Package information leaflet

NICORETTE depotlaastari 10 mg/16 h, 15 mg/16 h, 25 mg/16 h

Nicorette 10 mg, 15 mg, 25 mg/16 tuntia depotlaastari

nikotiini

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuten lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.
 • Käänny lääkärin puoleen, jos et ole kyennyt lopettamaan tupakointia 6 kuukauden Nicorette-laastarihoidon jälkeen.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Nicorette on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Nicorette-valmistetta
 3. Miten Nicorette-laastaria käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Nicorette-laastarin säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Nicorette-valmisteita käytetään helpottamaan tupakoinnin lopettamista. Tällaista hoitoa kutsutaan nikotiinikorvaushoidoksi.

Nicorette lievittää tupakoinnin lopettamiseen liittyvää nikotiinihimoa ja vieroitusoireita. Kun elimistösi ei yhtäkkiä enää saakaan nikotiinia tupakasta, saat vieroitusoireita. Nicorette estää tai ainakin vähentää tällaisia epämiellyttäviä tuntemuksia ja lievittää tupakanhimoa, sillä siitä elimistö saa hetkeksi edelleen hieman nikotiinia. Nicorette ei sisällä tupakansavun sisältämiä myrkyllisiä aineita, kuten tervaa ja hiilimonoksidia.

Nicorette-valmisteita voi käyttää tupakoinnin lopettamisen helpottamiseen, kun tupakoitsija on motivoitunut lopettamaan tupakoinnin. Neuvonta ja tuki parantavat onnistumisen mahdollisuuksia.

Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Nicorette-valmistetta jos

 • olet allerginen nikotiinille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa)
 • sinulla on jokin yleistynyt, pitkäaikainen ihosairaus.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin kanssa, ennen kuin käytät Nicorette-valmistetta, jos sinulla on

 • ollut hiljattain sydäninfarkti tai aivohalvaus
 • rasitusrintakipuja (epävakaa angina pectoris) tai levossa ilmaantuvaa rintakipua
 • sydänsairaus, joka vaikuttaa sydämen lyöntitiheyteen tai rytmiin
 • ääreisvaltimosairaus
 • hoitamaton verenpainetauti
 • diabetes
 • keskivaikea- tai vaikea-asteinen maksan vajaatoiminta
 • vaikea-asteinen munuaisten vajaatoiminta
 • kilpirauhasen liikatoiminta
 • lisämunuaisytimen kasvain (feokromosytooma)
 • maha- tai pohjukaissuolihaava
 • ruokatorvitulehdus
 • aiemmin ollut epilepsia tai kouristuskohtauksia.

Poista Nicorette-laastari ennen magneettikuvausta ihon palamisen välttämiseksi.

Lapset ja nuoret

Alle 18-vuotiaiden ei pidä käyttää Nicorette-valmistetta ilman terveydenhuollon ammattilaisen suositusta.

Muut lääkevalmisteet ja Nicorette

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat joutua käyttämään muita lääkkeitä. Tämä on erityisen tärkeää, jos käytät jotain seuraavista lääkkeistä:

 • teofylliiniä astmaan
 • takriinia Alzheimerin tautiin
 • klotsapiinia skitsofreniaan
 • ropirinolia Parkinsonin tautiin.

Raskaus ja imetys

On erittäin tärkeää lopettaa tupakointi raskausaikana, koska tupakointi voi heikentää lapsesi kasvua. Se voi aiheuttaa myös lapsen syntymisen ennenaikaisesti tai jopa kuolleena. Parasta olisi lopettaa tupakointi ilman nikotiinia sisältäviä lääkkeitä. Jos et onnistu, käytä Nicorette-valmistetta vasta, kun olet keskustellut terveydenhuollon ammattilaisen kanssa.

Vältä Nicorette-valmisteiden käyttöä imetysaikana, koska nikotiini kulkeutuu äidinmaitoon ja saattaa vaikuttaa lapseesi. Käytä Nicorette-valmisteita imetysaikana ainoastaan terveydenhuollon ammattilaisen suosituksesta. Imettävän äidin ei suositella käyttävän nikotiinilaastarivalmistetta.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Nicorette-laastarilla ei ole haitallista vaikutusta tai sillä on vähäinen vaikutus ajokykyyn tai koneidenkäyttökykyyn.

Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuten lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Nicorette-laastarihoito

Älä tupakoi Nicorette-laastarihoidon aikana.

Jos tupakoit runsaasti (yli 20 savuketta/vrk):

 1. Kiinnitä yksi 25 mg/16 tunnin laastari (Vaihe 1) aamulla ja poista se nukkumaan mennessäsi.
 2. Hoidon kesto on yksilöllinen. Aloita vieroittautuminen laastarista noin 2 kuukauden kuluttua käyttämällä ensin yhtä 15 mg/16 tunnin laastaria (Vaihe 2) päivässä 2 viikon ajan ja sitten yhtä 10 mg/16 tunnin laastaria (Vaihe 3) päivässä 2 viikon ajan.

Jos tupakoit vähän (korkeintaan 20 savuketta/vrk):

 1. Kiinnitä yksi 15 mg/16 tunnin laastari (Vaihe 2) aamulla ja poista se nukkumaan mennessäsi.
 2. Hoidon kesto on yksilöllinen. Aloita vieroittautuminen laastarista noin 2 kuukauden kuluttua käyttämällä yhtä 10 mg/16 tunnin laastaria (Vaihe 3) päivässä 4 viikon ajan.
Runsaasti tupakoivat

Vähän tupakoivat

Annosohjelma

Hoidon kesto

Annosohjelma

Hoidon kesto

Vaihe 1

Yksi Nicorette 25 mg/16 tunnin laastari päivässä

Noin 2 kuukautta

     

Vaihe 2

Yksi Nicorette 15 mg/16 tunnin laastari päivässä

2 viikkoa

Vaihe 2

Yksi Nicorette 15 mg/16 tunnin laastari päivässä

Noin 2 kuukautta

Vaihe 3

Yksi Nicorette 10 mg/16 tunnin laastari päivässä

2 viikkoa

Vaihe 3

Yksi Nicorette 10 mg/16 tunnin laastari päivässä

4 viikkoa

Yli 6 kuukauden hoitoa ei suositella. Jotkut tupakoinnin lopettaneista saattavat kuitenkin tarvita pitempiaikaista hoitoa tupakoinnin uudelleenaloittamisen välttämiseksi.

Nicorette-yhdistelmähoito

Jos olet voimakkaasti tupakasta riippuvainen ja koet nikotiinihimoa Nicorette-laastarihoidon aikana tai olet epäonnistunut tupakoinnin lopettamisessa käyttäessäsi yhtä nikotiinikorvausvalmistetta, voit käyttää Nicorette-laastaria yhdessä Nicorette 2 mg purukumin kanssa.

Älä tupakoi Nicorette-yhdistelmähoidon aikana.

On erityisen suositeltavaa, että yhdistelmähoitoon yhdistetään terveydenhuollon ammattilaisten ohjaus ja tukitoimet.

 • Lue myös Nicorette-purukumin pakkausseloste ennen käyttöä.

Aloita hoito yhdellä 25 mg/16 tunnin laastarilla (Vaihe 1) päivässä. Käytä lisäksi Nicorette 2 mg purukumia tarpeen mukaan (kun koet nikotiinihimoa). Päivittäin suositellaan käytettävän vähintään 4 purukumia. Useimmiten 5–6 purukumia päivässä riittää. Enimmäisannos on 15 purukumia päivässä.

Hoidon kesto on yksilöllinen. Normaalisti hoito kestää 8 viikkoa.

Pienennä tämän jälkeen nikotiiniannosta vaiheittain. Käytä seuraavien 2 viikon ajan yksi 15 mg/16 tunnin laastari (Vaihe 2) päivässä ja sitä seuraavien 2 viikon ajan yksi 10 mg/16 tunnin laastari (Vaihe 3) päivässä. Käytä lisäksi Nicorette-purukumia tarpeen mukaan, kuten hoidon alussa.

Aloita tämän jälkeen asteittainen vieroitus Nicorette-purukumista. Katso Nicorette-purukumin pakkausseloste.

