Package information leaflet

NASACORT nenäsumute, suspensio 55 mikrog/annos (itsehoito)

Nasacort 55 mikrogrammaa/annos nenäsumute, suspensio

triamsinoloniasetonidi

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta on neuvonut sinulle.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä uudelleen.
 • Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.
 • Käänny lääkärin puoleen, ellei olosi parane 7 vuorokauden jälkeen tai se huononee.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Nasacort on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Nasacort-valmistetta
 3. Miten Nasacort-valmistetta käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Nasacort-valmisteen säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Nasacort-valmisteen sisältämä vaikuttava aine on triamsinoloniasetonidi, joka on kortikosteroidien ryhmään kuuluva lääkeaine eli eräs steroidi. Sitä annetaan suihkeena nenään allergisen nuhan nenäoireiden hoitoon.

Allergisia nenäoireita ovat muun muassa aivastelu, kutina ja tukkoinen tai vuotava nenä. Tällaista allergiaa, kuten heinänuhaa, voivat aiheuttaa eri siitepölyt eri vuodenaikoina. Sitä kutsutaan ”kausiluonteiseksi allergiseksi nuhaksi”.

Tämä lääke auttaa vain, jos sitä käytetään säännöllisesti, ja se ei välttämättä helpota oireitasi heti. Joillakin potilailla vaikutus alkaa ensimmäisenä hoitopäivänä, mutta toisilla oireiden helpottumiseen voi mennä 3−4 päivää.

Käänny lääkärin puoleen, ellet tunne oloasi paremmaksi tai jos tunnet olosi huonommaksi 7 vuorokauden jälkeen.

Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Nasacort-valmistetta

 • jos olet allerginen triamsinoloniasetonidille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa).
  Oireita allergisesta reaktiosta Nasacort-valmisteelle voivat olla ihottuma (nokkosrokko), kutina, nielemis- tai hengittämisvaikeudet, huulten, kasvojen, nielun tai kielen turvotus.

Varoitukset ja varotoimet
Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen Nasacort-valmisteen käyttöä

 • jos sinulla on nenässä tai nielussa hoitamaton infektio. Jos sinulle ilmaantuu sieni-infektio Nasacort-valmisteen käytön aikana, lopeta suihkeen käyttö, kunnes infektio on hoidettu.
 • jos sinulle on äskettäin tehty nenäleikkaus tai sinulla on ollut nenävamma tai haavaumia nenässä.
 • jos olet siirtymässä käyttämistäsi steroidi-injektioista tai -tableteista Nasacort-nenäsumutteen käyttöön.
 • jos sinulla on ollut glaukooma tai harmaakaihi.

Jos et ole varma, koskeeko jokin edellä mainituista sinua, keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Ota yhteyttä lääkäriin, jos sinulla esiintyy näön hämärtymistä tai muita näköhäiriöitä.

Muut lääkevalmisteet ja Nasacort
Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita saa ilman lääkärin määräystä. Nasacort voi vaikuttaa joidenkin toisten lääkkeiden tehoon ja myös jotkin toiset lääkkeet voivat vaikuttaa Nasacort-valmisteen tehoon. Jotkin lääkkeet saattavat voimistaa Nasacort-valmisteen vaikutuksia, ja lääkäri saattaa haluta seurata sinua tarkemmin, jos otat näitä lääkkeitä (kuten jotkin HIV-lääkkeet: ritonaviiri, kobisistaatti).

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys
Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Ajaminen ja koneiden käyttö
Nasacort-valmisteella ei ole vaikutusta tai on merkityksetön vaikutus kykyysi ajaa tai käyttää koneita.

Nasacort sisältää bentsalkoniumkloridia
Tämä lääke sisältää 15 mikrogrammaa bentsalkoniumkloridia jokaista suihkausta kohden.
Bentsalkoniumkloridi voi aiheuttaa ärsytystä tai nenän vuotamista erityisesti pitkäaikaisessa käytössä.

Systeemiset vaikutukset 
Kun kortikosteroideja, mukaan lukien triamsinoloniasetonidia, käytetään pitkiä aikoja tai suurina annoksina pitkiä aikoja, haittavaikutuksia saattaa ilmetä, koska lääke imeytyy elimistöön (esim. steroidihormonien normaali tuotanto saattaa vaikuttaa). Näitä haittavaikutuksia esiintyy paljon epätodennäköisemmin käytettäessä kortikosteroidinenäsumutetta kuin suun kautta otettavia kortikosteroideja (esim. tabletteja). Keskustele lääkärisi kanssa, jos havaitset haittavaikutuksia. 
 

Miten valmistetta käytetään

Nasacort on tarkoitettu käytettäväksi vain nenään.

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa on kuvattu tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma. Lääke tehoaa vain, jos sitä käytetään säännöllisesti. Voi kestää 3–4 päivää, ennen kuin huomaat, että oireesi ovat helpottaneet.

