Package information leaflet

LAMISIL sumute iholle, liuos 1 %

Lamisil 1 % sumute iholle, liuos

terbinafiinihydrokloridi

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta ovat neuvoneet sinulle.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Saatat tarvita sitä uudelleen.
 • Kysy apteekista tarvittaessa lisätietoja ja neuvoja.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.
 • Käänny lääkärin puoleen, ellei olosi parane viikon kuluessa hoidon lopettamisesta tai se huononee.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Lamisil-sumute on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Lamisil-sumutetta
 3. Miten Lamisil-sumutetta käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Lamisil-sumutteen säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Lamisil-sumute on sienilääke ihon sieni-infektion hoitoon. Se vaikuttaa tappamalla iho-oireita aiheuttavan sienen.

Lamisil-sumutetta käytetään jalkasilsan ja varpaiden välisen sienitulehduksen hoitoon.

Lääkärin määräyksestä valmistetta voidaan käyttää myös muuhun käyttöaiheeseen.

Käänny lääkärin puoleen, ellet tunne oloasi paremmaksi tai jos tunnet olosi huonommaksi viikon kuluessa hoidon lopettamisesta.

Jos et ole varma infektion aiheuttajasta, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen saadaksesi neuvoja ennen Lamisil‑sumutteen käyttämistä.

Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Lamisil-sumutetta

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos tämä koskee sinua äläkä käytä Lamisil-sumutetta.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Lamisil-sumutetta.

 • Käytä vain ulkoisesti.
 • Älä käytä valmistetta suuhun tai niele sitä.
 • Varo sumutteen joutumista kasvoille, silmiin tai vaurioituneelle iholle, missä alkoholi saattaa aiheuttaa ärsytystä.
 • Jos sumuteliuosta joutuu silmiin, huuhtele huolellisesti juoksevalla vedellä. Jos oireet pitkittyvät, ota yhteyttä lääkäriin.
 • Älä hengitä sumuteliuosta.
 • Lamisil-sumute sisältää alkoholia. Pidä poissa avotulen lähettyviltä.

Lapset ja nuoret

Lasten ja alle 18-vuotiaiden nuorten ei pidä käyttää Lamisil-sumutetta.

Muut lääkevalmisteet ja Lamisil-sumute

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat joutua käyttämään muita lääkkeitä.

Älä käytä hoidettavalla alueella muita lääkkeitä tai hoitoja (myöskään ilman reseptiä saatavia itsehoitovalmisteita) samaan aikaan Lamisil-sumutteen kanssa.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä. Lamisil-sumutetta ei saa käyttää raskauden aikana, ellei se ole selvästi tarpeellista.

Lääkeainetta saattaa kulkeutua rintamaitoon. Jos imetät, kysy lääkäriltä neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä. Älä päästä imeväisiä kosketukseen Lamisililla hoidetun ihoalueen kanssa, rintojen iho mukaan lukien.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Lamisil-sumutteen käyttö ei vaikuta ajokykyyn ja kykyyn käyttää koneita.

Lamisil-sumute sisältää 96 %:sta etanolia

Tämä lääkevalmiste sisältää 250 mg/g 96 %:sta etanolia.

Saattaa aiheuttaa polttelua vahingoittuneilla ihoalueilla.

Lamisil-sumute sisältää propyleeniglykolia

Tämä lääkevalmiste sisältää 50 mg/g propyleeniglykolia.

Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa on kuvattu tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Sumuta Lamisil-sumutetta hoidettavalle ihoalueelle kerran päivässä viikon ajan seuraavasti:

Käyttöohjeet

Vain aikuiset

 • Puhdista ja kuivaa hoidettava ja sitä ympäröivä ihoalue ja pese kädet.
 • Poista sumutepullon korkki.
 • Paina ennen ensimmäistä käyttökertaa sumutepullon pumppua muutaman kerran, jotta saat tasaisen sumutteen.
 • Sumuta riittävästi liuosta, jotta hoidettava ihoalue ja sitä ympäröivä iho kostuvat kauttaaltaan. Voit pitää pulloa pystyasennossa tai ylösalaisin saadaksesi sumutteen helpommin hoidettavalle ihoalueelle.
 • Laita korkki takaisin pulloon.
 • Pese kädet sen jälkeen, kun olet koskenut hoidettavaan ihoalueeseen, jotta et levitä tartuntaa itseesi tai muihin ihmisiin.

Jos hoidat ihopoimussa sijaitsevaa infektiota, voit peittää hoidetun alueen sideharsolla, etenkin yön ajaksi. Jos peität alueen sideharsolla, vaihda siihen uusi sideharso aina valmisteen levittämisen yhteydessä.

Miten usein ja kuinka kauan Lamisil-sumutetta käytetään

Tavallinen annos aikuisille varpaiden välisen sienitulehduksen ja jalkasilsan (tinea pedis) hoitoon: Sumuta Lamisil-sumutetta hoidettavalle ihoalueelle kerran päivässä viikon ajan.

Jos lääke on lääkärin määräämä, noudata lääkärisi antamia ohjeita, jotka ovat apteekissa kirjoitetussa ohjelipussa.

Käytä valmistetta suositellun hoitojakson ajan, vaikka oireet häviäisivät muutamassa päivässä. Sieni-infektio näyttää paranevan muutaman päivän jälkeen, mutta saattaa uusiutua jos valmistetta ei käytetä säännöllisesti tai hoito lopetetaan liian aikaisin.

Valmisteen pitäisi alkaa helpottaa oireita muutamassa päivässä.

Jos et havaitse paranemista viikon kuluessa Lamisil-hoidon lopettamisen jälkeen, ota yhteyttä apteekkihenkilökuntaan varmistaaksesi että olet käyttänyt valmistetta oikein, tai lääkäriin oikean diagnoosin varmistamiseksi.

