Package information leaflet

FLIXONASE nenäsumute, suspensio 50 mikrog/annos (itsehoito)

Flixonase 50 mikrog/annos nenäsumute, suspensio

flutikasonipropionaatti

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta ovat neuvoneet sinulle.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä uudelleen.
 • Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.
 • Käänny lääkärin puoleen, ellei olosi parane seitsemän päivän jälkeen tai se huononee.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1.  Mitä Flixonase-nenäsumute on ja mihin sitä käytetään
 2.  Mitä sinun on tiedettävä ennen kuin käytät Flixonase-nenäsumutetta
 3.  Miten Flixonase-nenäsumutetta käytetään
 4.  Mahdolliset haittavaikutukset
 5.  Flixonase-nenäsumutteen säilyttäminen
 6.  Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Flixonase-nenäsumutteen vaikuttavan aineen, flutikasonipropionaatin, vaikutus perustuu sen nenän limakalvotulehdusta hoitavaan ominaisuuteen. Samalla nenän limakalvoturvotus vähenee.

Flixonase-nenäsumute on tarkoitettu aikuisten (yli 18-vuotiaat) kausiluonteisen allergisen nuhan hoitoon ja ehkäisyyn.

Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Flixonase-nenäsumutetta

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Flixonase-nenäsumutetta:

 • jos käytät muita kortikosteroidivalmisteita samanaikaisesti, esim. tabletteja, injektioita, voiteita, astmalääkkeitä, muita nenäsumutteita tai silmä-/nenätippoja
 • jos sinulla on korkea kuume, nuhaa tai tulehdus nenän käytävissä tai sivuonteloissa
 • jos sinulla on tuore vamma nenässä, suoritettu nenäleikkaus tai nenän limakalvon haavaumia
 • jos sinulla on tai on ollut tulehdus nenässä tai nenän ympärillä
 • jos olet raskaana tai jos suunnittelet raskautta
 • jos imetät
 • jos käytät ritonaviiria (käytetään HIV-infektion hoitoon), ellei lääkäri ole toisin määrännyt
 • jos käytät ketokonatsolia (sienilääke).

Parhaan hoitotuloksen saavutat, jos aloitat lääkkeen käytön muutamaa päivää ennen oireiden oletettua alkamista. Flixonase-nenäsumute on tarkoitettu käytettäväksi säännöllisesti ja paras teho saavutetaan vasta muutaman päivän käytön jälkeen.

Ota yhteyttä lääkäriin, jos koet näön hämärtymistä tai muita näköhäiriöitä, jotka voivat johtua kaihista tai glaukoomasta.

Muut lääkevalmisteet ja Flixonase-nenäsumute

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä, mukaan lukien itsehoitolääkkeet, erityisesti:

 • ritonaviiri tai kobisistaatti (käytetään HIV-infektion hoitoon)
 • ketokonatsoli (käytetään sienitulehdusten hoitoon)
 • pitkäaikainen steroidilääkitys joko pistoksena tai suun kautta.

Jotkin lääkkeet saattavat voimistaa Flixonase-valmisteen vaikutuksia, ja lääkäri saattaa haluta seurata sinua tarkemmin, jos otat näitä lääkkeitä (kuten jotkin HIV-lääkkeet: ritonaviiri, kobisistaatti).

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Älä käytä Flixonase-nenäsumutetta raskauden tai imetyksen aikana ellei lääkäri toisin määrää.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Flixonase-nenäsumute ei aiheuta uneliaisuutta, joten voit ajaa autoa tai käyttää koneita.

Flixonase-nenäsumute sisältää bentsalkoniumkloridia

Tämä lääkevalmiste sisältää bentsalkoniumkloridia 20 mikrogrammaa per sumutus, joka vastaa 0,20 mg/1 ml. Bentsalkoniumkloridi saattaa aiheuttaa nenän ärsytystä tai turvotusta erityisesti pitkäaikaisessa käytössä.

Miten valmistetta käytetään

Sinun pitää ottaa lääkettä vain sen verran kuin tässä on esitetty; runsaampi käyttö voi aiheuttaa haittavaikutuksia ja vähäisempi käyttö saattaa pahentaa oireitasi. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Flixonase-nenäsumute sumutetaan sieraimiin.