Kuinka paljon Nasacort-valmistetta käytetään

Aikuiset (18 vuotta täyttäneet)

 • Tavanomainen aloitusannos on 2 suihketta kumpaankin sieraimeen kerran päivässä.
 • Kun allergiaoireet ovat hallinnassa, annos voidaan pienentää 1 suihkeeseen kumpaankin sieraimeen kerran päivässä.

Älä käytä Nasacort-valmistetta yli 3 kuukauden ajan keskustelematta lääkärin kanssa.

Miten sumutinta käytetään
Niistä nenäsi varovasti ennen nenäsumutteen käyttöä, jotta sieraimet avautuvat.

1. Pullon valmistelu

 • Poista suojus vetämällä sitä ylöspäin.
 • Ravista pulloa kevyesti ennen käyttöä.

2. Jos käytät nenäsumutinta ensimmäisen kerran

 • Pidä pullo pystyasennossa.
 • Osoita sumutin poispäin itsestäsi.
 • Täytä annossumutin painamalla nenäkappaletta alaspäin. Tätä kutsutaan käyttövalmiiksi saattamiseksi.
 • Paina ja vapauta nenäkappale 5 kertaa.
 • Toista, kunnes pullosta tulee ohut nestesuihku.
 • Suihkepullo on nyt käyttövalmis.

3. Nenäsumuttimen käyttö

 • Pidä toinen sierain kiinni sormella.
 • Pidä pullo pystyasennossa ja vie kärki toiseen sieraimeen mahdollisimman syvälle mutta kuitenkin niin, ettei se tunnu epämiellyttävältä.
 • Hengitä kevyesti sisään nenän kautta suu kiinni.
 • Vapauta samalla yksi suihke painamalla nenäkappaletta kerran alaspäin.

4. Hengitä sitten suun kautta ulos.

5. Toista vaiheet 3 ja 4, jos sinun tarvitsee suihkuttaa uudelleen samaan sieraimeen ja kun suihkutat toiseen sieraimeen.

6. Nenäsumuttimen käytön jälkeen

 • Jotta nenäkappale pysyy puhtaana, pyyhi se huolellisesti puhtaalla paperilla tai nenäliinalla jokaisen käyttökerran jälkeen.
 • Aseta suojus takaisin paikalleen.

Jos nenäsumuttimen käytössä on ollut yli 2 viikon tauko:

 • Se on saatettava uudelleen käyttövalmiiksi täyttämällä annossumutin.
 • Osoita sumutin poispäin itsestäsi.
 • Käyttövalmiiksi saattamiseksi suihkuta kerran ilmaan ennen käyttöä.
 • Ravista aina pulloa varovasti ennen käyttöä.

Nenäsumuttimen puhdistaminen
Jos sumutin ei toimi, sumuttimen kärki on mahdollisesti tukkeutunut. Älä koskaan yritä poistaa tukkeutumaa tai suurentaa sumutinreikää neulalla tai jollain muulla terävällä esineellä, koska se voi tuhota sumutinmekanismin.

Nenäsumutin pitäisi puhdistaa ainakin kerran viikossa. Sen voi puhdistaa useammin, jos se tukkeutuu.

Ohjeet sumuttimen puhdistamiseksi:

 1. Poista suojus.
 2. Irrota vain sumuttimen nenäkappale varovasti vetämällä.
 3. Upota suojus ja nenäkappale lämpimään veteen muutaman minuutin ajaksi.
 4. Huuhtele kylmän, juoksevan hanaveden alla.
 5. Ravista tai taputtele liika vesi pois.
 6. Anna kuivua ilmassa.
 7. Aseta nenäkappale takaisin paikalleen.
 8. Saata nenäsumutin käyttökuntoon siten, että muodostuu hienojakoinen suihke.
 9. Käytä kuten tavallisesti.

Jos käytät enemmän Nasacort-valmistetta kuin sinun pitäisi
On tärkeää, että käytät valmistetta pakkauksen tai lääkärin ohjeen mukaan. Käytä valmistetta vain niin paljon kuin ohjeistettu; käytettäessä enemmän tai vähemmän oireet voivat pahentua.

Yliannos tuskin aiheuttaa ongelmia, mutta jos olet ottanut koko pullon sisällön suun kautta, sinulle voi tulla maha- tai suolistovaivoja. Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteys lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos unohdat käyttää Nasacort-valmistetta
Jos unohdat käyttää Nasacort-valmistetta, ota annos heti muistaessasi. Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Jos lopetat Nasacort-valmisteen käytön
Jos lopetat tämän lääkkeen käytön, oireesi voivat palata muutaman päivän kuluessa.

Jos sinulle tulee haittavaikutuksia (vieroitusoireita) sen jälkeen, kun olet lopettanut tämän lääkkeen pitkäaikaisen käytön äkillisesti, keskustele lääkärisi kanssa. Katso lisätietoja kohdasta Mahdolliset haittavaikutukset.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Lopeta Nasacort-valmisteen käyttö ja ota välittömästi yhteys lääkäriin tai mene sairaalaan, jos

 • saat allergisen reaktion Nasacort-valmisteesta. Oireita (yleisyys tuntematon) voivat olla ihottuma (nokkosrokko), kutina, nielemis- tai hengittämisvaikeudet, huulten, kasvojen, nielun tai kielen turpoaminen.