Hävitä jäljellä mahdollisesti oleva sumuteliuos 12 viikon kuluttua pullon ensimmäisen avaamisen jälkeen.

Hoitoa edistäviä tekijöitä

Pidä hoidettava ihoalue puhtaana pesemällä se säännöllisesti. Kuivaa ihoalue hyvin, mutta älä hankaa sitä vaan taputtele kevyesti. Vaikka iho saattaa kutista, yritä olla raapimatta sitä, koska siitä voi aiheutua lisähaittaa ja se voi hidastaa paranemista tai levittää infektiota.

Käytä omaa pyyhettä ja omia vaatteitasi äläkä anna toisten käyttää niitä, koska tällaiset infektiot voivat tarttua helposti. Pese vaatteesi ja pyyhkeesi usein välttyäksesi infektion uusiutumiselta.

Jos unohdat käyttää Lamisil-sumutetta

Jos unohdat sumuttaa liuosta, sumuta sitä iholle mahdollisimman pian ja jatka sitten hoitoa normaaliin tapaan. Jos muistat vasta, kun on aika sumuttaa seuraava annos iholle, sumuta liuosta tavanomainen määrä ja jatka hoitoa sitten tavanomaiseen tapaan. Älä käytä kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Käytä sumutetta käyttöohjeen mukaisesti. Tämä on tärkeää, koska hoitokertojen poisjääminen suurentaa infektion uusiutumisriskiä.

Jos vahingossa nielet valmistetta

Käänny heti lääkärin puoleen, jotta saat toimintaohjeet. Valmisteen sisältämä alkoholi tulee ottaa huomioon.

Jos valmistetta pääsee vahingossa silmiin

Huuhtele silmät huolellisesti juoksevalla vedellä. Mene lääkäriin, jos epämiellyttävät tuntemukset silmissä jatkuvat.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Jotkut henkilöt saattavat olla allergisia Lamisil-sumutteelle, mikä voi aiheuttaa turvotusta ja kipua, ihottumaa tai nokkosihottumaa. Näitä on raportoitu, mutta niiden esiintymistaajuus on tuntematon (yleisyyttä ei voida arvioida saatavilla olevan tiedon perusteella).

Jos sinulla on näitä oireita, lopeta Lamisil-sumutteen käyttö ja ota yhteyttä lääkäriin tai apteekkiin välittömästi,

Myös seuraavia haittavaikutuksia on raportoitu:

Yleiset haittavaikutukset (voivat esiintyä enintään yhdellä käyttäjällä kymmenestä):

Hoidetun alueen ihon hilseily ja kutina.

Melko harvinaiset haittavaikutukset (voivat esiintyä enintään yhdellä käyttäjällä sadasta):

Ihovauriot, rupimuodostus, iho-oireet, ihon värin muutokset, punaisuus, polttelu, kipu tai ärsytys hoidetulla ihoalueella.

Harvinaiset haittavaikutukset (voivat esiintyä enintään yhdellä käyttäjällä tuhannesta):

Ihon kuivuminen, ekseema, oireiden paheneminen, kosketusihottuma (eräänlainen ihotulehdus).

Jos Lamisil-sumutetta on vahingossa joutunut silmiin, silmien ärsytystä voi esiintyä.

Esiintymistaajuudeltaan tuntemattomat haittavaikutukset (yleisyyttä ei voida arvioida saatavilla olevan tiedon perusteella):

Ihottuma.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

FI-00034 Fimea

Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa ja pullossa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (Käyt. viim.) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Säilytä alle 30 °C. Älä säilytä kylmässä. Ei saa jäätyä.

Kierrä pullon korkki kiinni käytön jälkeen. Hävitä jäljellä mahdollisesti oleva sumuteliuos 12 viikon kuluttua pullon ensimmäisestä avaamisesta.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Lamisil-sumute sisältää

 • Vaikuttava aine on terbinafiinihydrokloridi. Yksi gramma Lamisil-sumutetta sisältää 10 mg terbinafiinihydrokloridia (1 % w/w).
 • Muut aineet ovat puhdistettu vesi, etanoli 96 %, propyleeniglykoli (E 1520), makrogolisetostearyylieetteri.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

Lamisil-sumute on kirkas, väritön tai hieman kellertävä liuos.

Lamisil‑sumutetta on saatavana 15 ml:n pullossa, jossa on sumutepumppu.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

 

Myyntiluvan haltija

Karo Healthcare AB

Box 16184

103 24 Stockholm

Ruotsi

 

Valmistaja

Haleon Denmark ApS

Delta Park 37

2665 Vallensbæk Strand, Tanska

 

GSK-Gebro Consumer Healthcare GmbH

Bahnhofbichl 13

6391 Fieberbrunn, Austria

 

Novartis (Hellas) S.A.C.l.

National Road No 1 (12th km)

Metamorphosi 14451 Athens, Greece

 

Novartis Farma S.p.A

Via Provinciale Schito 131

800058 Torre Annunziata (NA), Italy

 

GlaxoSmithKline Santé Grand Public,

23 Rue Francois Jacob,

92500 Rueil Malmaison, France

 

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare S.A.

Site Apollo – Avenue Pascal 2-4-6

1300 Wavre, Belgium

 

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare GmBH & Co. KG

Barthstraße 4

80339 München, Germany

 

Haleon Germany GmbH

Barthstraße 4

80339 München, Germany

Karo Healthcare AB
Klara Norra Kyrkogata 33
111 22 Stockholm
Ruotsi
 

 

Tämä pakkausseloste on hyväksytty viimeksi 26.03.2024

 

Tekstin muuttamispäivämäärä

26.03.2024