Package information leaflet

BECLONASAL AQUA nenäsumute, suspensio 50 mikrog/annos

Beclonasal Aqua 50 mikrog/annos nenäsumute, suspensio

beklometasonidipropionaatti

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuten lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.
 • Käänny lääkärin puoleen, ellei olosi parane kolmessa viikossa tai se huononee.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Beclonasal Aqua -nenäsumute on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Beclonasal Aqua -nenäsumutetta
 3. Miten Beclonasal Aqua -nenäsumutetta käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Beclonasal Aqua -nenäsumutteen säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Beklometasonidipropionaatti kuuluu kortikosteroidien ryhmään. Paikallisesti käytettynä se vähentää voimakkaasti nenän limakalvon tulehdusta ja turvotusta.

Tätä lääkettä käytetään lääkärin toteaman uusiutuvan kausiluonteisen allergisen nuhan hoitoon.

Käänny lääkärin puoleen, ellei olosi parane kolmen viikon jälkeen tai se huononee.

Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Beclonasal Aqua -nenäsumutettaVaroitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, ennen kuin käytät Beclonasal Aqua ‑nenäsumutetta.

Ole erityisen varovainen Beclonasal Aqua -nenäsumutteen suhteen, jos sinulla on

 • nenäontelossa haavaumia tai tulehduksia
 • erityisen vaikeat nuhaoireet
 • nuhaoireita, joihin liittyy hengenahdistusta
 • jatkuva ympärivuotinen nuha
 • kuumeinen tai märkäinen nuha
 • taipumus toistuviin nenäverenvuotoihin
 • astma
 • ollut nenän vamma tai nenäleikkaus
 • hoitamaton sieni-, bakteeri- tai verenkierron kautta laajalle levinnyt virusinfektio tai tuberkuloosi.

Ota yhteyttä lääkäriin, jos sinulla esiintyy näön hämärtymistä tai muita näköhäiriöitä.

Muut lääkevalmisteet ja Beclonasal Aqua -nenäsumute

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita saa ilman lääkärin määräystä.

Beclonasal Aqua -nenäsumutteen samanaikainen käyttö joko suun kautta otettavien tai keuhkoihin sisään hengitettävien kortisonivalmisteiden kanssa voi aiheuttaa lisämunuaisen toiminnan heikkenemistä.

Jotkin lääkkeet saattavat voimistaa Beclonasal Aqua -nenäsumutteen vaikutuksia, ja lääkäri saattaa haluta seurata sinua tarkemmin, jos otat näitä lääkkeitä (kuten jotkin HIV-lääkkeet: ritonaviiri, kobisistaatti).

Muista mainita Beclonasal Aqua -nenäsumutteen käytöstä seuraavien lääkärissä käyntien yhteydessä.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Tämän lääkkeen käyttö raskauden tai imetyksen aikana ei ole suositeltavaa.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Tällä lääkkeellä ei ole todettu haitallisia vaikutuksia ajokykyyn ja koneidenkäyttökykyyn.

Beclonasal Aqua -nenäsumute sisältää bentsalkoniumkloridia

Tämä lääke sisältää bentsalkoniumkloridia 0,1 mg/ml. Bentsalkoniumkloridi voi aiheuttaa ärsytystä tai nenän limakalvon turvotusta erityisesti pitkäaikaisessa käytössä.

Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuten lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekkihenkilökunnalta, jos olet epävarma.

Lääke pitää muistaa ottaa säännöllisesti. Nenäsumute ei lievitä välittömästi nenän tukkoisuutta eikä vuotamista. Paras teho saavutetaan muutaman päivän käytön jälkeen.

Aikuiset ja yli 14-vuotiaat lapset: 1–2 sumutusta (50–100 mikrog) kumpaankin sieraimeen kaksi kertaa vuorokaudessa enintään 3 kuukauden ajan. Enimmäisannos on 400 mikrogrammaa (8 sumutusta) vuorokaudessa. Valmisteen käyttöä ei tule jatkaa yli 3 viikkoa, jos oireet eivät ole merkittävästi lieventyneet.

Käyttö lapsille ja nuorille

Alle 14‑vuotiaille lapsille vain lääkärin määräyksellä.

Käyttöohje

1. Niistä nenä.

2. Ravista pulloa hyvin ja poista suojakorkki.

3. Pidä pulloa, kuten kuvassa 1; pullon pohja vasten peukaloa ja nenäkappaleen kärkiosa etu- ja keskisormen välissä.

Kuva 1.image1.png

Sumutus: Paina nenäkappaletta pullon pohjaa kohti.

Sumuta ensimmäisellä käyttökerralla 3‑6 kertaa ilmaan tasaisen suihkeen aikaansaamiseksi.