Hoidon kesto

Laastari

2 mg purukumi

Ensimmäiset 8 viikkoa

Yksi 25 mg/16 tunnin laastari (Vaihe 1) päivässä

Tarpeen mukaan, suositeltu annos 5−6 purukumia päivittäin

Seuraavat 2 viikkoa

Yksi 15 mg/16 tunnin laastari (Vaihe 2) päivässä

Tarpeen mukaan

Sitä seuraavat 2 viikkoa

Yksi 10 mg/16 tunnin laastari (Vaihe 3) päivässä

Tarpeen mukaan

Hoidon loppuun asti

-

Vähennä asteittain purukumien määrää

Vaihtoehtoisesti voit lopettaa laastarin käytön 8 viikon jälkeen ja käyttää Nicorette-purukumia tarpeen mukaan. Katso Nicorette-purukumin pakkausseloste.

Lopeta Nicorette-valmisteiden käyttö väliaikaisesti, jos yliannostusoireita ilmenee. Jos yliannostuksen oireet jatkuvat, vaihda nikotiinilaastari pienempään vahvuuteen tai harvenna annosväliä.

Käyttöohje

Kiinnitä laastari aamulla ja poista se noin 16 tunnin kuluttua illalla nukkumaan mennessäsi.

 1. Pese kädet.
 2. Leikkaa pussi auki yhdeltä sivulta ja ota laastari pussista.
 3. Taivuta hopeanväristä suojakalvoa ja vedä toinen suojakalvo varovasti irti. Älä kosketa laastarin liimapintaa sormillasi.
 4. Valitse ehjä, puhdas, kuiva ja karvaton ihoalue, esimerkiksi vartalosta, lonkasta, olkavarresta tai rintakehän alueelta. Vaihtele laastarin paikkaa joka päivä paikallisen ihoärsytyksen riskin pienentämiseksi.
 5. Aseta liimapinta ihoa vasten ja vedä sitten jäljellä oleva hopeanvärinen suojakalvo pois.
 6. Paina laastaria ihoa vasten kämmenellä tai sormilla niin, että laastari kiinnittyy kunnolla. Hiero laastarin reunoja sormenpäilläsi varmistaaksesi, että laastari on kiinnittynyt ihoon kunnolla.
 7. Pese kädet, jotta nikotiinia ei joudu käsistä esimerkiksi silmiisi.

Jos laastari sattuisi irtoamaan, voit kiinnittää heti uuden laastarin toiseen kohtaan ja anna sen olla paikoillaan nukkumaanmenoon asti. Ihoöljyjen tai talkin käyttö saattaa estää laastaria kiinnittymästä kunnolla.

Jos laastari irtoaa, kun esimerkiksi uit, saunot tai harrastat raskasta liikuntaa, voit

 • ottaa laastarin pois ja laittaa jälkeenpäin uuden laastarin kuivalle iholle
 • peittää laastarin vedenpitävällä siteellä suorituksen ajaksi.

Jos käytät enemmän Nicorette-laastaria kuin sinun pitäisi

Voit saada liikaa nikotiinia elimistöösi, jos tupakoit tai käytät muita nikotiinia sisältäviä valmisteita samanaikaisesti Nicorette-laastarin kanssa.

Yliannostuksen oireita ovat pahoinvointi, oksentelu, lisääntynyt syljeneritys, vatsakivut, ripuli, hikoilu, päänsärky, heitehuimaus, kuulohäiriöt ja huomattava voimattomuus. Suuressa yliannostuksessa voi ilmetä lisäksi seuraavia oireita: verenpaineen lasku, pulssin heikkeneminen ja epäsäännöllisyys, hengitysvaikeudet, syvä uupumus, verenkierron romahtaminen ja yleiskouristukset.

Jos olet ottanut liian suuren annoksen nikotiinia tai vaikkapa lapsi on ottanut nikotiinia vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi. Aikuiselle sopiva annos voi aiheuttaa lapselle vakavan myrkytyksen tai johtaa jopa kuolemaan.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Tupakoinnin lopettamiseen liittyvät haittavaikutukset (vieroitusoireet)

Jotkut tupakoinnin lopettamisen yhteydessä ilmenevät haittavaikutukset voivat olla vähentyneestä nikotiinin saannista johtuvia vieroitusoireita:

 • ärtyneisyys, aggressiivisuus, kärsimättömyys, turhautuneisuus
 • ahdistuneisuus, levottomuus, keskittymisvaikeudet
 • yöheräily, unihäiriöt
 • lisääntynyt ruokahalu, painonnousu
 • alakuloisuus
 • tupakanhimo (nikotiinihimo)
 • sydämen sykkeen hidastuminen
 • verenvuoto ikenistä tai suun haavaumat
 • huimaus, heikko olo
 • yskä, kurkkukipu, tukkoinen tai vuotava nenä
 • ummetus.