Suositeltu annos aikuisille (yli 18-vuotiaat) on: 2 sumutusta (100 mikrogrammaa) kumpaankin sieraimeen kerran päivässä, mieluiten aamuisin.

Jos oireesi ovat erittäin voimakkaat, saatat tarvita 2 sumutusta kumpaankin sieraimeen 2 kertaa päivässä (aamu ja ilta) kunnes oireesi parantuvat. Tämän jälkeen siirrytään takaisin normaaliannokseen.

Enimmäisannos on 4 sumutusta (200 mikrogrammaa) kumpaankin sieraimeen vuorokaudessa.

Lääkettä on käytettävä säännöllisesti täyden tehon saavuttamiseksi.

Jos allergiaoireesi eivät lievity 7 päivässä, lopeta nenäsumutteen käyttö ja ota yhteys lääkäriin. Jos allergiaoireesi ovat lievittyneet 7 päivässä, mutta eivät riittävästi, kysy neuvoa lääkäriltä tai apteekkihenkilökunnalta.

Nenäsumutteen joutumista silmiin on vältettävä.

Käyttö lapsille

Alle 18-vuotiaille vain lääkärin määräyksestä.

Jos käytät enemmän Flixonase-nenäsumutetta kuin sinun pitäisi

Jos käytät vahingossa liian suuren annoksen lääkettä ja se aiheuttaa sinulle oireita, ota yhteys apteekkiin tai lääkäriin.

Jos unohdat käyttää Flixonase-nenäsumutetta

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen. Jos unohdat vahingossa yhden sumuteannoksen, ota seuraava annos ajallaan.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Tavanomaisessa käytössä Flixonase-nenäsumute ei yleensä aiheuta haittavaikutuksia.

Lopeta lääkkeen käyttö ja ota yhteys lääkäriin:

 • jos saat allergisen reaktion, kuten ihottumaa ja kutinaa, joskus myös hengitysvaikeuksia tai turvotusta huulissa, kielessä, kurkussa tai kasvoissa
 • jos näkökykysi muuttuu aloitettuasi lääkkeen käytön
 • jos sinulla on pieniä reikiä (perforaatioita) nenän väliseinässä.

Hyvin yleiset haittavaikutukset

Näitä voi ilmetä yli 1 potilaalla kymmenestä:

 • nenäverenvuoto.

Yleiset haittavaikutukset

Näitä voi ilmetä alle 1 potilaalla kymmenestä:

 • nenän kuivuus tai ärsytys, nielun kuivuus tai ärsytys
 • päänsärky, epämiellyttävä maku, epämiellyttävä haju.

Hyvin harvinaiset haittavaikutukset

Näitä voi ilmetä alle 1 potilaalla kymmenestätuhannesta:

 • yliherkkyysreaktiot, anafylaksia/anafylaktiset reaktiot, keuhkoputkien supistuminen (bronkospasmi), ihottuma, kasvojen tai kielen turvotus
 • pieniä reikiä (perforaatioita) nenän väliseinässä
 • glaukooma, silmänpaineen nousu, harmaakaihi.

Haittavaikutukset, joiden yleisyyttä ei tiedetä

 • näön hämärtyminen
 • nenän haavaumat.

Nenään annettavat kortisonivalmisteet, kuten Flixonase, voivat mm. häiritä lisämunuaisten toimintaa ja hidastaa lasten pituuskasvua, jos valmisteita käytetään suurina annoksina pitkiä aikoja.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Säilytä huoneenlämmössä (15-25 °C).

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Flixonase-nenäsumute sisältää

 • Vaikuttava aine on flutikasonipropionaatti, jota yhdessä annoksessa on 50 mikrogrammaa.
 • Muut aineet ovat vedetön glukoosi, mikrokiteinen selluloosa ja karmelloosinatrium (Avicel RC591), fenetanoli, bentsalkoniumkloridi, polysorbaatti 80, puhdistettu vesi, kloorivetyhappo (tarvittaessa pH:n säätöön).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

Nenäsumute on valkoista läpinäkymätöntä nestettä.