 

Jos valmistetta ei ole käytetty vähään aikaan, on hyvä varmistaa sumutuksen tasaisuus 1‑2 koesumutuksella.

 

4. Vie nenäkappale sieraimeen kuvan 2 mukaisesti ja sulje toinen sierain sormella painamalla. Pidä pää hieman eteenpäin taivutettuna. Sumuta kerran ja hengitä samalla sisään nenän kautta rauhallisesti ja pitkään.

5. Ota nenäkappale pois sieraimesta ja hengitä ulos suun kautta. Jos lääke tuntuu valuvan sieraimesta ulos, hengitä sisään nenän kautta kevyesti niiskauttamalla.

6. Toista kohdat Mahdolliset haittavaikutukset ja Valmisteen säilyttäminen, kun otat annoksen toiseen sieraimeen.

 

7. Jos otat 2 suihketta kumpaankin sieraimeen, toista vaiheet 4, 5 ja 6.

8. Pyyhi nenäkappale ja laita suojakorkki paikalleen.

Puhdistusta varten voit irrottaa nenäkappaleen pullosta varovasti vetämällä (kuva 3). Huuhtele nenäkappale ja suojakorkki lämpimällä vedellä ja kuivaa huolellisesti. Aseta osat paikoilleen.

Jos käytät enemmän Beclonasal Aqua -nenäsumutetta kuin sinun pitäisi

On tärkeää, että otat annoksesi, kuten lääkemääräyksessä sanotaan tai kuten lääkäri on neuvonut. Sinun pitää ottaa lääkettä vain sen verran kuin lääkäri määrää; runsaampi tai vähäisempi käyttö saattaa pahentaa oireitasi.

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos unohdat ottaa Beclonasal Aqua -nenäsumutetta

Jos unohdat ottaa annoksen, ota seuraava annos ajallaan. Älä ota kaksinkertaista annosta tai kahta annosta peräkkäin korvataksesi unohtamasi annoksen. Varmista ennen lomalle tai matkalle lähtöä, että sinulla on lääkettä tarpeeksi.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Ota välittömästi yhteys lääkäriin ja lopeta Beclonasal Aqua -nenäsumutteen käyttö, jos

 • sinulle ilmaantuu kasvojen, huulten, kielen tai kurkun turvotusta ja hengitysvaikeuksia, sillä nämä voivat olla oireita vakavasta allergisesta reaktiosta (hyvin harvinaisia haittavaikutuksia, voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10 000:sta).

Yleiset (voi esiintyä yli 1 käyttäjällä 100:sta):

 • allergiset reaktiot, kuten ihottumat, nokkosihottuma, kutina ja punoitus
 • epämiellyttävä haju tai maku

nenäverenvuoto, nenän ja nielun ärsytys ja kuivuminen, aivastelu.

Harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 1 000:sta):

 • päänsärky
 • nenän limakalvon haavaumat.

Hyvin harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10 000:sta):

 • silmänsisäisen paineen nousu (glaukooma), kaihi
 • nenän väliseinän puhkeaminen.

Esiintymistiheys tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin):

 • näön hämärtyminen.

Kerro lääkärille, jos nenäsumutteen käytön jälkeen ilmenee seuraavia oireita

 • nenän tai nielun arkuus tai voimakas nenäverenvuoto
 • silmäoireet, jotka poikkeavat aikaisemmista siitepölyallergian yhteydessä esiintyvistä oireista, erityisesti kipu tai näön hämärtyminen.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www‑sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Säilytä alle 25 °C. Ei saa jäätyä.

Avattu pullo säilyy 6 kuukautta.

Älä käytä tätä läääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Beclonasal Aqua -nenäsumute sisältää

 • Vaikuttava aine on beklometasonidipropionaatti, jota on kerta-annoksessa 50 mikrogrammaa.
 • Muut aineet ovat polysorbaatti 80, glukoosi, dispergoiva selluloosa, bentsalkoniumkloridi, natriumhydroksidi- tai kloorivetyhappoliuos (pH:n säätämiseksi) ja puhdistettu vesi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

Valkoinen tai melkein valkoinen suspensio. Suihke: hienojakoinen sumute.

Pakkauskoko: 1 x 23 ml, sisältää 200 annosta.

Myyntiluvan haltija

Orion Corporation

Orionintie 1

02200 Espoo

Valmistaja

Orion Corporation Orion Pharma

Volttikatu 8

70700 Kuopio

Orion Corporation Orion Pharma

Joensuunkatu 7

24100 Salo

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 26.11.2021

 

Tekstin muuttamispäivämäärä

26.11.2021