiovoiteelle, mikä voi aiheuttaa turvotusta ja kipua, ihottumaa tai nokkosihottumaa. Näitä on raportoitu, mutta niiden esiintymistaajuus on tuntematon (yleisyyttä ei voida arvioida saatavilla olevan tiedon perusteella).

Jos sinulla on näitä oireita, lopeta Lamisil-emulsiovoiteen käyttö ja ota yhteyttä lääkäriin tai apteekkiin välittömästi.

Myös seuraavia haittavaikutuksia on raportoitu

Yleiset haittavaikutukset (voivat esiintyä yhdellä käyttäjällä kymmenestä):

Hoidetun alueen ihon hilseily ja kutina.

Melko harvinaiset haittavaikutukset (voivat esiintyä yhdellä käyttäjällä sadasta):

Ihovauriot, ihon karstoittuminen, iho-oireet, ihon värin muutokset, punaisuus, polttelu, hoidetun alueen kipu tai ärsytys.

Harvinaiset haittavaikutukset (voivat esiintyä yhdellä käyttäjällä tuhannesta):

Ihon kuivuminen, ekseema, oireiden paheneminen, kosketusihottuma (eräänlainen ihotulehdus).

Esiintymistaajuudeltaan tuntemattomat haittavaikutukset (yleisyyttä ei voida arvioida saatavilla olevan tiedon perusteella):

Ihottuma.

Jos Lamisil-emulsiovoidetta on vahingossa joutunut silmiin, silmien ärsytystä voi esiintyä.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

Valmisteen säilyttäminen

Ei erityisiä säilytystä koskevia määräyksiä.

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Lamisil-emulsiovoide sisältää

 • Vaikuttava aine on terbinafiinihydrokloridi. 1 gramma emulsiovoidetta sisältää 10 mg terbinafiinihydrokloridia.
 • Muut aineet ovat natriumhydroksidi, bentsyylialkoholi (säilytysaine), sorbitaanimonostearaatti, setyylipalmitaatti, setyylialkoholi, stearyylialkoholi, polysorbaatti 60, isopropyylimyristaatti ja puhdistettu vesi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

Emulsiovoide on valkoista.

Lamisil-emulsiovoidetta on saatavana 15 gramman kalvopinnoitetussa alumiiniputkilossa, jossa voi olla alumiinisinetti, tai laminoidussa LDPE-alumiini-HDPE-putkilossa, jossa on alumiini-etyleenisinetti. Putkiloissa on polypropyleeniset kierrekorkit.

Myyntiluvan haltija

Karo Healthcare AB

Box 16184

103 24 Stockholm

Ruotsi

Valmistaja

Karo Healthcare AB

Klara Norra Kyrkogata 33

111 22 Stockholm

Ruotsi
 

Tämä pakkausseloste on tarkistettu 29.02.2024

 

Tekstin muuttamispäivämäärä

29.02.2024