Nenäsumute 8 g (60 annosta) on ruskeassa lasipullossa, jossa on vihreä muovinen suojakorkki ja valkoinen muovinen nenäapplikaattori.

 

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija

Haleon Denmark ApS 
Delta Park 37 
2665 Vallensbæk Strand 
Tanska 

Valmistaja

Glaxo Wellcome S.A.

09400 Aranda de Duero

Espanja

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:

Puh: 0800 77 40 80

E-mail: mystory.nd@haleon.com

 

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 14.04.2023

Haleon-konserni omistaa tavaramerkin, tai se on lisensoitu Haleon-konsernille.

©2023 Haleon-konserni tai sen lisenssinantaja.

 

Ohjeet käyttäjälle

Lue nämä ohjeet huolellisesti, ennen kuin käytät nenäsumutinta. Noudata annettuja neuvoja ja ohjeita.

Käyttövalmiiksi saattaminen

Jos sumutinpullo on uusi tai sitä ei ole käytetty muutamaan päivään, on sumutinta painettava muutamia kertoja ennen kuin se toimii kunnolla.

 • pese kädet
 • ota vihreän värinen suojakorkki (kuva 1) pois vetämällä ja samanaikaisesti puristamalla kevyesti korkin sivuista (älä käännä)
 • aseta pullon pohja peukaloa vasten ja etu- ja keskisormi molemmin puolin pullon valkoista kaulaosaa (kuva 2)
 • pidä pullo pystysuorassa, suuntaa pois itsestäsi
 • paina sumuttimen kaulusta alas molemmin sormin. Pidä peukalo vakaana.
 • pullosta tulevan suihkeen on oltava tasainen

Kun sumutinpullo toimii, voit jatkaa sumuttamista.

Jos pullo ei toimi tai se on tukkeutunut, katso puhdistusohjeet kappaleesta ”Sumuttimen puhdistaminen”.

Älä koskaan käytä neulaa tai muuta terävää esinettä tehdäksesi reiän tai suurentaaksesi reikää. Sumutinmekanismi voi rikkoutua.

Sumuttimen käyttö

Flixonase-nenäsumutetta käytetään vain nenään.

 • pese kädet
 • niistä nenä
 • poista korkki, ravista pulloa ja pidä pullo peukalon ja etu- ja keskisormen välissä (kuva 3)

Ensimmäinen sierain (kuva 4 ja 5)

 • sulje toinen sierain sormella (kuva 4) ja vie sumuttimen kärki avoimeen sieraimeen
 • taivuta päätä hieman eteenpäin, pidä pullo pystysuorassa
 • hengitä sisään nenän kautta, paina sumuttimen kaulusta alas ja jatka tasaisen suihkeen sisäänhengittämistä
 • pidä peukalo vakaana
 • hengitä normaalisti
 • pidä sumuttimen kärkeä sieraimessa hetki
 • hengitä ulos suun kautta (kuva 5)

Toista kuvien 4 ja 5 vaiheet, mikäli tarvitset toisen suihkeen samaan sieraimeen.

Toinen sierain

 • ota sumuttimen kärki sieraimesta ja aseta se toiseen sieraimeen
 • toista kuvien 4 ja 5 vaiheet

Pyyhi nenäkappale puhtaalla nenäliinalla ja aseta korkki paikoilleen.

Sumuttimen puhdistus

Puhdista sumutin vähintään kerran viikossa. Puhdista sumutin useammin, jos se tukkeutuu. Älä käytä neulaa tai muuta terävää esinettä reiän avaamiseen.

 • poista korkki ja nenäkappale vetämällä ylöspäin (kuva 6)
 • pane nenäkappale ja korkki lämpimään veteen 5 minuutiksi
 • huuhtele osat juoksevan veden alla. Ravistele liika vesi pois ja aseta osat kuivumaan
 • huolehdi siitä, etteivät osat kuivu liian kuumassa – vain lämpimässä
 • aseta nenäkappale paikoilleen ja saata laite käyttökuntoon, jos tarpeen, painamalla sumutinta muutamia kertoja tasaisen suihkeen aikaansaamiseksi.

Tekstin muuttamispäivämäärä

14.04.2023