Haittavaikutukset

Nicorette-laastari voi aiheuttaa samanlaisia haittavaikutuksia kuin muussa muodossa käytetty nikotiini.

Useimmat haittavaikutukset ilmenevät hoidon alkuvaiheessa ja ovat yleensä annoksesta riippuvaisia. Noin 20 prosentilla käyttäjistä esiintyy lieviä paikallisia ihoreaktioita ensimmäisten hoitoviikkojen aikana.

Lopeta Nicorette-laastarin käyttö ja ota heti yhteys lääkäriin, jos sinulla ilmenee allergisia reaktioita, mukaan lukien anafylaksian oireita.

Hyvin yleiset (yli 1 käyttäjällä 10:stä): Kutina.

Yleiset (alle 1 käyttäjällä 10:stä): Päänsärky, pahoinvointi, oksentelu, ihottuma, nokkosihottuma.

Melko harvinaiset (alle 1 käyttäjällä 100:sta): Yliherkkyys (allergia), pistely, sydämentykytys, nopea sydämen syke, punastuminen, korkea verenpaine, hengenahdistus, liikahikoilu, lihaskipu, reaktiot antopaikassa, voimattomuus, rintakipu ja epämiellyttävä tunne rinnassa, huonovointisuus, väsymys.

Harvinaiset (alle 1 käyttäjällä 1 000:sta): Anafylaktinen reaktio, maha-suolikanavan vaivat, angioedeema, ihon punoitus, kipu raajoissa.

Tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä esiintyvyyden arviointiin): Kouristuskohtaukset.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55, 00034 FIMEA

Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Säilytä alle 25 °C.

Käytetty laastari taitetaan (liimapinnat vastakkain) ja hävitetään.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Nicorette sisältää

Vaikuttava aine:

 • Yksi Nicorette 10 mg/16 tuntia depotlaastari (9 cm2) sisältää 15,8 mg nikotiinia. Laastarista vapautuu 10 mg nikotiinia 16 tunnissa.
 • Yksi Nicorette 15 mg/16 tuntia depotlaastari (13,5 cm2) sisältää 23,6 mg nikotiinia. Laastarista vapautuu 15 mg nikotiinia 16 tunnissa.
 • Yksi Nicorette 25 mg/16 tuntia depotlaastari (22,5 cm2) sisältää 39,4 mg nikotiinia. Laastarista vapautuu 25 mg nikotiinia 16 tunnissa.

Muut aineet:

 • Päällyskalvo: Polyetyleenitereftalaattikalvo (PET).
 • Nikotiinikerros: Keskipitkäketjuiset tyydyttyneet triglyseridit; butyloitu metakrylaattikopolymeeri, emäksinen.
 • Liimakerros: Akryyliliimaliuos, kaliumhydroksidi, kroskarmelloosinatrium, alumiiniasetyyliasetonaatti.
 • Suojakalvo: Polyetyleenitereftalaatista (PET) valmistettu kalvo, jonka toinen puoli on pinnoitettu alumiinilla. Molemmat puolet on pinnoitettu silikonilla.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Läpikuultava beigenvärinen laastari, jossa on päällyskalvo, nikotiinia sisältävä kerros ja ihoa vasten tuleva liimakerros, jota peittää alumiinilla ja silikonilla pinnoitettu suojakalvo. Laastareihin on painettu vaaleanruskealla ”Nicorette”.

Pakkauskoot

10 mg/16 tunnin laastari: 7 ja 14 laastaria.

15 mg/16 tunnin laastari: 7, 14 ja 28 laastaria.

25 mg/16 tunnin laastari: 7, 14 ja 28 laastaria.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija

McNeil / JNTL Consumer Health (Finland) Oy

PL 90, 02601 Espoo

Valmistaja

LTS Lohmann Therapie-Systeme AG

Lohmannstrasse 2, D-56626 Andernach, Saksa

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 28.6.2023

Tekstin muuttamispäivämäärä

28.06.2023