Yleiset haittavaikutukset (enintään 1 käyttäjällä 10:stä)

 • Nenän vuotaminen, päänsärky, kurkkukipu ja/tai yskä
 • Nenäverenvuodot
 • Hengitystietulehdus/-ärsytys (bronkiitti)
 • Närästys tai ruoansulatusvaivat
 • Flunssan kaltaiset oireet (kuume, lihaskipu, voimattomuus ja/tai väsymys)
 • Hammasongelmat

Muut haittavaikutukset (tuntematon, koska saatavissa oleva tieto ei riitä yleisyyden arviointiin)

 • Nenän limakalvojen kuivuminen ja ärsytys
 • Nenän sivuonteloiden täyteyden tai tukkoisuuden tunne
 • Aivastelu
 • Maku- ja hajutuntemusten muutokset
 • Pahanolon tunne (pahoinvointi)
 • Univaikeudet, huimauksen tai väsymyksen tunne
 • Hengenahdistus (dyspnea)
 • Veren kortisolitasojen lasku (laboratorioarvo)
 • Silmän linssin samentuminen (harmaakaihi), silmänpaineen nousu (glaukooma)
 • Näön hämärtyminen

Kortikosteroidien käytön äkillinen lopettaminen pitkäaikaisen käytön jälkeen voi aiheuttaa vieroitusoireita, kuten nivelkipua, lihaskipua, vapinaa, painon laskua, ahdistuneisuutta, nenän vuotamista ja nenäverenvuotoa. Nämä oireet ovat kuitenkin erittäin harvinaisia kortikosteroidinenäsumutteita käytettäessä, ja niitä esiintyy paljon harvemmin käytettäessä kortikosteroidinenäsumutetta kuin suun kautta otettavia kortikosteroideja (esim. tabletteja).

Nasacort voi vaurioittaa joidenkin potilaiden nenän väliseinää (keskellä, nenän sisällä). Jos tämä huolestuttaa sinua, keskustele asiasta lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

Valmisteen säilyttäminen

 • Ei lasten ulottuville eikä näkyville.
 • Älä käytä tätä lääkettä ulkopakkauksessa ja pullossa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (″Käyt. viim.″ tai ″Exp″) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.
 • Säilytä alle 25 °C.
 • Käyttöönoton jälkeen Nasacort on käytettävä 1 kuukauden kuluessa (30 annoksen pakkaus) tai 2 kuukauden kuluessa (120 annoksen pakkaus).
 • Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Nasacort sisältää
Vaikuttava aine on triamsinoloniasetonidi. Jokainen suihke sisältää 55 mikrogrammaa triamsinoloniasetonidia.
Muut aineet ovat:

 • mikrokiteinen selluloosa ja karmelloosinatrium (dispergoituva selluloosa)
 • polysorbaatti 80
 • puhdistettu vesi
 • vedetön glukoosi
 • bentsalkoniumkloridiliuos (50 % paino/tilavuus)
 • dinatriumedetaatti
 • kloorivetyhappo tai natriumhydroksidi (pH:n säätämiseksi)

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Nasacort on nenäsumute, suspensio. Se on saatavana valkoisessa muovipullossa, jossa on annossumutin Nasacort-valmisteen suihkuttamiseksi sieraimeen sumutinreiän kautta. Pullossa on suojus, jotta nenäkappale pysyy puhtaana ja jotta suihke ei laukea vahingossa.

Yhdessä sumutinpullossa on vähintään 120 suihketta (16,5 g suspensiota, joka sisältää 9,075 mg triamsinoloniasetonidia) tai vähintään 30 suihketta (6,5 g suspensiota, joka sisältää 3,575 mg triamsinoloniasetonidia).

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole kaupan.

Myyntiluvan haltija

Opella Healthcare France SAS 
82 Avenue Raspail 
94250 Gentilly 
Ranska

Paikallinen edustaja

STADA Nordic ApS
PL 1310
00101 Helsinki
Suomi

Valmistaja
Recipharm HC Limited
London road, Holmes Chapel
Cheshire, CW4 8BE
Iso-Britannia

tai

SANOFI WINTHROP INDUSTRIE
30-36, avenue Gustave Eiffel 37100 Tours
Ranska

Tällä lääkevalmisteella on myyntilupa Euroopan talousalueeseen kuuluvissa jäsenvaltioissa seuraavalla kauppanimellä:
Nasacort: Itävalta, Belgia, Bulgaria, Tanska, Viro, Suomi, Saksa, Kreikka, Unkari, Irlanti, Italia, Latvia, Luxemburg, Alankomaat, Puola, Portugali, Romania, Slovakia, Slovenia, Espanja, Ruotsi, Iso-Britannia
Triamcinolone sanofi: Tsekki
Triamcinolone acetonide Sanofi: Liettua

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 14.10.2022

Tekstin muuttamispäivämäärä

21.03.2023